1

PODŁĄCZ DO ZASILANIA
Podłącz jedną końcówkę przewodu USB do ładowarki, a drugą – do Perfume Genie. Następnie podłącz zasilacz do gniazda zasilania.