Vi bryr oss lika mycket om din hälsa som vi bryr oss om miljön. Genom att ta hand om båda på bästa sätt vill vi bidra till en mer hållbar värld. Vi jobbar hårt för att skydda, bevara och ta hand om vår jord genom att vidta lämpliga åtgärder för att minska vår miljöpåverkan så att vi alla kan njuta av naturens stärkande skönhet i många generationer framöver.Rent och säkert


Rituals handlar om hälsa och skönhet, på insidan såväl som på utsidan. Samma sak gäller våra produkter och förpackningar som alltid är säkra och rena.
Läs mer


Ej testade på djur


Inga av våra produkter eller ingredienser testas på djur (och så har det varit sedan vi började år 2000). I stället förlitar vi oss på hjälp från entusiastiska volontärer och vänner.

Minska avfall


Vi jobbar hårt för att förbättra våra förpackningar och material i syfte att minska vår miljöpåverkan.
Läs mer