Rituals bryr seg


Vi bryr oss om ditt personlige velvære i samme grad som vi verdsetter planetens velvære. Ved å ta lidenskapelig vare på begge deler, tror vi at vi kan bane vei til en mer bærekraftig verden. Vi arbeider hardt for å beskytte, bevare og ta vare på planeten ved å innføre hensiktsmessige tiltak for å begrense fotavtrykket vårt på Moder jord, slik at vi kan nyte hennes mektige skjønnhet i de kommende generasjoner.Rituals handler om skjønnhet og velvære både innvendig og utvendig. Det samme gjelder for våre produkter og emballasje, som alle er trygge og rene.
Les mer


Ikke testet på dyr


Ingen av våre produkter eller ingredienser er, eller har blitt, testet på dyr siden vi begynte i 2000. I stedet henter vi hjelp fra entusiastiske frivillige og venner.

Avfallsbegrensning


Vi gjør en betydelig innsats for å forbedre designet på emballasje og materialer for å redusere miljøpåvirkningen.
Les mer