3

КОНТАКТИ

Когато контактувам с други хора…

ми е приятно да се срещам с нови хора, докато пътувам например.
се чувствам най-комфортно като лидер на групата.
съм срамежлив(а) и предпочитам да прекарвам времето си сам(а).