GIVING BACK TO THOSE LESS FORTUNATE

Under vår leting etter en veldedig organisasjon som passer vår filosofi fant vi Tiny Miracles Foundation, med fokus på å hjelpe samfunn i slummen i Mumbai i India til å komme seg ut av fattigdommen. Hovedmålet for stiftelsen er å realisere et selvforsørgende samfunn innen 10 år. 

TINY MIRACLES OG TINY RITUALS

Små handlinger av godhet kan skape små mirakler, og Rituals støtter dette formålet. Som en stiftende partner støtter Rituals Tiny Miracles Foundation økonomisk, og bidrar dermed til å forvandle livet til mange mennesker i Mumbai.

Tiny Miracles Foundation

Watch the video to learn more about this wonderful organization.

www.tinymiraclesfoundation.com


OMTANKE FOR
FOLKET VÅRT

Les mer

VÅR REISE MOT EN
GRØNNERE PRAKSIS

Les mer

DET BESTE FRA
NATUREN OG
AVANSERT VITENSKAP

Les mer