start
finish
1

STRÖMFÖRSÖRJNING
Anslut doftspridaren till adaptern via USB-ingången. Anslut sedan adaptern till ett eluttag.