Utmaningen har börjat – Rituals satsar på netto noll

Vi har tagit på oss den stora uppgiften att bli klimatneutrala till 2050, och de kommande 10 åren är avgörande. Läs mer om varför och hur vi planerar att nå mållinjen. 

 

 

Utmaningen har börjat – vi satsar på netto noll. Utmaningen har börjat – vi satsar på netto noll. Drastiska åtgärder behöver vidtas för att hejda klimatförändringarna, och som globalt företag har vi en viktig roll att spela. År 2022 blev vi ett B Corp-certifierat företag och tillkännagav våra planer att minska vårt koldioxidavtryck. Men det finns en tidsgräns för vårt åtagande, och därför höjer vi nu tempot. Vi har förbundit oss till att minska våra utsläpp av växthusgaser per produkt med 50% till 2030 jämfört med 2021 för att nå målet att bli klimatneutrala 2050. Läs mer om varför det är så viktigt för oss och hur vi tänker gå till väga.

 

Vad är netto noll? 

Du kanske har hört uttrycket netto noll, men vad betyder det egentligen? Det är ett komplext begrepp, men enkelt uttryckt innebär noll nettoutsläpp att minska utsläppet av växthusgaser till så nära noll som möjligt. Tänk dig ett mycket fullt badkar. För att det inte ska svämma över när du sätter dig i det måste du både vrida av kranen (reducera utsläppen) och tömma ut en del av vattnet (avlägsna utsläpp från atmosfären). För närvarande släpps 51 miljarder ton växthusgaser ut i atmosfären varje år, och 2050 måste den siffran vara noll. Medeltemperaturen på jorden är redan 1,1 °C varmare än i slutet av 1800-talet, och enligt Parisavtalet får temperaturen inte stiga med mer än 1,5 °C. Marginalerna är knappa, så det gäller att sätta fart. 

 

Vägen till nollutsläpp  

Vi tillhör de 5 232 företag, 1 049 städer, 67 regioner, 441 ledande investerare samt 1 039 universitet och högskolor som tillsammans bildar den största alliansen någonsin med målet att bli klimatneutrala till 2050. Alla sammanslutningens medlemmar har vetenskapsbaserade riktlinjer för att nå målet. Tillsammans täcker medlemmarna 25% av de globala koldioxidutsläppen, och vårt gemensamma uppdrag är att rädda planeten. Tidsgränsen är alltså satt till 2050, men klimataktivister som Greta Thunberg har påpekat att de närmaste 10 åren är den allra viktigaste tiden för oss att agera. De får medhåll av Science-Based Targets-initiativet och The Race to Zero-kampanjen, vars medlemmar förbinder sig till ett mål på medellång sikt. Rituals har åtagit sig att minska utsläppen per produkt med 50% till 2030. Här är åtgärderna vi har vidtagit hittills: 

 

Ingredienser

 • Vi använder mer miljövänliga ingredienser som har en mindre påverkan på miljön. 
 • Vi minskar de totala utsläppen från våra parfymer genom att välja miljövänligare ingredienser. 

 

Förpackningar  

 • Vi fortsätter att utöka vårt refillsortiment. Refillerna genererar mindre koldioxid och förpackningsavfall än helt nya produkter.  
 • Vi säkerställer att allt vårt förpackningsmaterial är återvinningsbart* eller tillverkat av återvunna material. 
 • Tillsammans med våra leverantörer arbetar vi för att ta fram förpackningar av återvunnet aluminium till vårt ikoniska duschskum (vår bästsäljande produkt), vilket kommer att minska denna produkts koldioxidavtryck. 

 

Verksamheter 

 • Alla våra butiker drivs med grön el, vilket innebär att vi köper in förnybar energi. I de fall detta inte varit möjligt på grund av redan tecknade avtal har vi köpt ursprungsgarantier som bevisar att den el vi använder kommer från förnybara källor. Vi använder även energisparande elektronik (som LED-lampor), något som vi fortsätter att implementera i varje ny butik vi öppnar.   
 • Vi har som mål att installera smarta elmätare i vissa länder för att kunna mäta resultaten av våra energibesparande åtgärder. 
 • Sedan flera år tillbaka har vi LED-lampor i de flesta av våra butiker. Med hjälp av vår leverantör har vi undersökt möjligheten att byta ut den nuvarande butiksbelysningen mot ännu mer energieffektiva LED-lampor under de närmaste åren. 
 • Alla våra butiker får sina lagerprodukter levererade med lastbil, och vi har som mål att minska antalet transporter per vecka genom att effektivisera leveranserna.  
 • Tillsammans med våra logistikleverantörer förbättrar vi vår datainsamling, vilket hjälper oss att följa upp våra koldioxidminskande åtgärder. Vi samtalar även med leverantörerna om deras åtgärder för att minska sina egna koldioxidutsläpp.  

 

Klimatkompensation 

 • Vi väntar på de senaste riktlinjerna från Science-Based Targets-initiativet gällande minskning av koldioxidutsläpp med målet att bli klimatneutrala. När riktlinjerna väl har publicerats kommer vi att planera utifrån dem. 

 

Under vår utfasning av fossila bränslen är det möjligt att vi hittar nya och bättre åtgärder än de vi identifierat tidigare, och därför kommer vår plan att uppdateras kontinuerligt. Vi anser att det är en del av arbetet mot att bli klimatneutrala som inte påverkar vårt övergripande åtagande.  

 

För närvarande håller vi på att uppdatera vår netto noll-plan på kort sikt, och vi förväntar oss att kunna ge ytterligare information i början av 2025. Vägen till netto noll utsläpp kommer inte att bli lätt, men det är utan tvekan ett viktigt uppdrag och vi hoppas att du följer med oss på resan! 

 

 

*Återvinningen kan variera efter lokala föreskrifter och anläggningar. 

Jessy Deans

Jessy Deans

Jessy Deans är en copywriter med stor aptit på tankeväckande berättelser, resor och allt som är överdraget med vit choklad. Med en bakgrund inom den tempofyllda tv-branschen har hon lärt sig hur viktigt det är att koppla av och ta hand om sig själv, och enligt henne kan man aldrig tända för många levande ljus. Som passionerad foodie är hon på en livslång jakt efter den perfekta måltiden och hon är en sann förespråkare av mottot ”du måste älska dig själv för att kunna älska andra” (RuPaul).