ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE RITUALS SAMPLING-PROMOTIE VIA SOPOST


DEELNEMER

Dit aanbod is bedoeld voor deelnemers met een adres in Nederland van 18 jaar of ouder. Als je jonger bent dan 18 jaar, moet je kunnen aantonen dat je toestemming van je ouders of voogd hebt om deel te nemen. Om gebruik te maken van dit aanbod dien je jouw sample via onze social media-advertentie te claimen. Het aanbod is geldig zolang de voorraad strekt. Alle gebruikers van de website die volledig gebruik hebben gemaakt van het aanbod en akkoord zijn gegaan met de Algemene voorwaarden worden hierna 'Deelnemer' in het enkelvoud of 'Deelnemers' in het meervoud genoemd.


DEELNAME

Deelname is kosteloos. Het aanbod kan niet worden ingewisseld voor contanten, wisselgeld of producten met een vergelijkbare waarde. Rituals accepteert geen verantwoordelijkheid voor een wijziging van de waarde van het aanbod. Niet geldig in andere winkels. Het aanbod is geldig vanaf 2 februari 2024 (om 00.01) en zolang de voorraad strekt. De Deelnemer kan maximaal 1 sample per huishouden claimen, en het aanbod kan niet worden gecombineerd met andere promoties. Deelnemers wordt gevraagd hun persoonsgegevens in te voeren als ze het aanbod claimen. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het vervullen van het geclaimde aanbod. Deelnemers wordt gevraagd zich aan te melden voor de Rituals-nieuwsbrief als ze het aanbod op Facebook willen claimen. Deze optie is echter vrijwillig en verandert niets aan het aanbod van deze promotie. Om zich voor de Rituals-nieuwsbrief in te schrijven, moet de Deelnemer (i) een geldig e-mailadres en geldige persoonsgegevens (zijn/haar voor- en achternaam) op het inlogscherm hebben ingevoerd en zich vóór 31 december 2023 (uiterlijk 23.59 uur) hebben geregistreerd alsmede (ii) de Algemene voorwaarden hebben geaccepteerd.


ORGANISATIE

Dit aanbod is georganiseerd door Rituals Cosmetics Ecommerce B.V., vanuit haar geregistreerde kantoor op de Keizersgracht 679, 1017 DV Amsterdam, Nederland, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59751061 (hierna genoemd de 'Organisator' of 'Rituals');


PERSOONSGEGEVENS

Door het claimen van een aanbod van Rituals via SoPost stem je ermee in dat Rituals je verzamelde persoonsgegevens gebruikt in het kader van de promotie. We verzamelen de voor- en achternaam van de Deelnemer, zijn/haar e-mailadres en andere gegevens (postadres) die relevant zijn voor de deelname aan de promotie Dit betekent ook dat we de Deelnemers informeren over de voortgang van de promotie zolang het aanbod geldt. Rituals zal de persoonsgegevens die als onderdeel van de deelname aan de promotie zijn verzameld niet verder bewaren voor andere doeleinden, tenzij Deelnemers hier toestemming voor hebben gegeven. Rituals zal de persoonsgegevens die voor de deelname zijn geleverd strikt vertrouwelijk behandelen en ze bewaren en/of verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet bescherming persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zullen, binnen de context van de promotie, uitsluitend worden gebruikt voor de organisatie en de afhandeling van de promotie. Als een Deelnemer ons gedurende de periode van de promotie meedeelt dat hij/zij niet langer wil deelnemen, dan zullen we zijn/haar persoonsgegevens niet meer gebruiken. Persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden anders dan Rituals en SoPost.


WIJZIGINGEN

Rituals behoudt zich het recht voor om het aanbod op elk willekeurig moment te beëindigen en/of de gepubliceerde regels, algemene voorwaarden of de looptijd van de promotie eenzijdig te wijzigen zonder daar verantwoording voor te hoeven afleggen. In alle gevallen die niet zijn voorzien door deze voorwaarden zal Rituals een besluit nemen in overeenstemming met wat redelijk en passend wordt geacht.


AANBOD

Rituals Nederland leveren in totaal 35.000 duo-samples Day Cream en Serum uit de Glow of Hydrate of Ageless -lijn van The Ritual of Namasté voor deze promotie. Als alle samples zijn geclaimd is de promotie afgelopen.


VERZENDING

De Deelnemer hoeft geen verzendkosten te betalen bij het claimen van het aanbod van Rituals via SoPost. Geclaimde samples worden de volgende werkdag verzonden. De verzending zou niet langer moeten duren dan 14 werkdagen. Klik hier om de Algemene voorwaarden van SoPost te lezen: https://www.sopost.com/terms-of-use


AANSPRAKELIJKHEID

Rituals kan, behalve in geval van fraude of een opzettelijke fout, niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die een Deelnemer kan oplopen als gevolg van of voortkomend uit zijn/haar deelname aan het aanbod of de ontvangst of het gebruik van het aanbod, inclusief maar niet beperkt tot schade die voortkomt uit het niet kunnen deelnemen of uitgesloten worden van de promotie, om wat voor reden dan ook, en/of de geschiktheid van, een defect aan of de non-conformiteit van het aanbod.


TOEPASSELIJKE WETGEVING

Op deze promotie is de Nederlandse wet van toepassing, en alle geschillen in relatie tot de promotie die niet in goed overleg kunnen worden opgelost zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Amsterdam.


TOEPASBAARHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Door deel te nemen aan de promotie geeft de Deelnemer expliciet aan akkoord te gaan met deze Algemene voorwaarden.


VRAGEN/KLACHTEN

Neem in geval van vragen of klachten over de promotie contact op met service@rituals.com of stuur een bericht per post naar:
Rituals Cosmetics Ecommerce B.V
Keizersgracht 679
1017 DV Amsterdam, Nederland
Tel: +31 (0) 20 2415948