Hos Rituals legger vi stor vekt på moralske og etiske verdier, og forventer at våre leverandører også følger den samme filosofien.


Våre moralske og etiske verdier

Alle våre leverandører blir bedt om å etterleve strenge standarder,
inkludert nulltoleranse for tvang og barnearbeid.
Vi forventer at våre leverandører og deres samarbeidspartnere behandler sine
ansatte med respekt og verdighet.

Små
mirakler

Les mer

Respekt for
kloden vår

Les mer

Hva produktene
våre tilbyr

Les mer