2

ПАМЕТ

Бих описал(а) своята памет като:

ЛОША
Трудно ми е да запомням неща.
ДОБРА
Лесно запомням неща като дати и цифри.
ОТ СМЕСЕН ТИП
Отнема ми време да науча нещо, но успея ли, не го забравям.