Tommie Janssens

Tommie Janssens

Tommie har länge varit fascinerad av rörelsernas kraft. Under sin framgångsrika tid som dansör och yogalärare har Tommie delat de kunskaper han har tillägnat sig under karriären med andra. Med fokus på andningsövningar, kroppsmedvetenhet och mindfulness vill Tommie hjälpa sina elever att förbli så närvarande som möjligt samtidigt som de lär sig de fysiska teknikerna i pilates. 

  

Tommie lär ut Pilates på Movements Yoga i Amsterdam, och när han inte undervisar hittar du honom i dansstudion.