Hvad vi kan lære fra bushido: Samuraiernes æreskodeks

At blive samurai var ikke nemt. Det var ikke bare en fysisk udfordring, det var også ekstremt krævende på det mentale plan. De japanske krigere skulle leve i overensstemmelse med bushido, en slags æreskodeks der har udviklet sig op igennem århundrederne.

De syv dyder i bushido

Selvom bushido løbende har forandret sig i løbet af en periode på flere hundred år, er de syv dyder der er forbundet hermed, forblevet de samme.

For at leve som en ægte samurai og undgå straffen seppuku (eller selvmord ved ”at skære maven”) forventedes det af krigerne at de var retfærdige, at de altid traf de rette beslutninger. Det siger sig selv at de også skulle være tapre, men aldrig arrogante eller hovmodige. Empati var også et meget vigtigt aspekt: de kunne være nødt til at slå folk ihjel, men de skulle kunne finde den rette balance og ikke tage en fjendes liv uden grund.

At udvise respekt var også essentielt: Samuraier skulle udvise respekt for alt det de troede på. Livet, andres mening, deres forældre – listen er lang. Desuden krævede deres æreskodeks ærlighed. Man mente at du kun var værdig til respekt hvis du var ærlig i alt hvad du gjorde. Samuraier skulle også leve og dø med ære. Alle deres handlinger skulle faktisk være ærefulde. Endelig, (og dette kommer ikke som nogen overraskelse) skulle samuraien være loyal. Dette var måske nok den vigtigste dyd af dem alle: at udvise loyalitet over for de andre samuraier som det forventedes at de betragtede som deres familie og var villige til at dø for.

 

Bushido i vore dage

Som en nutidig samurai, er du også godt tjent med at følge disse guidelines. Du kan for eksempel vise folk i dine omgivelser mere respekt ved at lægge din smartphone i lommen engang imellem. Hvis du ønsker at være mere empatisk kunne du måske forsøge dig med meditation omkring emnet medfølelse? For at leve et mere retfærdigt liv kan du læse om nogle af de historiske helteskikkelser som den uforlignelige Mahatma Gandhi.

 

Hvis du prøver at inkorporere i det mindste en af de forskellige bushido-dyder i din dagligdag, vil konsekvensen snart være at du bliver et bedre menneske. Skab dine egne ritualer omkring bushido, og mød hver dag med ære.