ALGEMENE VOORWAARDENAlgemene Voorwaarden


Lees meer over onze My Rituals Algemene Voorwaarden.

 1. 1. Deze voorwaarden

  1. 1.1 Dit zijn de Algemene voorwaarden voor het gebruik van onze website (alsmede de mobiele app van Rituals) en de verkoop van onze producten aan u.

  2. 1.2 Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u uw bestelling bij ons plaatst. Deze voorwaarden vertellen u onder andere wie we zijn, hoe we producten aan u leveren, hoe u of wij bestellingen kunnen wijzigen of annuleren, wat u moet doen als er een probleem is en andere belangrijke informatie.

 2. 2. Informatie over ons

  1. 2.1 Wij zijn Rituals Cosmetics, een multinationaal bedrijf. Zie de onderstaande tabel voor onze bedrijfsgegevens.

  2. Tot Rituals Cosmetics Belgium B.V.;

   - Correspondentie adres: P.O. Box 1550, 1001 DW, Amsterdam
   - Bezoekadres: Meir 12, 2000 Antwerp, Belgium
   - Telefoon nummer: +32 (0)25889979
   - E-mailadres: service@rituals.com
   - Registratie nummer: 0876 522 781
   - Btw -ID -nummer: BE 0876.522.781


  3. 2.2 U kunt telefonisch of per e-mail contact opnemen met onze klantenservice in uw land. Zie de contactgegevens in de bovenstaande tabel.

  4. 2.3 Als we contact met u moeten opnemen, zullen we dit telefonisch doen of schriftelijk op het e-mailadres of postadres dat u ons bij uw bestelling hebt verstrekt.

 3. 3. Gebruik van onze website

  1. 3.1 Op onze website kunt u onze producten kopen via ons online distributiekanaal. De online aankoop van onze producten en het gebruik van onze website zijn alleen beschikbaar voor consumenten. Wij zullen in geen geval verplicht zijn om bestellingen van ondernemers of rechtspersonen of organen te accepteren en wij behouden ons het recht voor om bestellingen te weigeren die bedoeld zijn voor de wederverkoop van producten door een onbevoegde distributeur en/of distributiekanaal (dropshipping inbegrepen).

  2. 3.2 Informatie over onze producten is te vinden op onze website. We proberen ervoor te zorgen dat alle informatie op de website volledig en correct is. Houd er echter rekening mee dat er mogelijk onnauwkeurigheden kunnen optreden op het moment van het plaatsen van uw bestelling. Onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor deze onjuistheden.

  3. 3.3 We behouden ons het recht voor om informatie op onze website te allen tijde te wijzigen, toe te voegen en te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving.

  4. 3.4 Wanneer u een bestelling bij ons plaatst, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden en met de regels die gelden voor het eerlijke gebruik van onze website (“hierna: “de Huisregels”), die ook op onze website zijn geplaatst onder Huisregels of te vinden zijn op de homepage van de app onder Disclaimer. Wanneer we verdacht gedrag op onze website detecteren, bijvoorbeeld via eigenaardigheden of onregelmatigheden met bestellingen, frauduleuze transacties, misbruik van promoties en schending van de voorwaarden voor het hebben van een klantenrekening, behouden we ons het recht voor op onderzoek en om acties te ondernemen, waaronder, maar niet beperkt tot, het blokkeren van (bank)rekeningen en/of betalingen, periodiek of permanent, of het annuleren van bestellingen. De te ondernemen acties en wanneer ze moeten worden ondernomen, zijn naar ons eigen goeddunken.

  5. 3.5 Verder hanteren wij een protocol voor situaties zoals behandeld onder clausule 3.4. In geval van een schending van de Rituals Huisregels behouden wij ons het recht voor om de betrokken personen toe te voegen aan onze fraudedatabase. We zullen dit alleen doen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming, inclusief maar niet beperkt tot de AVG. We zullen de persoonsgegevens met betrekking tot de fraudedatabase verwerken op basis van ons legitieme belang, namelijk de bescherming en preventie van schade aan ons bedrijf, veroorzaakt door frauduleuze acties. Persoonsgegevens in de database worden bewaard voor een periode van 1 tot maximaal 5 jaar, afhankelijk van de ernst van de schending van de Rituals Huisregels.

  6. 3.6 Zie onze “Rituals Huisregels” voor informatie over het eerlijke gebruik van onze website en klik om ons Privacybeleid te lezen met meer informatie over onze gegevensverwerkingspraktijken en beveiligingsmaatregelen.

  7. 3.7 Alle intellectuele eigendom op deze website met betrekking tot onder andere visueel materiaal, merknamen, productbeschrijvingen en andere communicatie die op deze website is opgenomen, is eigendom van ons, de groep bedrijven waartoe we behoren of onze licentiehouders. Het is verboden om de inhoud van deze website of delen daarvan op enigerlei wijze te publiceren, kopiëren, gebruiken of vermenigvuldigen, tenzij u hiervoor toestemming hebt gekregen. U mag tijdens uw gebruik van deze website informatie kopiëren die nodig is voor uw eigen persoonlijke gebruik, zoals informatie die nodig is voor uw bestelling.

 4. 4. Een bestelling plaatsen op onze website

  1. 4.1 U kunt producten op onze website bestellen door ze te selecteren en in uw winkelwagen te plaatsen. U kunt de inhoud van uw winkelwagen controleren voordat u verdergaat met uw bestelling. In uw winkelwagen kunt u eventueel aanpassingen aanbrengen in uw bestelling. Houd er rekening mee dat producten in uw winkelwagen pas voor u zijn gereserveerd als het bestelproces volledig is voltooid. Als alles voor u in orde is met uw bestelling, voer dan uw gegevens in en controleer deze voordat u uw bestelling bevestigt. Selecteer na bevestiging een leveringsmethode. De leveringskosten worden op onze website weergegeven. U wordt dan doorgestuurd naar het betalingsproces, waar u de betaling kunt selecteren en uitvoeren via de methode van uw keuze. Zodra uw betaling is verwerkt, wordt uw bestelling per e-mail door ons bevestigd met een bestelnummer.

  2. 4.2 Als u voor aflevering op uw adres hebt gekozen, sturen we u nog een e-mail met de geschatte levertijd(en). Het is mogelijk dat uw levering in afzonderlijke leveringen (gesplitste leveringen) wordt geleverd vanuit onze magazijnen en stores als u meerdere producten hebt besteld via onze website.
   Indien beschikbaar: als u hebt gevraagd om de producten bij een of meer van onze stores op te halen door klikken en ophalen, kunt u ze bij ons ophalen tijdens openingstijden nadat wij hebben bevestigd dat uw bestelling klaar is en op u wacht in de store(s) van uw keuze. Bekijk onze website of app voor de actuele openingstijden van onze stores en de bezorgopties die voor u beschikbaar zijn.

 5. 5. Ons contract met u

  1. 5.1 Aanvaarding van uw bestelling vindt plaats per e-mail aan u. Uw bestelling is definitief wanneer we deze accepteren en de levering bevestigen, waarna er een contract tussen u en ons in werking treedt.

  2. 5.2 Er kunnen zich omstandigheden voordoen die van invloed zijn op de aanvaarding van bestellingen. Onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving behouden wij ons te allen tijde het recht voor om op elk moment naar eigen goeddunken bestellingen niet te accepteren en/of levering te weigeren.

  3. 5.3 Als we uw bestelling niet kunnen accepteren, zullen we u hiervan per e-mail op de hoogte stellen en zullen we u geen kosten in rekening brengen voor het product. Dit kan zijn omdat het product niet op voorraad is, vanwege onverwachte limieten op onze middelen die we niet redelijkerwijs niet konden voorzien, omdat een kredietreferentie die we voor u hebben verkregen niet voldoet aan onze minimumvereisten, omdat we een fout in de prijs of productbeschrijving hebben geïdentificeerd, omdat we niet in staat zijn om een door u gespecificeerde leveringstermijn te halen, of om andere redenen.

  4. 5.4 Alle bestellingen zijn afhankelijk van de beschikbaarheid en levering van het product. Als er artikelen niet op voorraad zijn, behouden we ons het recht voor om u te informeren over alternatieve of soortgelijke artikelen die te koop zijn op onze website. Als u deze artikelen niet wilt kopen, zullen we alle betalingen die u al aan ons hebt gedaan voor de niet-beschikbare artikelen vergoeden. Als een bestelling niet langer kan worden uitgevoerd vanwege omstandigheden buiten onze controle (overmacht), zoals fouten in beschikbaarheid en/of levering, zullen we u hiervan binnen maximaal 14 dagen na de datum van uw bestelling op de hoogte stellen en kunnen we het contract beëindigen. We zullen u een terugbetaling verstrekken voor alle bedragen die u vooraf hebt betaald voor producten die niet langer aan u kunnen worden verstrekt.

  5. 5.5 Bij het plaatsen van een bestelling wordt u gevraagd een afleveradres in te vullen in het land van de website. Helaas leveren we niet op postadressen of locaties buiten het land van de website waar u uw bestelling hebt geplaatst.

 6. 6. Onze producten

  1. 6.1 De afbeeldingen van de producten op onze website zijn uitsluitend ter illustratie. Hoewel we alles in het werk hebben gesteld om de kleuren nauwkeurig weer te geven, kunnen we niet garanderen dat de kleuren van de producten nauwkeurig zijn weergegeven. Uw product kan enigszins afwijken van die afbeeldingen. De verpakking van het product kan afwijken van de verpakking die wordt weergegeven in afbeeldingen op onze website.

  2. 6.2 Het bovenstaande heeft geen invloed op uw wettelijke rechten met betrekking tot defecte of verkeerd beschreven producten.

 7. 7. Uw rechten om uw bestelling te annuleren

  1. 7.1 Uw rechten bij het annuleren van de bestelling en dus ook het beëindigen van het contract zijn afhankelijk van wat u hebt gekocht, of er iets mis is, hoe wij handelen en wanneer u besluit het contract te beëindigen. De annulerings- en/of beëindigingsrechten uiteengezet in dit artikel7 beïnvloeden noch beperken de beëindigingsrechten die u toekomen op grond van de toepasselijke dwingende wetgeving.

  2. 7.2 Als wat u hebt gekocht defect of foutief beschreven is, hebt u mogelijk het wettelijke recht om het contract te beëindigen (of om het product te laten repareren of vervangen of om een service opnieuw uit te voeren of om een deel of al uw geld terug te krijgen).

  3. 7.3 U kunt het contract beëindigen in situaties waarin we u informeren dat we niet in staat zijn om te doen wat we u hebben meegedeeld dat we zouden doen, zoals:
   1. a) we hebben u geïnformeerd over een aanstaande wijziging in het product of deze voorwaarden waarmee u niet akkoord gaat;
   2. b) we hebben u geïnformeerd over een fout in de prijs of beschrijving van het product dat u hebt besteld, en u wilt niet doorgaan;
   3. c) er bestaat een risico dat de levering van de producten aanzienlijk wordt vertraagd vanwege gebeurtenissen buiten onze controle;
   4. d) we hebben de levering van de producten om technische redenen opgeschort of wij zullen u ervan op de hoogte stellen dat we deze om technische redenen zullen opschorten, in elk geval voor een periode van meer dan 14 dagen; of

  4. 7.4 Als u een contract beëindigt om een reden zoals uiteengezet in artikel 7.3 (a)tot(d) hierboven, zal het contract onmiddellijk eindigen en zullen wij u volledig vergoeden voor alle producten die niet zijn geleverd.

  5. 7.5 Als u net van gedachten bent veranderd over een product, kunt u een dergelijk product mogelijk retourneren en een terugbetaling ontvangen binnen een afkoelingsperiode van 90 dagen, die ingaat op de datum waarop u de producten hebt ontvangen. Dit retourneringsbeleid van 90 dagen gaat verder dan uw wettelijke recht om van gedachten te veranderen binnen 14 dagen na levering van de producten.

  6. 7.6 Als u ervoor kiest om uw wettelijke recht om van gedachten te veranderen te gebruiken (het zgn. herroepingsrecht), kunt u dit doen door ons het Modelformulier voor herroeping te versturen waarnaar wordt verwezen in clausule 8.1 c) of door ons een ondubbelzinnige verklaring te verstrekken over uw keuze om uw herroepingsrecht te gebruiken binnen 14 dagen na de datum van levering van de producten. U moet de producten binnen 14 dagen na het verstrekken van het Modelformulier voor herroeping of een andere verklaring aan ons retourneren.

 8. 8. Hoe u uw bestelling kunt annuleren

  1. 8.1 Om het contract met ons te beëindigen, kunt u ons dit laten weten door een van de volgende handelingen uit te voeren:
   1. a) Telefoon of e-mail. Bel of e-mail de klantenservice via de contactgegevens in de tabel onder artikel 2. Geef uw naam, thuisadres, details van de bestelling en, indienbeschikbaar, uw telefoonnummer en e-mailadres op; of.
   2. b) Online. Vul het in op onze website; of
   3. c) In geval van een retourzending zoals bedoeld in clausule 7.5 van deze Algemene voorwaarden, gelieve het retourformulier in te vullen via ons Retourportaal, dat is opgenomen aan het einde van deze Algemene voorwaarden onder Bijlage 1; of
   4. d) Via elk ander type ondubbelzinnige verklaring.

 9. 9. Hoe u uw bestelling naar ons kunt terugsturen

  1. 9.1 Als u uw bestelling aan ons wilt retourneren, kunt u dit doen binnen maximaal 90 dagen vanaf de datum waarop u de producten hebt ontvangen. De retourzending van de producten is kosteloos als de verzending naar ons plaatsvindt vanuit hetzelfde land waar we de producten hebben geleverd. In alle andere gevallen zijn de kosten van verzending naar ons voor uw rekening. Wanneer u uw bestelling naar ons terugstuurt, zorg er dan voor dat u de bestelling in de originele verpakking verzendt en het retourformulier invult dat bij uw bestelling is geleverd. U kunt het formulier ook hier vinden.

  2. 9.2 We behouden ons het recht voor om retourzending te weigeren van artikelen die zijn verzegeld voor ter bescherming van de gezondheid of om hygiënische doeleinden, nadat deze zijn ontzegeld na ontvangst door u.

  3. 9.3 Op grond van clausule9.2 is het niet mogelijk om cosmetica, ondergoed, kleding en oorbellen waarvan de verzegelde verpakking is geopend of wanneer deze artikelen zijn gebruikt en/of gedragen, te retourneren, waardoor we deze producten niet meer opnieuw kunnen verkopen. Het is ook niet mogelijk om gepersonaliseerde producten te retourneren die specifiek zijn gemaakt op basis van uw specificaties en die door ons zijn geproduceerd op basis van uw individuele keuze of beslissing, of die anderszins duidelijk specifiek voor u zijn bedoeld, zoals, maar niet beperkt tot, de shampoo/conditioner van The Hair Temple en de Mansion Collection XL geurstokjes.

  4. 9.4 Online bestellingen die u hebt opgehaald in onze store (klikken en ophalen) en online bestellingen die naar uw huis worden verzonden, kunnen worden geretourneerd in een store naar keuze.

  5. 9.5 Als u een cadeau bij uw bestelling hebt ontvangen en u de volledige bestelling aan ons wilt retourneren, zorg er dan voor dat u het cadeau bij uw retourzending voegt. Als u het geschenk behoudt, brengen we de prijs van het geschenk in mindering op uw terugbetaling.

  6. 9.6 Na ontvangst van uw retourorder zullen we u zo snel mogelijk vergoeden, maar binnen maximaal 14 dagen nadat we de geretourneerde goederen hebben ontvangen. Als u de betreffende bestelling hebt betaald met een Rituals (online) giftcard, zal Rituals het betreffende bedrag alleen vergoeden in de vorm van een dergelijke Rituals (online) giftcard (niet in contanten, tenzij wettelijk vereist). Rituals raadt u daarom aan om uw Rituals (online) giftcard te bewaren totdat de periode, waarin u de producten kunt retourneren, is verlopen. Raadpleeg de Algemene voorwaarden voor de Rituals giftcard [link] voor de regelingen met betrekking tot de Rituals (online) giftcard.

  7. 9.7 Zie onze pagina met Fveelgestelde vragen voor meer informatie over onze bestel- en retourprocedure.

 10. 10. Product

  1. 10.1 Als u vragen of klachten hebt over het product, neem dan contact met ons op. U kunt ons klantenserviceteam bereiken op het telefoonnummer en het e-mailadres gegeven in artikel 2 of door een brief naar ons te sturen. Onze postadressen worden ook vermeld in artikel 2.

  2. 10.2 Wij zijn wettelijk verplicht om producten te leveren die in overeenstemming zijn met uw bestelling. Niets in deze voorwaarden heeft invloed op uw wettelijke rechten.

 11. 11. Prijs en betaling

  1. 11.1 De prijs van het product (inclusief btw) is de prijs die op de bestelpagina's wordt aangegeven bij het plaatsen van uw bestelling. We nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de prijs van het aan u geadviseerde product correct is. Het is altijd mogelijk dat, ondanks onze inspanningen, sommige van de producten die we verkopen onjuist geprijsd zijn op de website. De prijzen zoals weergegeven in uw winkelwagen zijn de te betalen. Onderhevig aan de toepasselijke wetgeving zijn wij niet aansprakelijk voor of gebonden aan prijzen die evident onjuist of foutief zijn.

  2. 11.2 Als we uw bestelling accepteren en verwerken wanneer een prijsfout duidelijk en onmiskenbaar is en redelijkerwijs door u zou kunnen worden herkend als een verkeerde prijs, kunnen we i) u de gecorrigeerde prijs van de artikelen in rekening brengen, of ii) als u niet akkoord gaat met de gecorrigeerde prijs - kunnen we het contract beëindigen, alle bedragen die u hebt betaald vergoeden en de retourzending van alle aan u geleverde goederen eisen.

  3. 11.3 We accepteren verschillende betaalmethoden:
   1. Credit card (MasterCard, VISA, American Express): Uw creditcard wordt belast na de bevestiging van uw bestelling.
   2. PayPal: U betaalt het factuurbedrag via de online provider PayPal. Over het algemeen moet u zich registreren of geregistreerd zijn bij PayPal, uw inloggegevens invoeren om uw identiteit te bevestigen en vervolgens de betalingsinstructie aan ons bevestigen. Tijdens het bestelproces ontvangt u meer informatie.
   3. Online bankoverschrijving: Door uw bankrekeninggegevens in te voeren, geeft u uw bank opdracht om het bedrag over te maken. 
   4. Later betalen met Klarna In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bedraagt de betalingsperiode 14 dagen (of twee (2) maanden tegen betaling van een vergoeding) vanaf de verzending van de producten. U vindt de volledige algemene voorwaarden voor de markten waar deze betaalmethode beschikbaar is hier. In het geval dat u later betaalt met Klarna, behouden we het eigendom van de aan u geleverde producten totdat volledig aan de betaling is voldaan. U hebt niet het recht om aan u geleverde producten door te verkopen die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud zoals vermeld in deze clausule 11.3, tenzij we voorafgaande schriftelijke toestemming hebben verleend voor een dergelijke wederverkoop.
   5. RITUALS online giftcard: Om uw (online) giftcard in te wisselen, voegt u bij het afrekenen de naam, het giftcardnummer en de pincode toe aan de giftcodebox. Hierdoor wordt het volledige bedrag van uw (online) giftcard automatisch afgetrokken van het totaal van uw bestelling. U kunt een andere betaalmethode gebruiken om de rest van uw bestelling te betalen, als uw (online) giftcard niet het volledige bedrag van uw bestelling dekt. U kunt niet slechts een deel van het bedrag van uw (online) giftcard op een bestelling toepassen. Als u online een (online) giftcard gebruikt en de totale bestelwaarde lager is dan de waarde van de kaart, blijft het saldo op de kaart staan en kan het worden ingezet voor toekomstige aankopen, op voorwaarde dat de kaart niet is verlopen.

 12. 12. Onze verantwoordelijkheid voor door u geleden verlies of schade

  1. 12.1 Als we deze voorwaarden niet naleven, zijn we verantwoordelijk voor verlies of schade die u lijdt en die een voorzienbaar resultaat is van onze schending van dit contract of ons verzuim om te handelen met redelijke zorg en vaardigheid, maar we zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die niet voorzienbaar is.

   Dit omvat aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers; voor fraude of een frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; voor schending van uw wettelijke rechten met betrekking tot de producten.

  2. 12.2 We leveren de producten alleen voor huishoudelijk en privégebruik. Als u de producten gebruikt voor commerciële, zakelijke of wederverkoopdoeleinden, zijn wij niet aansprakelijk jegens u voor winstderving, verlies van zaken, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.

 13. 13. Hoe we uw persoonlijke informatie kunnen gebruiken

  1. 13.1 We zullen uw persoonlijke informatie alleen gebruiken zoals uiteengezet in ons Privacybeleid.

 14. 14. Andere belangrijke termen

  1. 14.1 Deze Algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op bestellingen die worden geplaatst nadat de wijziging van kracht is geworden. Bezoek onze website voor de meest recente versie.

  2. 14.2 Deze voorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van het rechtsgebied waar u gevestigd bent en u kunt juridische procedures met betrekking tot de producten aanspannen bij de rechtbanken van het rechtsgebied waar u gevestigd bent.

  3. 14.3 U kunt een geschil ook doorverwijzen naar het Europese platform voor online geschillenbeslechting (“OGB”) -platform op http://ec.europa.en/odr.

  4. 14.4 Mocht u klachten hebben, neem dan contact met ons op via service@rituals.com / +31 (0)202415948, zie artikel 2 voor meer informatie. Wij zullen ons uiterste best doen om binnen 14 dagen na ontvangst op uw klacht te reageren. Als er meer tijd nodig is om een reactie te formuleren, zullen wij u op de hoogte stellen van de vertraging en onze redenen.

  5. 14.5 We vragen onze klanten om redelijke inspanningen te leveren om een klacht in onderling overleg af te handelen, voordat we de claim voor een gerechtelijke procedure indienen.

 15. 15. Wijzigingen in deze voorwaarden, afhankelijk van uw woonplaats

  België
  1. 15.1 als u een klant bent die woonachtig is in België,

   vervangt de volgende regeling artikel 12 van deze voorwaarden:

   Als we deze voorwaarden niet naleven, zijn we verantwoordelijk voor verlies of schade die u lijdt en die een voorzienbaar resultaat is van onze schending van dit contract of ons verzuim om te handelen met redelijke zorg en vaardigheid, maar we zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die niet voorzienbaar is.
   We leveren de producten alleen voor huishoudelijk en privégebruik. Als u de producten gebruikt voor commerciële, zakelijke of wederverkoopdoeleinden, zijn wij niet aansprakelijk jegens u voor winstderving, verlies van zaken, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.
   De bovengenoemde aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing in het geval van lichamelijk letsel of overlijden dat aan ons kan worden toegeschreven, of in het geval van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid.


  VS
  1. 15.2 Als u een klant bent die woonachtig is in de VS,

   vervangt de volgende regeling clausule 4.2 van deze voorwaarden:

   U kunt uw bestelling laten bezorgen op een thuisadres of een ophaalpunt. We kunnen UPS of een andere vervoerder gebruiken om uw bestelling af te leveren. Als u voor aflevering op uw adres hebt gekozen, sturen we u nog een e-mail met de geschatte levertijd(en). Het is mogelijk dat uw levering in afzonderlijke leveringen (gesplitste leveringen) wordt geleverd vanuit onze magazijnen en stores als u meerdere producten hebt besteld via onze website. We kunnen leveringskosten in rekening brengen.
   Indien beschikbaar]: Als u hebt gevraagd om de producten via klikken en ophalen bij een of meer van onze stores op te halen, kunt u ze bij ons ophalen tijdens openingstijden nadat wij hebben bevestigd dat uw bestelling klaar is en op u wacht in de store(s) van uw keuze. Kijk op onze website voor de actuele openingstijden van onze stores.


   Aan artikel 12 zou de volgende regeling worden toegevoegd:

   ONDER VOORBEHOUD VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING WIJZEN WIJ HIERBIJ ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR UW BEOOGDE DOEL AF.


  Kroatië
  1. 15.3 Als u een klant bent die woonachtig is in Kroatië,

   vervangt de volgende regeling artikel 12 van deze voorwaarden:

   Als we deze voorwaarden niet naleven, zijn we verantwoordelijk voor verlies of schade die u lijdt en die een voorzienbaar resultaat is van onze schending van dit contract of ons verzuim om te handelen met redelijke zorg en vaardigheid, maar we zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die niet voorzienbaar is.
   We leveren de producten alleen voor huishoudelijk en privégebruik. Als u de producten gebruikt voor commerciële, zakelijke of wederverkoopdoeleinden, zijn wij niet aansprakelijk jegens u voor winstderving, verlies van zaken, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.


  Polen
  1. 15.4 Als u een klant bent die woonachtig is in Polen,

   vervangt de volgende regeling clausule 9.1 van deze voorwaarden:

   Als u uw bestelling aan ons wilt retourneren, kunt u dit doen binnen maximaal 90 dagen vanaf de datum waarop u de producten hebt ontvangen. De retourzending van de producten is kosteloos als de verzending naar ons plaatsvindt vanuit hetzelfde land waar we de producten hebben geleverd. In alle andere gevallen zijn de kosten van verzending naar ons voor uw rekening. Wanneer u uw bestelling naar ons terugstuurt, zorg er dan voor dat u de bestelling in de originele verpakking of in een andere verpakking verzendt, waardoor de bestelling voldoende wordt beschermd en dat u het retourformulier invult dat met uw bestelling is meegeleverd. U kunt het formulier ook hier vinden.


   De volgende regeling vervangt artikel 11 van deze voorwaarden

   De prijs van het product (inclusief btw) is de prijs die op de bestelpagina's wordt aangegeven bij het plaatsen van uw bestelling. We nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de prijs van het aan u geadviseerde product correct is. Het is altijd mogelijk dat, ondanks onze inspanningen, sommige van de producten die we verkopen onjuist geprijsd zijn op de website. De prijzen zoals weergegeven in uw winkelwagen zijn de te betalen prijzen.
   Als we uw bestelling accepteren en verwerken wanneer een prijsfout duidelijk en onmiskenbaar is en redelijkerwijs door u had kunnen worden herkend als een verkeerde prijs, beëindigen we het contract, restitueren we u alle bedragen die u hebt betaald en eisen we de retourzending van alle aan u geleverde goederen.


  Noorwegen
  1. 15.5 Als u een klant bent die woonachtig is in Noorwegen,

   vervangt de volgende regeling clausule 3.4 van deze voorwaarden:

   Wanneer u een bestelling bij ons plaatst, gaat u akkoord met deze Algemene voorwaarden en met de regels die gelden voor het eerlijke gebruik van onze website (“hierna: “de Rituals Huisregels”), die ook op onze website worden geplaatst op. Wanneer we verdacht gedrag op onze website detecteren, bijvoorbeeld via eigenaardigheden of onregelmatigheden met bestellingen, frauduleuze transacties, misbruik van promoties en schending van de voorwaarden voor het hebben van een klantenrekening, behouden we ons het recht voor op onderzoek en om acties te ondernemen, waaronder, maar niet beperkt tot, het blokkeren van (bank)rekeningen en/of betalingen, periodiek of permanent, of het annuleren van bestellingen. De te ondernemen acties en het tijdstip daarvan, zijn naar ons eigen goeddunken en op verzoek zullen wij u de reden voor de betreffende actie verstrekken.


  Zweden
  1. 15.6 Als u een klant bent die woonachtig is in Zweden,

   vervangt de volgende regeling clausule 9.3 van deze voorwaarden:

   Op grond van clausule 9.2is het niet mogelijk om cosmetica, ondergoed en oorbellen waarvan de verzegelde verpakking is geopend of wanneer deze artikelen zijn gebruikt en/of gedragen, te retourneren, waardoor Ritual deze producten niet meer opnieuw kan verkopen. Het is ook niet mogelijk om gepersonaliseerde producten te retourneren die specifiek zijn gemaakt op basis van uw specificaties en die door ons zijn geproduceerd op basis van uw individuele keuze of beslissing, of die anderszins duidelijk specifiek voor u zijn bedoeld, zoals, maar niet beperkt tot, de shampoo/conditioner van The Hair Temple en de Mansion Collection XL geurstokjes.


   De volgende regeling vervangt clausule 14.3 van deze voorwaarden:
   U kunt een geschil ook voorleggen aan de Zweedse Nationale Raad voor Consumentengeschillen (ARN) via https://arn.se/om-arn/anmalan/ oof de Europese Online Geschillenbeslechting (elk op zich en gezamenlijk het “OGB”)-platform op http://ec.europa.en/odr. Het OGB-platform is een webgebaseerd platform dat is ontworpen om u te helpen wanneer u online producten of diensten hebt gekocht.

  Verenigd Koninkrijk
  1. 15.7 Als u een klant bent die woonachtig is in het Verenigd Koninkrijk,

   vervangt de volgende regeling artikel 12 van deze voorwaarden:
   Als we deze voorwaarden niet naleven, zijn we verantwoordelijk voor verlies of schade die u lijdt en die een voorzienbaar resultaat is van onze schending van dit contract of ons verzuim om te handelen met redelijke zorg en vaardigheid, maar (anders dan zoals uitgelegd in clausule 0 hieronder) zijn we niet verantwoordelijk voor verlies of schade die niet voorzienbaar is.

   Niets in deze algemene voorwaarden is bedoeld om onze aansprakelijkheid uit te sluiten voor i) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers; ii) voor fraude of een frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; en/of iii) voor schending van uw wettelijke rechten met betrekking tot de producten.

   We leveren de producten alleen voor huishoudelijk en privégebruik. Als u de producten gebruikt voor commerciële, zakelijke of wederverkoopdoeleinden, zijn wij (anders dan in de omstandigheden beschreven in clausule 12.2 hierboven) niet aansprakelijk jegens u voor winstderving, verlies van zaken, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.

  Italië
  1. 15.8 Als u een klant bent die woonachtig is in Italië,
   vervangt de volgende regeling clausule 7.3 van deze voorwaarden:

   Wij zijn verantwoordelijk voor conformiteitsdefecten van het product gedurende een periode van twee (2) jaar vanaf de levering van het product, zolang u ons binnen twee (2) maanden na ontdekking daarvan op de hoogte stelt van dergelijke defecten. U hebt dan het recht om: (a) te kiezen tussen het op onze kosten repareren of vervangen van het product, op voorwaarde dat uw keuze niet onmogelijk is of kosten met zich meebrengt die kennelijk niet in verhouding staan tot de andere methode, rekening houdend met de aard of waarde van het product of het belang van het defect; (b) een prijsverlaging te vragen of het contract te beëindigen, op voorwaarde dat (i) het repareren of vervangen van het product onmogelijk of buitensporig belastend was; (ii) we het product niet binnen een redelijke termijn hebben gerepareerd of vervangen; of (iii) de reparatie of vervanging van het product u aanzienlijk ongemak heeft berokkend.

   U bent vrijgesteld van het bewijzen van het bestaan van het gebrek aan conformiteit van het product gedurende de periode van zes (6) maanden na de levering, tenzij dat onverenigbaar is met de aard van het product of de aard van het defect.

   Meer informatie over garantie vindt u in onze sectie Veelgestelde vragen op onze website.


   De volgende regeling vervangt artikel 12 van deze voorwaarden:

   Als we deze voorwaarden niet naleven, zijn we verantwoordelijk voor verlies of schade die u lijdt en die een voorzienbaar resultaat is van onze schending van dit contract of ons verzuim om te handelen met redelijke zorg en vaardigheid, maar we zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die niet voorzienbaar is.

   Niets in deze overeenkomst mag worden opgevat als een beperking of uitsluiting van onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers; voor opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid; voor schending van uw wettelijke rechten met betrekking tot de producten.

   We leveren de producten alleen voor huishoudelijk en privégebruik. Als u de producten gebruikt voor commerciële, zakelijke of wederverkoopdoeleinden, zijn wij niet aansprakelijk jegens u voor winstderving, verlies van zaken, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.

  Modelformulier voor herroeping

  (Alleen invullen en terugsturen als u het contract wilt herroepen)

  - Ik/wij (*) deel/delen hierbij mee dat ik/wij (*) mijn/ons (*) verkoopcontract van de volgende goederen (*)/voor het verlenen van de volgende dienst (*) herroep,
  - Besteld op (*)/ontvangen op (*),
  - Naam van consument(en),
  - Adres van consument(en),
  - Handtekening van consument(en) (alleen i.g.v. papieren formulier),
  - Datum

  ________

  (*) Verwijderen indien van toepassing.

  Retourneren kan via ons Retourportaal.