Start
Ferdig
1

KOBLE TIL STRØM
Bruk USB-kontakten for å koble strømkontakten til Perfume Genie. Plugg deretter strømbryteren inn i en stikkontakt.