Rituals är ett B Corp™-företag! Men vad betyder det egentligen, och vad gör det för skillnad för dig?

Vi firar vårt andra B Corp™-jubileum. Läs mer om vad det innebär och hur vi uppnådde det. 

 

 Det tog oss 3 år, mer än 200 000 cykelleveranser och en omprövning av några av våra främsta produkter, men vi lyckades. År 2020 hade vi glädjen att meddela att vi blivit en av de nyaste medlemmarna i B Corp-klubben. Den består av mer än 4 000 företag som använder sin verksamhet för goda syften, bland andra Chloé, Patagonia och Ben & Jerry’s. De flesta företag försöker bli mer hållbara och berättar gärna vitt och brett om sitt miljöarbete, men i många fall rör det sig om grönmålning snarare än en uppriktig omtanke om miljön. Det är här B Corp™ kommer in i bilden. B Corp™-certifieringen är ett officiellt erkännande att företaget sätter miljön framför sin vinst. 

 

”Som ett varumärke vars filosofi är att främja välmående insåg vi att välmående måste vara något mer än det vi erbjuder våra kunder”, förklarar Rituals hållbarhetschef Emma Olde Bijvank. ”Vi måste även tänka på våra anställda, vår distributionskedja och samhällena i vår omgivning. Och det är där B Corp kommer in.”

 

Vad är B Corp?

B Corp är en av de mest ansedda certifieringarna inom hållbarhet (och mycket annat), och en av de svåraste att erhålla. År 2006 sålde Jay Coen Gilbert sitt basketföretag, och på nyårsdagen sa han till en vän att företag borde hållas offentligt ansvariga inför sina aktieägare, medarbetare och miljön. Tillsammans med två vänner grundade han B Lab™ (föregångaren till B Corp), som hjälper företag att använda sina resurser på ett sätt som bidrar till sociala och miljömässiga förbättringar. Med åren har B Corp-certifieringen blivit en kvalitetsstämpel som uppmuntrar företag att vara fullständigt transparenta gällande hur deras verksamheter påverkar människor och miljö.

 

Hur blir man ett B Corp-företag?

För att kunna ansöka om B Corp-certifieringen måste företaget fylla i ett detaljerat formulär med över 200 frågor som varierar beroende på verksamhetsområde. Företaget måste få minst 80 av 200 poäng för att bli godkänt, och vi kan stolt meddela att Rituals fick 93,2 poäng. När man väl är med i klubben kan man inte bli bekväm, för certifieringen måste förnyas vart tredje år. Det kan ta flera månader för B Lab (den oberoende kontrollorganisationen) att genomföra sin heltäckande utvärdering, eftersom man tittar på alla aspekter av verksamheten. Utvärderingen delas in i fem områden: ledning, personal, kunder, samhälle och miljö. Den betygsätter allt från koldioxidutsläpp till välgörenhetsarbete och föräldraledighet. För att erhålla certifieringen måste företaget beskriva sitt arbete inom varje område, förklara hur det mäter sina framsteg och visa vilka förbättringar det har gjort.

 

Varför är B Corp så viktigt för oss?

Rapporter visar att så lite som 100 företag står för 70 % av världens utsläpp av växthusgaser. Det är alltså uppenbart att stora företag kan påverka miljön i stor utsträckning. Den globala medeltemperaturen beräknas stiga med 3–5 °C före slutet av århundradet om vi inte agerar nu. Det har aldrig varit viktigare för företag att börja ompröva sitt bidrag till klimatförändringarna. Fastän Rituals inte hör till dessa 100 företag, är vi medvetna om vårt ansvar för miljön såväl som för våra medarbetare, vår distributionskedja och samhällena i vår omgivning.

 

Det tog oss 3 år, mer än 200 000 cykelleveranser och en omprövning av några av våra främsta produkter, men vi lyckades. År 2020 hade vi glädjen att meddela att vi blivit en av de nyaste medlemmarna i B Corp-klubben. Den består av mer än 4 000 företag som använder sin verksamhet för goda syften, bland andra Chloé, Patagonia och Ben & Jerry’s. De flesta företag försöker bli mer hållbara och berättar gärna vitt och brett om sitt miljöarbete, men i många fall rör det sig om grönmålning snarare än en uppriktig omtanke om miljön. Det är här B Corp™ kommer in i bilden. B Corp™-certifieringen är ett officiellt erkännande att företaget sätter miljön framför sin vinst. 

 

För att ett företag ska bli B Corp-certifierat måste det uppfylla höga standarder vad gäller samhälls- och miljöansvar 

 

För att ett företag ska bli B Corp-certifierat måste det uppfylla de högsta standarderna vad gäller samhälls- och miljöansvar. ”Rituals har alltid haft ett holistiskt förhållningssätt”, berättar Emma. ”Men om man vill vara ett ansvarsfullt företag på riktigt kan man inte längre nöja sig med att tillverka miljövänliga produkter och skänka pengar till välgörenhet. Man måste även ta hänsyn till andra aspekter av verksamheten för att kunna kalla sig framgångsrik.” Därför har vi inrättat våra tre pelare, Clean (renhet), Conscious (medvetenhet) och Caring (omtänksamhet), för att omsätta vår vision om hållbart välmående i praktiken.

 

Renhet handlar om att använda tillförlitliga ingredienser av hög kvalitet. Numera är 99% av den palmolja vi använder RSPO-certifierad, och 80% av våra produkter för bad och kropp innehåller över 90% ingredienser av naturligt ursprung.I september 2024 kommer det att vara 100%.   

 

Medvetenhet går ut på att göra hållbara val vad gäller förpackningar, avfallshantering samt vatten- och energiförbrukning inom alla våra verksamheter. Vi är stolta över att alla våra butiker numera drivs med förnybar eller koldioxidneutral energi, och förra året uppnådde vi vårt mål att plantera, skydda eller återställa 5 miljoner träd (och antalet ökar alltjämt!). 

Omtänksamhet handlar om att stödja och utveckla projekt som bidrar till själfulla samhällen. Rituals är medgrundare och en stolt sponsor av Tiny Miracles sedan 2011. Våra gemensamt designade produkter, som tillverkas för hand av Tiny Miracles-projektets kvinnor i Mumbai i Indien, ger inkomster, hälsovård och utbildning som förändrar livet för dem och deras familjer. Vi är även medgrundare till stiftelsen Super Chill, som lär skolbarn om välmående och hur man hanterar stress från en tidig ålder.  

 

Kärnan i B Corp-bedömningen är emellertid att visa hur sådana initiativ kan mätas, för man kan bara synliggöra förbättringar och framsteg om de är mätbara. Därför har vi tagit fram verktyg som Clean & Conscious, så att vi kontinuerligt kan utvärdera miljöpåverkan från våra ingredienser, samt en månatlig enkät om välmående för att försäkra oss om att våra medarbetare är glada och nöjda på jobbet.

 

Vilka har varit de största utmaningarna?

Vårt arbete för hållbart välmående – att värna om våra kunder, medarbetare och samhällen – har alltid känts naturligt för oss, eftersom välmående är en del av varumärkets DNA. ”Den svåraste utmaningen för vårt företag är att skönhetsbranschen är väldigt konkurrensbetonad och bygger på engångsanvändning”, noterar Emma. ”Produkterna ska vara så attraktiva som möjligt, men samtidigt vara återvinningsbara och ha en låg materialförbrukning.” Att hitta hållbara lösningar utan att kompromissa med varumärkets identitet och höga kvalitet kräver hårt arbete och mycket eftertanke. Det refillsortiment som vi har utvecklat bevisar att hållbarhet kan gå hand i hand med exklusiva och prisvärda produkter. Eftersom våra produkter är av olika form och storlek är det ett pågående projekt, men hittills har refillösningarna gjort en enorm skillnad. ​ Bara under 2022 sparade vi 802 587 kg material, motsvarande 32 871 GJ energi, motsvarande 1 766 ton koldioxid och 19,3 miljoner liter vatten. 

 

En annan utmaning de senaste åren har varit att optimera våra produkter för att uppnå målet på över 90% ingredienser av naturligt ursprung. Ibland räcker det med att ta bort en ingrediens för att en välkänd doft ska ändra karaktär. ”Det var inte lätt att utveckla ett duschskum av 90% naturligt ursprung, eftersom vi ville bevara samma doft och konsistens”, förklarar Rituals produktchef Famke Ouborg. ”Vi lyckades få fram ett bra resultat, men vi fick verkligen tänka till för att uppnå önskad mängd ingredienser av naturligt ursprung.”

 

Vilka är fördelarna med B Corp?

I en aktuell undersökning där 550 klimatexperter deltog, uppgav merparten att alla företag måste bli koldioxidneutrala senast 2030. B Corp-företag har 250% större sannolikhet att vara koldioxidneutrala och 87% större sannolikhet att begränsa sitt utsläpp av växthusgaser. Dessutom visar en undersökning att 28% skulle överväga att säga upp sig från jobbet och byta till ett mer miljövänligt företag (för personer i åldern 23–38 är andelen hela 50%). Detta erkännande från allmänheten är bra för miljön, men även för företagen själva.

 

Vårt nya B Corp-deltagande är trots allt inget slutmål – den är bara början på vår kontinuerliga resa mot hållbart välmående. Vi hoppas du vill följa med oss.

 

Vad har vi åtagit oss att göra?

  • År 2050 ska vi ha uppnått netto noll utsläpp 
  • År 2030 ska vi ha minskat våra utsläpp av växthusgaser* med 50% jämfört med 2021. 
  • I september 2024 ska våra tillämpliga bad- och kroppsvårdsprodukter innehålla minst 90% ingredienser av naturligt ursprung. 
  • År 2025 ska vi inte längre generera något avfall – alla våra produkter ska vara påfyllbara, återvinningsbara och/eller tillverkade av återvunnet material.
  • År 2025 måste våra leverantörer ha minst en silvermedalj i EcoVadis rankning.
  • År 2026 ska vi ha minskat vår energiförbrukning med 10%.

 

Läs vår hållbarhetsrapport för mer information om vårt hållbarhetsarbete och våra åtaganden.

Jessy Deans

Jessy Deans

Jessy Deans är en copywriter med stor aptit på tankeväckande berättelser, resor och allt som är överdraget med vit choklad. Med en bakgrund inom den tempofyllda tv-branschen har hon lärt sig hur viktigt det är att koppla av och ta hand om sig själv, och enligt henne kan man aldrig tända för många levande ljus. Som passionerad foodie är hon på en livslång jakt efter den perfekta måltiden och hon är en sann förespråkare av mottot ”du måste älska dig själv för att kunna älska andra” (RuPaul).