Dit is waarom je karma maar beter altijd aan jouw kant kunt hebben

Op televisie of gewoon in het dagelijks leven, iedereen heeft de zin ‘karma is a b*$%h’ vast wel eens gehoord. Het wordt vaak met enig leedvermaak tegen iemand gezegd die net iets vervelends is overkomen. Maar wat is karma nu eigenlijk? En waarom wordt er juist vaak naar verwezen als er iets negatiefs gebeurt?

Laten we eerst eens kijken wat het woord letterlijk betekent. Karma betekent in het Sanskriet actie, woord of daad. Het begrip stamt uit het oude India en het verhaal hierachter vinden we terug in vele Aziatische religies, waaronder het hindoeïsme en het boeddhisme. Karma hangt in deze context samen met reïncarnatie en het geloof dat wie in dit leven op een morele en rechtvaardige manier handelt, daar in het volgende leven voor zal worden beloond.

Voor wie echter gelooft dat we slechts één kans krijgen op deze aarde, is karma eenvoudig samen te vatten als ‘wat je zaait, zul je oogsten’. Als je via wat je zegt of doet positieve energie het universum in stuurt, komt dezelfde positieve energie weer bij je terug. En andersom geldt dan natuurlijk ook dat wanneer je negatief en egoïstisch handelt, de wereld daar op dezelfde manier op zal reageren.

Kortom, karma is alleen een b*$%h als jij dat ook bent.


Het is een hoopvolle gedachte die mensen zou moeten inspireren om in plaats van zichzelf anderen op de eerste plaats te zetten. Maar de populaire psychologie (en duizenden jaren aan geschiedenis) leert ons dat wij mensen toch vaak eerst aan onszelf denken. En dus rijst de vraag: wat als er wetenschappelijk zou kunnen worden aangetoond dat karma meer is dan een idee en dat vriendelijk zijn voor anderen daadwerkelijk een positieve impact kan hebben op je eigen leven?

De meeste mensen zijn wel bekend met de derde wet van Newton, volgens welke elke actie een gelijke en tegengestelde reactie heeft. Het is de wet van oorzaak en gevolg. Zelfs de grotere sceptici onder ons zullen waarschijnlijk wel kunnen accepteren dat hoewel dit een natuurkundig principe is, het ook wel eens van toepassing zou kunnen zijn op de interactie tussen mensen onderling. Maar als dit werd onderbouwd met wetenschappelijk bewijs, zou het uiteraard nog een stuk aannemelijker worden.

Dat vond Adam Grant, organisatiepsycholoog en auteur van de bestseller Geven en nemen, nu ook. In een gesprek met het ‘American Psychological Institute’ over zijn boek zei Grant: “Ik ben zeker niet de eerste die verkondigt dat geven beter is dan krijgen, maar ik probeer daar nu ook wetenschappelijk bewijs aan te koppelen. Het is mijn ervaring dat als je wilt dat het goede zegeviert, daar goed uitgedachte strategieën en ondersteunende voorwaarden voor nodig zijn.”

Grant wijst hiervoor op een onderzoek dat hij tijdens zijn studie uitvoerde. Bij dit onderzoek ging het om een groep callcentermedewerkers die hun weekomzet met 171% verhoogden toen ze was verteld welke positieve impact hun werk op mensen kon hebben (Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2007). Tegen de Amerikaanse krant The Monitor zei Grant: “Het is een reële aanname dat wanneer je steeds weer opnieuw pro-sociaal gedrag vertoont, dit een grote impact heeft op de diepte en breedte van je relaties en het je uiteindelijk meer relaties en betekenisvollere connecties oplevert.”

Zou er dan echt een wetenschap achter karma schuilen?

Er werden meer onderzoeken uitgevoerd, bijvoorbeeld aan de York University in Canada. De zevenhonderd deelnemers verdeelde men hier in twee groepen. De ene groep kreeg de instructie elke dag zo’n vijf tot tien minuten te besteden aan het tonen van compassie, via hun woorden of daden. De andere groep was een controlegroep. Toen de onderzoekers de deelnemers na zes maanden weer spraken, waren er in de eerste groep duidelijk meer verhalen over toegenomen zelfvertrouwen en geluk dan in de controlegroep (York University News).

In 2016 voerde ook het Amerikaanse National Center for Biotechnology drie experimenten uit, om na te gaan of altruïstisch gedrag in tijden van crisis een positief effect heeft op het leven van de vrijwilligers. Hiervoor deden ze met terugwerkende kracht onderzoek naar orkaan Sandy, één van de verwoestendste orkanen in de Amerikaanse geschiedenis, en concludeerden dat mensen die anderen hielpen de omstandigheden positiever beoordeelden dan mensen die dat niet deden. Deze bevindingen zouden volgens de onderzoekers wijzen op een onmiddellijke innerlijke beloning van altruïsme (US National Library of Medicine). Oftewel, mensen die onbaatzuchtig hun tijd en energie aan anderen schonken, plukten daar direct de vruchten van.

Karma lijkt een vrij ongrijpbaar begrip, dat voor de één zoveel betekent als ‘boontje komt om zijn loontje’ en voor de ander juist een religieuze lading heeft. Een kwestie van geloof dus. Maar als we de wetenschap mogen geloven, zit er echt een kern van waarheid in en zou het voor elk van ons relevant kunnen zijn.

En zelfs als dit niet zo was – wat ons betreft kan het nooit kwaad om goede energie het universum in te sturen, wat jij?