Rituals husregler

för användningen av webbplatsen och beställningar onlineVi välkomnar alla Rituals-kunder till vår (mobila) webbplats samt Rituals mobilapp, där du hittar information om vårt företag, våra produkter och hur du beställer från oss. När du använder denna webbplats och när du lägger din beställning hos oss, tänk på följande husregler.

Kunder som (vid upprepade tillfällen) bryter mot dessa husregler riskerar att tas med i vår bedrägeridatabas och att blockeras från att kunna lägga beställningar och/eller utföra betalningar via vår webbplats. Hur som helst kommer vi att tillhandahålla kunden ett meddelande som förklarar orsaken till de åtgärder som vidtagits av Rituals och dess konsekvenser.

 1. 1. Bedrägliga transaktioner
  1. 1.1 Rituals accepterar inte betalningar som utförs med stulen ekonomisk information och/eller genom bedrägliga medel, såsom stulna eller falska kredit- och bankkort, hackade PayPal- eller Klarna-konton eller stulna/ogiltiga presentkort. Om det totala beloppet för den bedrägliga transaktionen understiger 500 EUR kommer Rituals att spärra kontot i ett år. Om beloppet överstiger 500 EUR kommer kontot att spärras i tre år. De som begått upprepade överträdelser kommer att blockeras i fem år. Rituals meddelar kunden om detta.
  2. 1.2 Beställningar kan också blockeras baserat på upplysningar som vi får medan vi är i färd med att genomföra beställningen, till exempel upplysningar om att en person är en ”restriktionsbelagd part” på en nationell eller internationell bedrägerilista.

 2. 2. Kontobedrägeri
  1. 2.1 Rituals erbjuder sina (nya) kunder diverse förmåner när de skapar ett konto, som till exempel en välkomstgåva, en födelsedagspresent eller en kampanjkod för nya kunder. Kunder tillåts ett (1) konto per individ. Detta innebär att när en kund skapar eller försöker skapa ett annat konto med en annan e-postadress eller ett annat namn eller en annan hemadress o.s.v. (med eller utan avsikt att få fler kundförmåner) förbehåller sig Rituals rätten att blockera det andra kontot för att förhindra eventuellt missbruk. Rituals meddelar kunden om detta. Om kunden inte överklagar denna blockering inom tre månader kommer kontot i fråga att raderas.
  2. 2.2 Som kund har man inte rätt att få några förmåner relaterade till att skapa ytterligare ett konto, när dessa förmåner redan har erhållits i och med att man skapat det första kontot.
  3. 2.3 Kunder som skapar alltför många (>2) konton och försöker göra anspråk på förmåner i samband därmed kommer att blockeras i ett år. Rituals meddelar kunden om detta.

 3. 3. Missbruk av gåvor och kampanjer
  1. 3.1 Om kunden fått en gåva med sin beställning och vill returnera beställningen till oss måste gåvan skickas med i retursändningen. För delreturer måste gåvan inkluderas om värdet av resterande produkter inte längre uppgår till det tröskelvärde som berättigat kunden till gåvan. Om kunden inte gör det kommer Rituals att dra av priset på gåvan från kundens återbetalning. Rituals förbehåller sig rätten att spärra kundens konto i ett år i händelse av upprepade överträdelser. Rituals meddelar kunden om detta.
  2. 3.2 Kampanjkoder och rabatter kan inte kombineras. Varje kampanj har en specifik kod eller rabatt som inte är avsedd att användas för andra kampanjer.

 4. 4. Ogrundade returer och/eller anspråk
  1. 4.1 I händelse av flera anspråk, till exempel reklamationer rörande artiklar som är trasiga, artiklar som saknas, felaktig leverans o.s.v., förbehåller sig Rituals rätten att blockera kundens konto från att kunna lägga beställningar och/eller utföra betalningar om kunden inte tillhandahåller (tillräckligt) belägg för sina reklamationer. Rituals meddelar kunden om detta.
  2. 4.2 Om Rituals har lidit skada i samband med det föregående och beloppet för dessa skador är lägre än 500 EUR kommer kontot att spärras i ett år. Om beloppet för skadorna överstiger 500 EUR kommer kontot att spärras i tre år. Rituals meddelar kunden om detta.

 5. 5. Spärrat konto/spärrade betalningar
  1. 5.1 Om en kund blockeras från att lägga beställningar och/eller utföra betalningar på webbplatsen kommer Rituals att informera kunden om skälet till detta och hur länge blockeringen gäller. Som kund kan man fortfarande besöka våra butiker och köpa produkter i butiken, men detta kommer inte att leda till att kontot avblockeras eller att man får några ersättningar eller återbetalningar via butiken.

 6. 6. Dataskydd
  1. 6.1 Om en kund blockeras från att lägga beställningar och/eller utföra betalningar på webbplatsen kommer Rituals att lägga till kunden och respektive konto(n) i sin bedrägeridatabas för att förhindra att bedrägliga användare lägger beställningar via dessa konto(n). Personuppgifter i denna databas kommer att lagras i högst fem år, beroende på hur allvarligt brottet mot dessa Rituals husregler varit. Rituals kommer att göra det i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar och -förordningar, inklusive GDPR. Rituals kommer att behandla de personuppgifter som är anknutna till bedrägeridatabasen på grundval av sitt berättigade intresse, vilket är skyddet mot, och förebyggandet av, skada på verksamheten till följd av svindel och bedrägliga handlingar. Observera att om kunden begär att dennes personuppgifter ska raderas, kommer ett fåtal personuppgifter – som ingår i bedrägeridatabasen – att fortsätta lagras för att förhindra kunden från att kringgå sin kontoblockering. Se vår integritetspolicy för mer information om våra databehandlingsrutiner, dina rättigheter i samband därmed och våra säkerhetsåtgärder.