1

ТЕМПЕРАТУРА

По отношение на температурата,
чувствам се най-комфортно…

Когато е топло.
Не ми харесва, когато е студено.
Когато е по-хладно.
Горещините (особено при висока влажност) ме правят раздразнителен(а).
Когато мога да си почина на сянка.