Actievoorwaarden Rituals & Happinez actie


Deelnemer: Deze promotie is bedoeld voor deelnemers in Nederland van 18 jaar of ouder. Als je jonger bent dan 18 jaar, moet je kunnen aantonen dat je toestemming van je ouders of voogd hebt om deel te nemen. Om gebruik te kunnen maken van deze promotie, moet je je aanmelden voor de Rituals Cosmetics nieuwsbrief.

De deelnemer kan ervoor kiezen de kortingsvoucher in te wisselen in een Rituals winkel in Nederland of via Rituals.com. Volg hiervoor de volgende instructies:

  • 'In de winkel': bij een minimale besteding van 35 euro ontvangt de deelnemer 5 euro korting. Om deze korting te verzilveren, laat je de barcode uit de bevestigingsmail van je inschrijving scannen bij het afrekenen.
  • 'Online': bij een minimale besteding van 35 euro ontvangt de deelnemer 5 euro korting. Om deze korting te verzilveren, dien je bij het afrekenen de code uit de bevestigingsmail van je inschrijving in te vullen.

De korting is geldig van 15 april 2020 tot en met 1 september 2020 op Rituals.com en in Rituals winkels in Nederland. De korting is alleen geldig op vertoon van de barcode in de bevestigingsmail of met gebruik van de online code. Warenhuizen en gift cards zijn uitgesloten van deze promotie. Max. 1 voucher per persoon. Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen of promoties.
Winkels volgen de richtlijnen van de overheid en het RIVM.
Alle gebruikers die volledig gebruik hebben gemaakt van het aanbod en akkoord zijn gegaan met de Actievoorwaarden worden hierna 'Deelnemer' in het enkelvoud of 'Deelnemers' in het meervoud genoemd.

'Deelname' - om gebruik te kunnen maken van de kortingsvoucher, dien je jezelf in te schrijven voor de Rituals Cosmetics nieuwsbrief en minimaal 35 euro te besteden in de winkel of online. De kortingsvoucher kan maximaal één keer per persoon worden gebruikt en kan niet worden ingewisseld voor contanten, wisselgeld of producten met een vergelijkbare waarde. Rituals accepteert geen verantwoordelijkheid voor een wijziging van de waarde van het aanbod. Alleen geldig in de eigen winkels van Rituals Cosmetics en op Rituals.com in Nederland. Niet geldig in warenhuizen, outletstores, vliegvelden en andere winkels. De kortingsvoucher is geldig van 15 april 2020 (0:01) tot en met 1 september 2020 (23:59). De kortingsvoucher kan niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen of promoties.

De volgende partijen zijn uitgesloten van deelname: (i) werknemers van Rituals of aan Rituals gelieerde bedrijven; (ii) iedereen die betrokken is bij de organisatie van de promotie; en (iii) rechtstreekse familieleden van de personen die worden genoemd onder (i) of (ii).

In aanmerking komend: de promotie is bestemd voor wettige ingezetenen van Nederland die 18 jaar of ouder zijn. Werknemers (en hun rechtstreekse familieleden (ouders, kinderen, echtgenoten of broers/zussen en hun respectievelijke echtgenoten, ongeacht waar ze wonen) en hun huisgenoten, ongeacht of ze familie zijn of niet) van Rituals Cosmetics ("sponsor") en hun respectievelijke ouders, dochterondernemingen en reclamebureaus komen niet in aanmerking voor deelname aan de promotie. Ongeldig indien wettelijk verboden. De promotie is onderhevig aan alle toepasselijke nationale en lokale wetten en reglementen en is ongeldig indien wettelijk verboden. Deelname aan de promotie houdt in dat de deelnemer volledig en onvoorwaardelijk akkoord gaat met deze officiële regels en de besluiten van de sponsor, die definitief en bindend zijn in alle zaken aangaande de promotie.

Organisatie - Deze actie is georganiseerd door Rituals Cosmetics Enterprise B.V., vanuit haar geregistreerde kantoor op de Keizersgracht 679, 1017 DV Amsterdam, Nederland, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 809215160 (hierna genoemd de 'Organisator' of 'Rituals');

Persoonsgegevens - Door deel te nemen aan de Rituals & Happinez actie, gaat de deelnemer ermee akkoord dat Rituals zijn of haar persoonsgegevens gebruikt binnen de context van de promotie. We verzamelen de voor- en achternaam van de deelnemer, zijn/haar e-mailadres en andere gegevens die relevant zijn voor de deelname aan de promotie. Dit betekent ook dat we de deelnemers gedurende de looptijd van de promotie informeren over de voortgang van de promotie. Rituals zal de persoonsgegevens die als onderdeel van de deelname aan de promotie zijn verzameld niet verder bewaren voor andere doeleinden, tenzij deelnemers hier toestemming voor hebben gegeven. Rituals zal de persoonsgegevens die voor de deelname zijn geleverd strikt vertrouwelijk behandelen en ze bewaren en/of verwerken in overeenstemming met de toepasselijke Wet bescherming persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zullen, binnen de context van de promotie, uitsluitend worden gebruikt voor de organisatie en de procedure van de promotie.

Privacy: door deel te nemen aan de promotie gaan deelnemers ermee akkoord dat de sponsor hun persoonsgegevens verzamelt en gebruikt voor de doeleinden zoals vastgelegd in de privacy policy van Rituals.

Wijzigingen - Rituals behoudt het recht om het aanbod op elk willekeurig moment te beëindigen en/of de gepubliceerde regels, Actievoorwaarden of de looptijd van de promotie eenzijdig te wijzigen zonder daar verantwoording voor te hoeven afleggen. In alle gevallen die niet zijn voorzien door deze voorwaarden zal Rituals een besluit nemen in overeenstemming met wat redelijk en passend wordt geacht.

Aansprakelijkheid - Rituals kan, behalve in geval van fraude of een opzettelijke fout, niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die een deelnemer kan oplopen als gevolg van of voorkomend uit zijn/haar deelname aan het aanbod of de ontvangst of het gebruik van het aanbod, inclusief maar niet beperkt tot schade die voorkomt uit het niet kunnen deelnemen of uitgesloten worden van de promotie, om wat voor reden dan ook, en/of de geschiktheid van, een defect aan of de niet-conformiteit van het aanbod.

Toepasselijke wetgeving - Op deze promotie is de Nederlandse wet van toepassing, en alle geschillen in relatie tot de actie die niet in goed overleg kunnen worden opgelost zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Amsterdam.

Toepasbaarheid van de Actievoorwaarden - Door deel te nemen aan de promotie geeft de deelnemer expliciet aan akkoord te gaan met deze Actievoorwaarden.

Vragen/klachten:

In geval van vragen of klachten over de competitie kun je contact opnemen met:

Rituals Cosmetics Enterprise B.V.
Keizersgracht 679
1017 DV Amsterdam