A Rituals házirendje

A weboldal használatához és az online megrendelések leadásáhozÜdvözlünk minden Rituals ügyfelet (mobil) weboldalunkon, beleértve a Rituals mobilalkalmazást is, ahol információkat találhat cégünkről, termékeinkről és arról, hogyan rendelhet vállalatunktól. A weboldal használata és a megrendelés leadása során, kérjük, tartsa be az alábbi házirendben foglaltakat.

Azon ügyfelek, akik (ismételten) megsértik a jelen Házirendben foglaltakat, bekerülhetnek csalási ügyeket rögzítő adatbázisunkba, és esetükben letiltható a megrendelés leadási és/vagy a weboldalunkon keresztül történő fizetési funkciók igénybevétele. Minden esetben értesítést küldünk az ügyfélnek, amelyben közöljük a Rituals által hozott intézkedések okát és következményeit.

 1. 1. Csalárd ügyletek
  1. 1.1 A Rituals nem fogad el olyan fizetéseket, amelyek lopott pénzügyi adatokkal vagy csalárd módon történtek, például lopott vagy hamis hitel- és betéti kártyák, feltört PayPal- vagy Klarna-fiókok, illetve lopott/érvénytelen ajándékkártyák igénybevételével. Ha a csalárd tranzakció teljes összege nem éri el az 500 euró összeget, a Rituals 1 évre letiltja az érintett ügyfélszámlát. Ha az összeg meghaladja az 500 eurót, az érintett ügyfélszámlát 3 évre letiltjuk. Az ismételten szabályszegést elkövetőket 5 évig letiltjuk. A Rituals erről értesíti az érintett vásárlót.
  2. 1.2 A megrendelések letilthatók a teljesítési folyamat során kapott értesítések alapján is, például ha egy személy „korlátozás alá eső félként” szerepel valamely országos vagy nemzetközi csalási listán.

 2. 2. Számlacsalás  
  1. 2.1 A Rituals (új) ügyfelei számára előnyöket biztosít, amikor létrehozzák fiókjukat, például üdvözlő ajándékot, születésnapi ajándékot vagy új ügyfél promóciós kódot. Az ügyfelek személyenként egy (1) fiókot használhatnak. Ez azt jelenti, hogy ha egy ügyfél létrehoz vagy megpróbál létrehozni egy másik fiókot más e-mail címmel, más névvel, más lakcímmel stb. (azzal a feltételezett céllal, hogy további ügyfélkedvezményeket kapjon), a Rituals fenntartja a jogot, hogy zárolja a második fiókot, a visszaélések megakadályozása érdekében. A Rituals erről értesíti az érintett vásárlót. Amennyiben az ügyfél három hónapon belül nem nyújt be fellebbezést a zárolás ellen, a fiókot töröljük.
  2. 2.2 Az ügyfelek további ügyfélszámlák létrehozásakor nem jogosultak további kapcsolódó előnyökre, amennyiben ezen előnyöket már az első számla létrehozásakor megkapták.
  3. 2.3 1 évre letiltjuk azokat az ügyfeleket, akik túl sok (>2) ügyfélszámlát hoznak létre, és megpróbálnak előnyöket igényelni az említett összegek erejéig. A Rituals erről értesíti az érintett vásárlót.

 3. 3. Ajándékokkal és promóciókkal való visszaélés
  1. 3.1 Ha az ügyfél ajándékot kapott a megrendeléséhez, és a megrendelést vissza kívánja küldeni számunkra, akkor az ajándékot mellékelnie kell a visszaküldött küldeményhez. Részleges visszaküldés esetén, az ajándékot mellékelni kell, amennyiben az ajándék átvételére jogosító küszöbérték a továbbiakban nem teljesül a részleges visszaküldés miatt. Amennyiben az ügyfél ezt elmulasztja, a Rituals levonja az ajándék árát az ügyfél részére járó visszatérítés összegéből. A Rituals fenntartja a jogot, hogy ismétlődő jogsértések esetén 1 éves zárolással szankcionálja az érintett ügyfélszámlát. A Rituals erről értesíti az érintett vásárlót.
  2. 3.2 A promóciós kódok és a kedvezmények nem kombinálhatók. Minden promócióhoz speciális kód vagy kedvezmény tartozik, amely nem kombinálhatók más promóciókkal.

 4. 4. Megalapozatlan termék visszaküldés és/vagy reklamáció
  1. 4.1 Ha rövid időn belül több reklamáció is előfordul, például törött tételekkel, hiányzó tételekkel, rossz szállítással stb. kapcsolatos reklamáció, a Rituals fenntartja magának a jogot, hogy zárolja az érintett ügyfélszámla alapján történő megrendeléseket és/vagy az arra történő kifizetéseket, amennyiben az ügyfél nem nyújt (megfelelő) bizonyítékot a reklamáció megalapozottságára. A Rituals erről értesíti az érintett vásárlót.
  2. 4.2 Ha a Rituals a fentiekkel kapcsolatban veszteséget szenvedett, és ezen veszteségek összege nem haladja meg az 500 euró összeget, az ügyfélszámlát 1 évre zároljuk. Ha a veszteség összege meghaladja az 500 eurót, az érintett ügyfélszámlát 3 évre zároljuk. A Rituals erről értesíti az érintett vásárlót.

 5. 5. Zárolt ügyfélszámla/fizetések
  1. 5.1 Abban az esetben, ha az ügyfél nem adhat le megrendelést és/vagy nem teljesíthet kifizetést a weboldalon keresztül, a Rituals tájékoztatja az ügyfelet annak okáról és időtartamáról. Az ügyfelek továbbra is ellátogathatnak üzleteinkbe, és termékeket is vásárolhatnak az üzletben, ám ez nem eredményezi az ügyfélszámla feloldását, illetve az üzleten keresztül történő bármilyen kompenzáció vagy visszatérítés átvételét.

 6. 6. Adatvédelem
  1. 6.1 Abban az esetben, ha egy ügyfél nem adhat le megrendeléseket és/vagy nem teljesíthet fizetéseket a weboldalon, a Rituals hozzáadja a kérdéses ügyfelet és ügyfélszámlát a csalással kapcsolatos adatbázisán belüli nyilvántartáshoz, hogy megakadályozza a csaló felhasználókat abban, hogy ezen ügyfélszámlá(ko)n keresztül adjanak le megrendeléseket. Az ezen adatbázisban tárolt személyes adatokat, a Házirend megszegésének súlyosságától függően, legfeljebb 5 évig őrizzük meg. A Rituals erről kizárólag az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokban és rendeletekben megengedetteknek megfelelően intézkedik, ideértve a GDPR-t is. A Rituals a csalási ügyekre vonatkozó adatbázisban tárolt személyes adatokat jogos érdekei szerint kezeli, ami azt jelenti, hogy igyekszünk megvédeni vállalkozásunkat az ilyen átverésekből és csalárd cselekményekből felmerülő károkkal szemben. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben az ügyfél személyes adatai törlését kéri, megőrizzük a csalási ügyekre vonatkozó adatbázisban szereplő személyes adatok korlátozott körét, annak megakadályozása érdekében, hogy az ügyfél valamilyen módon kijátszhassa az ügyfélszámlát érintő zárolást. Kérjük, tekintse meg adatvédelmi szabályzatunkat az adatkezelési gyakorlatainkkal, az Ön jogaival és a biztonsági intézkedéseinkkel kapcsolatos további információkért.