„Rituals“ vidaus taisyklės

Naudojimasis interneto svetaine ir užsakymų teikimas internetuSveikiname visus „Rituals“ klientus mūsų (mobiliojoje) svetainėje, įskaitant „Rituals“ mobiliąją programėlę, kurioje rasite informacijos apie mūsų bendrovę, produktus ir kaip pateikti mums užsakymus. Šia svetaine naudokitės ir užsakymus mums teikite vadovaudamiesi šiomis Vidaus taisyklėmis.

Klientai, kurie (pakartotinai) pažeidžia šias Vidaus taisykles, gali būti įtraukti į mūsų sukčiavimo duomenų bazę ir jiems gali būti neleista teikti užsakymų ir (arba) atlikti mokėjimų mūsų svetainėje. Visais atvejais klientui pateiksime pranešimą, kuriame bus paaiškintos „Rituals“ priemonių taikymo priežastys ir jų pasekmės.

 1. 1. Sukčiavimo sandoriai
  1. 1.1 Rituals“ nepriima mokėjimų, atliekamų naudojant pavogtą finansinę informaciją arba sukčiaujant, pvz., pavogtomis arba netikromis kredito ir debeto kortelėmis, pavogtomis / netinkamomis dovanų kortelėmis, arba įsilaužus į „PayPal“ arba „Klarna“ paskyras. Jei visa apgaulingos operacijos suma yra mažesnė nei 500 EUR, „Rituals“ blokuos paskyrą vieneriems metams. Jei suma viršija 500 EUR, sąskaita bus užblokuota trejiems metams. Kartotiniai pažeidėjai blokuojami penkeriems metams. Tokias priemones taikydama „Rituals“ atitinkamai apie tai praneš klientui.
  2. 1.2 Užsakymai taip pat gali būti blokuojami remiantis vykdymo proceso metu gautais pranešimais, pavyzdžiui, pranešimu apie asmenį, įtrauktą į nacionalinį ar tarptautinį sukčiavimo sąrašą kaip „ribojamą šalį“.

 2. 2. Sukčiavimas naudojant paskyrą
  1. 2.1 Savo (naujiems) klientams, susikūrusiems paskyrą, „Rituals“ suteikia dovaną, pavyzdžiui, sveikinimo dovaną, gimtadienio dovaną arba naujo kliento reklaminį kodą. Klientai gali turėti vieną (1) paskyrą vienam asmeniui. Tai reiškia, kad kai klientas susikuria arba bando susikurti kitą paskyrą, naudodamas kitą el. pašto adresą, kitą vardą, kitą gyvenamosios vietos adresą ir t. t. (siekdamas arba nesiekdamas gauti daugiau dovanų), „Rituals“ pasilieka teisę užblokuoti antrąją paskyrą, kad išvengtų piktnaudžiavimo. Tokias priemones taikydama „Rituals“ atitinkamai apie tai praneš klientui. Jei klientas per tris mėnesius tokio blokavimo neapskundžia, paskyra bus ištrinta.
  2. 2.2 Klientai neturi teisės gauti jokios naudos, susijusios su papildomo abonemento sukūrimu, jei ši nauda jau buvo gauta jiems kuriant pirminę paskyrą.
  3. 2.3 Klientai, kurie sukuria per daug (> 2) paskyrų ir bando gauti su jomis susijusias išmokas, blokuojami vieneriems metams. Tokias priemones taikydama „Rituals“ atitinkamai apie tai praneš klientui.

 3. 3. Piktnaudžiavimas dovanomis ir akcijomis
  1. 3.1 Jei klientas kartu su užsakymu gavo dovaną ir nori mums grąžinti užsakymą, dovaną reikia pridėti prie grąžinamos siuntos. Dalinio grąžinimo atveju dovana turi būti įtraukta, jei tokiu atveju dovanos gavimo sąlygos netenkinamos. Jei klientas to nepadarys, „Rituals“ išskaičiuos dovanos kainą iš kliento įmokos grąžinimo sumos.
  2. 3.2 Reklaminiai kodai ir nuolaidos kartu netaikomi. Kiekviena akcija turi konkretų kodą arba nuolaidą, kurie negali būti taikomi kitoms akcijoms.

 4. 4. Nepagrįsti grąžinimai ir (arba) pretenzijos
  1. 4.1 Jei per trumpą laiką gaunama daugybė pretenzijų, pavyzdžiui, skundų dėl sulūžusių prekių, trūkstamų prekių, netinkamo pristatymo ir t. t., „Rituals“ pasilieka teisę užblokuoti klientų paskyrą, kad jie negalėtų pateikti užsakymų ir (arba) atlikti mokėjimų, jei klientas nepateikia (pakankamų) skundų įrodymų. Tokias priemones taikydama „Rituals“ atitinkamai apie tai praneš klientui.
  2. 4.2 Jei „Rituals“ patyrė su minėtaisiais nuostoliais susijusių nuostolių ir jų suma buvo mažesnė nei 500 EUR, sąskaita bus užblokuota vieneriems metams. Jei sugadinimo suma viršija 500 EUR, paskyra bus užblokuota trejiems metams. Tokias priemones taikydama „Rituals“ atitinkamai apie tai praneš klientui.

 5. 5. Užblokuota paskyra / įmokos
  1. 5.1 Tuo atveju, jei klientui neleidžiama teikti užsakymų ir (arba) atlikti mokėjimų interneto svetainėje, „Rituals“ informuos klientą apie tokio draudimo priežastį ir trukmę. Klientai vis dar gali apsilankyti mūsų parduotuvėse ir nusipirkti produktų parduotuvėje, tačiau dėl to paskyra nebus atblokuota ir per parduotuvę kompensacijos nebus išmokamos ir pinigai nebus grąžinami.

 6. 6. Duomenų apsauga
  1. 6.1 Jei klientui užblokuojama galimybė teikti užsakymus ir (arba) atlikti mokėjimus svetainėje, „Rituals“ įtraukia atitinkamą klientą ir paskyrą (-as) į savo sukčiavimo duomenų bazę, kad sukčiaujantys naudotojai negalėtų teikti užsakymų per šią (-as) paskyrą (-as). Šioje duomenų bazėje esantys asmens duomenys saugomi ne ilgiau kaip penkerius metus, atsižvelgiant į šių „Rituals“ Vidaus taisyklių pažeidimo sunkumą. „Rituals“ saugo asmens duomenis laikydamasi galiojančių duomenų apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų, įskaitant BDAR. „Rituals“ tvarko asmens duomenis, susijusius su sukčiavimo duomenų baze, remdamasi savo teisėtu interesu, t. y. siekdama apsaugoti verslą nuo sukčiavimo ir nesąžiningų veiksmų daromos žalos ir užkirsti jai kelią. Atkreipkite dėmesį, kad klientui paprašius ištrinti jo asmens duomenis, tam tikri asmens duomenys, įtraukti į sukčiavimo duomenų bazę, bus išsaugoti, kad klientas negalėtų apeiti jo paskyros blokavimo. Daugiau informacijos apie mūsų duomenų tvarkymo praktiką, jūsų teises ir mūsų saugumo priemones rasite mūsų privatumo taisyklėse.