start
finish
1

TEMPERATUR

När det kommer till temperatur, när känner du dig som mest bekväm?

warm with sunshine and palmtrees
När det är varmt
jag ogillar kyla.
När det är kyligt
hetta och speciellt hög luftfuktighet gör mig irriterad.
field with pink flowers
När jag kan slappna av i skuggan.