VILLKOR FÖR RITUALS FÖDELSEDAGSGÅVA PÅ KÖPET-KAMPANJEN + COOKIES


- Deltagare: Denna kostnadsfria kampanj är avsett för deltagare i Sverige som är minst 18 år. Om du är under 18 år behöver du medgivande från en förälder eller vårdnadshavare. För att delta i kampanjen måste du registera dig på Rituals nyhetsbrev. Deltagaren kan välja att lösa in sin gåva på köpet i enlighet med dessa anvisningar under kampanjperioden fr.o.m. 01.01.2022 t.o.m. 31.10.2022:

- I butik & online: Deltagare som börjar prenumerera på Rituals nyhetsbrev under perioden 01.01.2022 (00:01) t.o.m. 31.10.2022 (23:59) får en streckkod per epost som tillåter deltagaren att lösa in en duscholja (200 ml) från en av Ritual klassiska kollektioner – vid nästa köp om valfritt belopp. För att hämta din ”gåva på köpet” i en butik visar du streckkoden, som skickats till den angivna eposten, för Rituals personal. För att hämta din ”gåva på köpet” online lägger du till kupongkoden i din varukorg. Deltagare kan när som helst avsluta prenumerationen på Rituals nyhetsbrev utan återkallelse av koderna. Erbjudandet gäller så långt lagret räcker.

Våra butiker följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Alla användare som tagit del av hela erbjudandet och godkänt villkoren kallas för ”deltagare”.

Följande parter är uteslutna från deltagande: (i) anställda på Rituals eller företag anslutna eller associerade med Rituals, (ii) alla andra personer som är involverade i utförandet av kampanjen och (iii) närmaste familjemedlemmar till de personer som nämns under (i) eller (ii).

- Deltagande: För att utnyttja erbjudandet måste du köpa minst en produkt till valfritt belopp i en av Rituals egna butiker eller online. Erbjudandet gäller max en gåva per person och kan inte bytas eller lösas in mot kontanter eller annat värde. Rituals ansvarar inte för förändringar i erbjudandets värde. Gäller endast i Rituals Cosmetics egna butiker och i webbshoppen (inte i varuhus- eller flygplatsbutiker). Gäller inte hos andra återförsäljare. Erbjudandet kan inte kombineras med andra erbjudanden och gäller så långt lagret räcker fr.o.m. 01/01/2022 (00:01) t.o.m. 31/10/2022 (23:59).

- Valbarhet: Erbjudandet är öppet för lagligt bosatta i Sverige som är minst 18 år. Kampanjen omfattas av alla tillämpliga lagar och föreskrifter och är ogiltig där den förbjuds enligt lag. Deltagande i kampanjen är liktydigt med deltagarens fullständiga och ovillkorliga godkännande av dessa officiella regler och sponsorns beslut, som är slutgiltiga och bindande i alla avseenden som rör kampanjen.

- Leverans: Företaget levererar godkända beställningar inom rimlig tid, dock inom högst 30 dagar, när gåvan hämtas online.

- Organisation: Kampanjen anordnas av Rituals Cosmetics E-commerce B.V. med företagsadress Keizersgracht 679, 1017 DV Amsterdam, Nederländerna, och organisationsnummer 59751061 (hädanefter ”arrangören” eller ”Rituals”);

- Integritet: Rituals kommer att använda de uppgifter som samlas in om deltagarna för kampanjens syften. De personuppgifter som uppges i samband med deltagandet kommer att behandlas av Rituals med största sekretess och lagras och/eller bearbetas i enlighet med gällande lagstiftning avseende skydd av personuppgifter. Dessa personuppgifter kommer att användas inom ramarna för kampanjen och endast för administrationen och genomförandet av kampanjen.

Läs mer om Rituals sekretesspolicy på: https://www.rituals.com/sv-se/privacy-policy.html

- Ändringar: Rituals förbehåller sig rätten att när som helst avsluta erbjudandet och/eller ändra angivna regler och villkor eller kampanjperioden efter eget gottfinnande utan att kunna hållas ansvarigt. I alla situationer som inte beskrivs i dessa villkor bestämmer Rituals så som man finner rimligt och lämpligt;

- Ansvarsskyldighet: Rituals kan, bortsett från vid fall av bedrägeri eller avsiktligt fel, inte hållas ansvarigt för någon skada som drabbar deltagaren till följd av dennas deltagande i erbjudandet eller mottagande eller användande av erbjudandet, inklusive men inte begränsat till skador som uppstår till följd av att deltagaren inte har möjlighet att delta eller blir utesluten ur erbjudandet, oavsett anledning, och/eller erbjudandets lämplighet, felaktighet eller brist på överensstämmelse;

- Villkorens tillämplighet: - Genom att delta i kampanjen godkänner deltagaren uttryckligen dessa villkor

Rituals förbehåller sig rätten att dra tillbaka eller ändra utan förvarning detta spel / eller dessa villkor vid eventuella oförutsedda omständigheter utanför dess rimliga kontroll.

- Frågor/reklamationer:
Vid frågor eller klagomål gällande tävlingen, vänligen kontakta:
Rituals Cosmetics Enterprise B.V.
Keizersgracht 679
1017 DV Amsterdam, Nederländerna
+46 (0)840309911