Rituals' Husregler

For brug af hjemmeside og afgivelse af onlineordrerVi byder alle Rituals’ kunder velkomne på vores (mobil-) hjemmeside, herunder Rituals’ mobilapp, hvor du kan finde oplysninger om vores virksomhed, vores produkter og hvordan du bestiller fra os. Husk følgende Husregler, når du bruger denne hjemmeside og afgiver din ordre hos os.

Kunder, der (gentagne) gange overtræder disse Husregler, kan blive opført i vores svig-database og kan blive udelukket fra at afgive ordrer og/eller foretage betalinger via vores hjemmeside. I alle tilfælde sender vi kunden en meddelelse, der forklarer årsagen til de foranstaltninger, der er truffet af Rituals, og konsekvenserne heraf.

 1. 1. Svigagtige transaktioner
  1. 1.1 Rituals accepterer ikke betalinger, der udføres med stjålne økonomiske oplysninger og/eller på svigagtige måder, såsom stjålne eller falske kredit- og debetkort, hackede PayPal- eller Klarna-konti eller stjålne/ugyldige gavekort. Hvis det samlede beløb for den svigagtige transaktion er under 500 EUR, spærrer Rituals kontoen i 1 år. Hvis beløbet overstiger 500 EUR, spærres kontoen i 3 år. Gentagne lovovertrædere spærres i 5 år. Rituals underretter kunden, når det sker.
  2. 1.2 Ordrer kan også blokeres baseret på meddelelser, som vi modtager under opfyldelsesprocessen, for eksempel underretning om, at en person er anført som en “begrænset part” på en national eller international svig-liste.

 2. 2. Kontosvig 
  1. 2.1 Rituals giver sine (nye) kunder fordele, når de opretter en konto, såsom en velkomstgave, en fødselsdagsgave eller en ny kundekampagnekode. Kunder må have én (1) konto pr. person. Det betyder, at når en kunde opretter eller forsøger at oprette en anden konto med en anden e-mailadresse eller et andet navn eller en anden hjemmeadresse, osv. (med eller uden hensigt om at modtage flere kundefordele), forbeholder Rituals sig ret til at spærre den anden konto for at forhindre eventuel misbrug. Rituals underretter kunden, når det sker. Hvis kunden ikke appellerer en sådan kontospærring inden for tre måneder, slettes kontoen.
  2. 2.2 Kunder er ikke berettigede til at modtage eventuelle fordele i forbindelse med oprettelse af en ekstra konto, når disse fordele allerede er modtaget ved oprettelsen af den første konto.
  3. 2.3 Kunder, der opretter et overdrevent antal (>2) konti og forsøger at gøre krav på fordele for de pågældende konti, vil blive udelukket i en periode på 1 år. Rituals underretter kunden, når det sker.

 3. 3. Misbrug af gaver og kampagner
  1. 3.1 Hvis kunden har modtaget en gave med sin ordre og ønsker at returnere ordren til os, skal gaven medtages i din returforsendelse. For delvise returneringer skal gaven medtages, hvis grænsen for modtagelse af gaven ikke længere opfyldes med den delvise returnering. Hvis kunden undlader at gøre dette, fratrækker Rituals gavens pris fra kundens refusion. Rituals forbeholder sig retten til at spærre kundens konto i 1 år i tilfælde af gentagne overtrædelser. Rituals underretter kunden, når det sker.
  2. 3.2 Kampagnekoder og rabatter kan ikke kombineres. Hver kampagne har en specifik kode eller rabat, som ikke er beregnet til brug med andre kampagner.

 4. 4. Ubegrundede returneringer og/eller krav
  1. 4.1 I tilfælde af flere krav, for eksempel, klager over ødelagte varer, manglende varer, forkert levering, osv., på kort tid, forbeholder Rituals sig retten til at udelukke kunders konto fra at afgive ordrer og/eller foretage betalinger, hvis kunden ikke tilvejebringer (tilstrækkeligt) bevis på sine klager. Rituals underretter kunden, når det sker.
  2. 4.2 Hvis Rituals har afholdt skadeserstatninger i forbindelse med ovenstående, og beløbet for disse skadeserstatninger er under 500 EUR, spærres kontoen i 1 år. Hvis skadeserstatningsbeløbet overstiger 500 EUR, spærres kontoen i 3 år. Rituals underretter kunden, når det sker.

 5. 5. Spærrede konti/betalinger
  1. 5.1 Hvis en kunde udelukkes fra at afgive ordrer og/eller foretage betalinger på hjemmesiden, informerer Rituals kunden om årsagen dertil og varigheden deraf. Kunder kan stadig besøge vores butikker og købe produkter i butikken, men dette vil ikke resultere i ophævelse af spærringen af kontoen eller modtagelse af eventuel kompensation eller refusion via butikken.

 6. 6. Databeskyttelse
  1. 6.1 Hvis en kunde udelukkes fra at afgive ordrer og/eller foretage betalinger på hjemmesiden, føjer Rituals den pågældende kunde og konto/konti til sin svig-database for at forhindre svigagtige brugere i at afgive ordrer via denne/disse konto/konti. Personoplysninger i denne database opbevares i en periode på maks. 5 år, afhængigt af alvorsgraden af overtrædelsen af Rituals’ Husregler. Rituals gør dette i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove og -forordninger, herunder den generelle forordning om databeskyttelse. Rituals behandler personoplysningerne i forbindelse med svig-databasen på grundlag af sin legitime interesse, som er beskyttelse og forebyggelse af skade på virksomheden forårsaget af svig og svigagtige handlinger. Bemærk, at hvis kunden anmoder om, at dennes personoplysninger skal slettes, vil begrænsede personoplysninger - som er opført i svig-databasen - blive opbevaret for at forhindre kunden i at omgå den spærring, der er placeret på vedkommendes konto. Se vores privatlivspolitik for flere oplysninger om vores databehandlingspraksisser, dine rettigheder hertil og vores sikkerhedsforanstaltninger.