RITUALS COSMETICS
ONZE BEWUSTE FISCALE BENADERINGINLEIDING

Rituals Cosmetics hanteert een bewuste en verantwoorde benadering van het fiscale beheer wereldwijd, om bij te dragen aan een stabiele, veilige en duurzame maatschappij en om deel uit te maken van de verandering die we graag zien in deze wereld.

FISCALE STRATEGIE

In het huidige internationale belastingsysteem en de OESO-principes met betrekking tot verrekenprijzen worden winsten belast waar de waarde voor het genereren van deze winsten wordt gecreëerd. Voor Rituals Cosmetics vinden de activiteiten die de meeste waarde genereren plaats in Nederland. Daarom worden de meeste van onze belastingen betaald in Nederland.

Afgelopen jaar (2019) hadden wij een effectief belastingtarief (zogenoemde Effective Tax Rate - ETR) van 27,8%. Dit is ons wereldwijde belastingtarief, zoals wordt vermeld in het Jaarverslag 2019 voor Rituals Cosmetics. De ETR van 27,8% is hoger dan het standaard tarief voor de vennootschapsbelasting van 25% in Nederland, wat een van de hoogste tarieven is binnen onze groep. Veel landen in Europa, in Azië en de Verenigde Staten hanteren lagere tarieven voor de vennootschapsbelasting.

Binnen Rituals Cosmetics gebruiken we een Gedragscode waarin staat welk gedrag we verwachten van al onze werknemers. Belastingontwijking wordt niet geaccepteerd. Rituals Cosmetics neemt de volledige verantwoordelijkheid om het juiste bedrag aan belastingen te betalen, tijdig en in het land waar de waarde is gecreëerd, zonder te veel te betalen.


ONZE STRATEGISCHE BOUWBLOKKEN

Onze fiscale strategie bestaat uit 5 met elkaar verbonden bouwblokken. We zullen deze bouwblokken uitgebreid bespreken, inclusief de gerelateerde fiscale principes die wij naleven.

1. Onze bedrijfsorganisatie

Ons hoofdkantoor is gevestigd in Nederland en wij zijn centraal georganiseerd. Het voordeel hiervan is dat we vaak en snel nieuwe innovatieve producten kunnen aanbieden en dat onze bedrijfsorganisatie eenvoudig en efficiënt is. Zo kunnen we meer waarde creëren voor onze klanten en andere belanghebbenden.

Onze bedrijfsorganisatie wordt volledig gedreven door commerciële overwegingen en is in lijn met onze bedrijfsactiviteiten. We hebben alleen entiteiten buiten Nederland waar we onze eigen winkels hebben geopend, van plan zijn dat binnenkort te doen of waar we actief zijn via een van onze andere bedrijfsonderdelen. Hiermee in lijn, maken wij geen gebruik van kunstmatige bedrijfsconstructies om te profiteren van fiscale voordelen.

2. Fiscale naleving

Rituals Cosmetics voldoet tijdig aan alle fiscale wetten en verplichtingen. Wij betalen het juiste belastingbedrag in alle landen waar we waarde creëren. Het is daarom belangrijk om te begrijpen hoe en waar de verschillende vennootschappen binnen onze groep waarde creëren. De Fiscale afdeling van Rituals volgt dit in nauwe samenwerking met alle betrokken belanghebbenden.

We houden ons aan de relevante internationale standaarden en projecten, zoals de OESO-richtlijnen voor verrekenprijzen en het Base Erosion and Profit Shifting project (BEPS).

Wij hebben een strategie voor verrekenprijzen opgesteld voor transacties binnen de groep, die voortkomt uit ons gecentraliseerde model. Deze strategie zorgt ervoor dat de lasten tussen onze vennootschappen en de vergoedingen van onze vennootschappen zogenoemde 'at arm's lenght', gebenchmarkt en goed gedocumenteerd zijn in onze documentatie verrekenprijzen. Onze grootste uitdaging ligt in het garanderen dat belastingen slechts eenmaal worden betaald en dat er geen onnodige extra kosten worden gemaakt.

3. Onze relatie met de Belastingdienst

In Nederland, waar ons hoofdkantoor gevestigd is, hebben we een constructieve relatie met de Nederlandse belastingdienst. We staan regelmatig proactief met ze in contact. Zo bespreken we de impact van belastingen op nieuwe initiatieven en wijzigingen binnen het bedrijf.

Buiten Nederland werken we ook aan constructieve relaties met de lokale belastingdiensten, op basis van transparantie, wederzijds begrip en vertrouwen.

4. Verantwoording & Bestuur

De Fiscale afdeling maakt deel uit van de afdeling Financiën, die beiden centraal zijn georganiseerd in Amsterdam, en die rapporteert naar de Chief Financial Officer (CFO) van de Rituals Cosmetics groep.

De Fiscale afdeling is, onder andere, verantwoordelijk voor het werk met betrekking tot de fiscale strategie, zoals het identificeren van fiscale risico’s, het implementeren van toezichtcontroles, het creëren en uitzetten van relevante beleidsregels, het stimuleren van fiscaal bewustzijn binnen het bedrijf en het geïnformeerd blijven over fiscale ontwikkelingen. Ze werken nauw samen met de Financiële collega’s, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de fisale aangifte werkzaamheden, en met de rest van het bedrijf.

We maken gebruik van een Raamwerk voor Fiscale Controle. Als onderdeel hiervan heeft het Fiscale team een online Global Tax Compliance tool gecreëerd, die inzicht geeft in alle lokale verplichtingen voor fiscale aangiften wereldwijd. Met deze tool hebben onze directeur Financiën en de CFO met slechts één klik de meest recente inzichten in onze Global Tax Compliance status.

Het Fiscale team en de directeur Financiën rapporteren aan het Bestuur over de naleving. Ze houden ook elk kwartaal het audit committee van de Raad van Commissarissen op de hoogte tav belangrijke fiscale uitdagingen.

Extern belastingadvies wordt ingewonnen over materiële transacties en als de benodigde expertise niet binnen Rituals Cosmetics aanwezig is.

5. Transparantie

We zijn transparant in onze aanpak van het fiscale beheer en over de hoeveelheid belastingen die we betalen. Dit doen we via dit openbaar verkrijgbare document en de Fiscale notitie in onze jaarrekening.

TOT SLOT

In dit document wordt beschreven hoe de Fiscale zaken van dag tot dag worden beheerd. Het is op 10 december 2020 goedgekeurd door het Bestuur.

De verantwoordelijkheid voor de naleving hiervan ligt bij het Fiscale team van Rituals Cosmetics, de directeur Financiën en onze CFO. Alle werknemers van Rituals kunnen een exemplaar inzien van deze aanpak, die wordt geïnterpreteerd als beleid binnen het bedrijf.