Rituals Huisregels

Voor het gebruik van de website en het plaatsen van online bestellingenWe verwelkomen alle Rituals klanten op onze (mobiele) website, alsmede de Rituals mobiele app, waar u informatie kunt vinden over ons bedrijf, onze producten en hoe u bij ons kunt bestellen. Houd bij het gebruik van deze website en bij het plaatsen van uw bestelling bij ons rekening met de volgende huisregels.

Klanten die (herhaaldelijk) deze huisregels overtreden, kunnen worden opgenomen in onze fraudedatabase en kunnen een blokkade krijgen voor het plaatsen van bestellingen en/of het uitvoeren van betalingen via onze website. In alle situaties zullen we de klant een kennisgeving sturen waarin de reden van de maatregelen die Rituals heeft genomen en de gevolgen ervan worden uitgelegd.

 1. 1. Frauduleuze transacties
  1. 1.1 Rituals accepteert geen betalingen die worden uitgevoerd met gestolen financiële informatie en/of met frauduleuze middelen, zoals gestolen of valse creditcards en betaalkaarten, gehackte PayPal- of Klarna-accounts of gestolen/ongeldige gift cards. Als het totale bedrag van de frauduleuze transactie lager is dan € 500, blokkeert Rituals de rekening gedurende 1 jaar. Als het bedrag hoger is dan € 500, wordt de rekening 3 jaar geblokkeerd. Herhaalde overtreders worden 5 jaar geblokkeerd. Rituals zal de klant hiervan op de hoogte stellen.
  2. 1.2 Bestellingen kunnen ook worden geblokkeerd op basis van meldingen die we ontvangen tijdens het uitvoeringsproces, bijvoorbeeld melding dat een persoon een 'uitgesloten partij' is op een nationale of internationale fraudelijst.

 2. 2. Fraude met accounts  
  1. 2.1 Rituals biedt haar (nieuwe) klanten voordelen wanneer ze een account aanmaken, zoals een welkomstgeschenk, een verjaardagsgeschenk of een nieuwe promotiecode voor klanten. Klanten mogen één (1) account per persoon hebben. Dit betekent dat wanneer een klant een andere account aanmaakt of probeert aan te maken met een ander e-mailadres of andere naam of ander woonadres enz. (met of zonder het doel om meer klantenvoordelen te krijgen), behoudt Rituals het recht om het tweede account te blokkeren om misbruik te voorkomen. Rituals zal de klant hiervan op de hoogte stellen. Als de klant binnen drie maanden geen beroep aantekent tegen een dergelijke blokkade, wordt het account verwijderd.
  2. 2.2 Klanten hebben geen recht op voordelen in verband met het aanmaken van een extra account, wanneer deze voordelen al bij het aanmaken van het oorspronkelijke account zijn gekregen.
  3. 2.3 Klanten die een buitensporig aantal (>2) accounts aanmaken en proberen voordelen voor die aantallen te claimen, worden geblokkeerd voor een periode van 1 jaar. Rituals zal de klant hiervan op de hoogte stellen.

 3. 3. Misbruik van geschenken en promoties
  1. 3.1 Als de klant een cadeau bij de bestelling heeft ontvangen en de bestelling aan ons wil retourneren, moet het cadeau in uw retourzending worden opgenomen. Bij gedeeltelijke retourzendingen moet het geschenk worden bijgesloten als de threshhold voor het ontvangen van het geschenk niet meer wordt gehaald met de gedeeltelijke retourzending. Als de klant dit niet doet, zal Rituals de prijs van het geschenk aftrekken van de terugbetaling aan de klant. Rituals behoudt zich het recht voor om het account van de klant voor de duur van 1 jaar te blokkeren in geval van herhaalde overtredingen. Rituals zal de klant hiervan op de hoogte stellen.
  2. 3.2 Promotiecodes en kortingen kunnen niet worden gecombineerd. Elke promotie heeft een specifieke code of korting, die niet bedoeld is voor het gebruik van andere promoties.

 4. 4. Ongegronde retourzendingen en/of vorderingen
  1. 4.1 In het geval van meerdere claims, bijvoorbeeld klachten met betrekking tot kapotte artikelen, ontbrekende artikelen, verkeerde levering enz., behoudt Rituals zich het recht voor om het plaatsen van bestellingen en/of het uitvoeren van betalingen op de rekening van de klant te blokkeren in het geval de klant geen (of niet voldoende) bewijs van zijn klachten levert. Rituals zal de klant hiervan op de hoogte stellen.
  2. 4.2 Als Rituals schade heeft geleden die verband houdt met het bovenstaande en het bedrag van deze schade lager is dan € 500, wordt de rekening gedurende 1 jaar geblokkeerd. Als het bedrag van de schade hoger is dan € 500, wordt de rekening 3 jaar geblokkeerd. Rituals zal de klant hiervan op de hoogte stellen.

 5. 5. Geblokkeerde rekening/betalingen
  1. 5.1 In het geval dat een klant een blokkade krijgt voor het plaatsen van bestellingen en/of uitvoeren van betalingen op de website, zal Rituals de klant informeren over de reden en duur ervan. Klanten kunnen nog steeds onze winkels bezoeken en producten in de winkel kopen, maar dit zal niet leiden tot het deblokkeren van het account of de ontvangst van compensaties of terugbetalingen via de winkel.

 6. 6. Gegevensbescherming
  1. 6.1 In het geval dat een klant een blokkade krijgt voor het plaatsen van bestellingen en/of uitvoeren van betalingen op de website, zal Rituals de betreffende klant en account(s) toevoegen aan zijn fraudedatabase om te voorkomen dat frauduleuze gebruikers bestellingen plaatsen via deze account(s). Persoonsgegevens in deze database worden maximaal 5 jaar bewaard, afhankelijk van de ernst van de schending van deze Huisregels van Rituals. Rituals zal dit doen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de AVG. Rituals zal de persoonsgegevens met betrekking tot de fraudedatabase verwerken op basis van haar legitieme belang, namelijk de bescherming en preventie van schade aan het bedrijf, veroorzaakt door oplichting en frauduleuze handelingen. Houd er rekening mee dat in het geval de klant verzoekt om zijn persoonsgegevens te verwijderen, beperkte persoonsgegevens - zoals opgenomen in de fraudedatabase - worden bewaard om te voorkomen dat de klant de blokkade die op zijn account is geplaatst, omzeilt. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie over onze gegevensverwerkingspraktijken, uw rechten daarbij en onze beveiligingsmaatregelen.