начало
завършек
1

ОСИГУРЕТЕ ЗАХРАНВАНЕ
Използвайте USB порта, за да свържете захранващия модул с ароматизатора с парфюм. След това свържете захранващия модул в контакт на електрическата мрежа.