We leven allemaal in dezelfde wereld: open je hart voor anderen

Volledig openstaan voor anderen betekent verder kijken dan verschillen in afkomst, uiterlijk en denkbeelden. Het gaat er juist om dat we deze diversiteit omarmen, er kracht uit putten en de schoonheid ervan vieren.

Stel je eens voor: een wereld waarin verschillende ideeën, culturen en waarden niet alleen worden geaccepteerd, maar ook worden gevierd. Wij geloven volledig in de kracht die schuilt in het omarmen van diversiteit. Want hoe je het ook wendt of keert: juist dat is wat onze samenleving bij elkaar houdt.

Denk aan hoe jonge kinderen zich gedragen als ze iemand voor het eerst ontmoeten. Ze zijn misschien wat verlegen of nieuwsgierig, maar oordelen nooit. In hun korte tijd op aarde hebben ze nog niet de vooroordelen ontwikkeld die ons als volwassenen vaak beperken. Naarmate we ouder worden, zijn we ons steeds bewuster van onszelf en van anderen. Er vindt er een verschuiving plaats: we gaan mensen die ‘anders’ zijn liever uit de weg en laten ons leiden door aannames en meningen die we door de jaren heen – vaak onbewust – hebben gevormd. Oversteken om een groep vreemden te omzeilen; oudere mensen als kind behandelen; aannemen dat iemand die in een rolstoel zit ook wel cognitieve problemen zal hebben – al deze dingen staan het omarmen van diversiteit in de weg.

Maar als we nou eens verder zouden kijken dan af komst, uiterlijk en denkbeelden. Dan zouden we zien dat we eigenlijk helemaal niet zoveel van elkaar verschillen. We verlangen allemaal naar geluk, een veilig thuis, liefde, respect en een vredig en veilig bestaan. Maar hoe zet je die aanvankelijke vooroordelen, waar we ons allemaal wel eens schuldig aan maken, aan de kant?

 

Iedereen is anders 

Als mensen presenteren we onszelf op uiteenlopende manieren aan de wereld: door intelligentie, leeftijd, vaardigheden, taal, af komst, principes, waarden, filosofie, geslacht en religie. Dit alles helpt ons om door het leven te navigeren, de wereld te begrijpen en te definiëren wie we zijn. Het helpt ons zelfs te bepalen tot welke ‘groepen’ we behoren.

Van nature voelen we ons aangetrokken tot mensen die zijn zoals wij. Denk maar aan vriendschappen: vaak verschillen we niet veel van elkaar en delen we dezelfde waarden en cultuur. Wat we ons wel moeten beseffen, is dat we nooit slechts één van deze dingen zijn. We zijn meer dan ras, waarden, geslacht of leeftijd alleen. In ieder van ons schuilt een complexe mix van vele factoren. En dat geldt uiteraard niet alleen voor ons-zelf, maar ook voor de rest van de wereld.

Die ene man met tatoeages is misschien ook wel een wiskundige die van yoga houdt; en de vrouw met die hidjab kan weleens een invloedrijke mensenrechten-advocaat zijn. Daar kom je alleen achter door verder te kijken dan die eerste indruk en je hart open te stellen voor anderen. Natuurlijk kan dit soms best een stap zijn. Begin daarom dicht bij huis en probeer vanuit de veiligheid van je comfortzone je vooroordelen over mensen die ‘anders’ zijn aan de kant te zetten.

Wij geloven namelijk dat je hart vanzelf volgt als je de moeite neemt om je omgeving door een nieuwsgierige bril te bekijken, in plaats van een bevooroordeelde. Stel jezelf open voor de prachtige diversiteit waarmee je wordt omringd. Het kan je leven zo immens verrijken.

 

Meer lezen? Bezoek je favoriete Rituals winkel voor een gratis exemplaar van ons Winter Magazine, vol inspiratievolle verhalen en recepten.