VILLKOR FÖR RITUALS PRESENTKORTRituals presentkort
1. Rituals presentkort (”Rituals presentkort”) kan köpas i våra butiker, i vår webbshop (webbplats eller mobilapp) samt hos utvalda återförsäljare. Rituals-presentkort som köps online kan endast levereras till länder där vi har butiker.

2. I vissa länder kan en digital version av Rituals presentkort köpas (”Rituals digitala presentkort”) i vår webbshop (webbplats eller mobilapp).

Belopp
3. Både Rituals presentkort och Rituals digitala presentkort (tillsammans ”Rituals (digitala) presentkort”) kan köpas i följande valutor och belopp:

a. Rituals presentkort i butik: EU (EUR 10–250), GB (GBP 10–250), DK (KR 100–2500), NO, SE (KR 100–2 000), HKD (100–1 000), PLN (40–1 100), SFR (10–250).
b. Rituals presentkort i webbshoppen: (EUR 10–100), GB (GBP 10–100), DK (KR 100–750), NO, SE (KR 100–1 000), SFR (10–100), HKD (100–1 000).
c. Rituals digitala presentkort: EU (EUR 10–200), GB (GBP 15–200), NO, SE (KR 150–2 000), DK (KR 100–750), SFR (10–100).

Ytterligare belopp kan inte läggas till på Rituals presentkort.

4. Efter köpet kan du kontrollera saldot på Rituals (digitala) presentkort på tre sätt:

a. Med verktyget för att kontrollera presentkortssaldo;
b. I en av våra butiker; eller
c. Genom att ladda ned Rituals-appen och lägga till Rituals digitala presentkort. När du har lagt till Rituals-presentkortet och fyllt i presentkortsinformationen kan du klicka på ”mina presentkort” i menyn.

SPECIFIKA VILLKOR FÖR RITUALS DIGITALA PRESENTKORT:

5. Rituals digitala presentkort kan skickas via e-post, Facebook Messenger eller WhatsApp. Alla sådana (tredje) parter behandlar dina personuppgifter i enlighet med sina integritetspolicyer. Läs deras villkor innan du använder dessa alternativ. Om vi skickar ett e-postmeddelande med Rituals digitala presentkort till mottagaren uppger vi alltid köparens personuppgifter.

6. Om du är mottagare av Rituals digitala presentkort via e-post:

a. Rituals har fått din e-postadress av den person som köpte Rituals digitala presentkort. Rituals behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy, som du hittar här. Rituals använder din e-postadress endast för att skicka Rituals digitala presentkort.
b. För att utöva dina rättigheter enligt GDPR, se nedan art. 25. Rituals behandlar alla förfrågningar i enlighet med gällande lagstiftning.

7. Om du är köpare av Rituals digitala presentkort:

a. När du har betalat för Rituals digitala presentkort kan du ange e-postadressen tillhörande mottagaren av Rituals digitala presentkort. Genom att göra det intygar du att du har gett mottagaren av Rituals digitala presentkort information om behandlingen av personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy (tillgänglig här) så att Rituals kan uppfylla köpavtalet.
b. Du kan välja datum och tid för när du vill att Rituals ska skicka det digitala presentkortet upp till 12 månader i förväg. Rituals är skyldigt att leverera Rituals digitala presentkort utan defekter.

Personanpassa Rituals digitala presentkort:

8. I ditt land kan Rituals erbjuda alternativet att personanpassa Rituals digitala presentkort på Rituals webbplats (inklusive, men inte begränsat till, att ladda upp och använda en bild, video, GIF eller annan fil; hädanefter ”bildmaterial”). Rituals samarbetar med tredje parter för att leverera dessa tjänster. Du kan läsa mer om vilka tredje parter vi samarbetar med i Rituals integritetspolicy.

9. Genom att ladda upp bildmaterialet intygar du att du har rätt att distribuera och reproducera filernas innehåll och material. Eftersom processen är automatisk kommer ingen manuell testning eller korrigering av bildmaterialet göras av Rituals eller tredje parter anlitade av Rituals.

10. Genom att ladda upp bildmaterialet ger du Rituals icke-exklusiv och obegränsad rätt att använda bildmaterialet för att skapa och skicka Rituals digitala presentkort samt vidta nödvändiga åtgärder för att kunna utföra detta på egen hand eller genom tredje parter.

11. Genom att ladda upp bildmaterialet tar du ensam på dig ansvaret för det innehåll som laddas upp för att anpassa Rituals digitala presentkort. Du intygar att rättigheterna till det använda bildmaterialet inte tillhör en tredje part. Olagligt innehåll, innehåll som strider mot gällande lagstiftning eller innehåll som kan förolämpa, förtala, trakassera eller på annat sätt skada andra individer tillåts inte. Vid brott mot dessa regler förbehåller sig Rituals rätten att radera bildmaterialet och neka utbetalning av beloppet på Rituals digitala presentkort. Endast det återstående saldot och produktkostnaden återbetalas, medan Rituals digitala presentkort blir ogiltigt. Du samtycker till att inte ladda upp, vidarebefordra, skicka via e-post eller på annat sätt överföra bildmaterial som innehåller virus eller andra datakoder, filer eller program som kan avbryta, förstöra eller begränsa funktionaliteten hos mjukvara, hårdvara eller telekommunikationsenheter. Du samtycker till att hålla Rituals skadeslöst från tredje parters anspråk eller skador som uppstår till följd av att Rituals digitala presentkort har utfärdats med felaktigt bildmaterial.

12. Rituals är berättigat, men inte skyldigt, att granska lagligheten hos det bildmaterial som tillhandahålls av dig när du laddar upp bildmaterialet. I den utsträckning Rituals anser att bildmaterialet strider mot tillämpliga lagar eller dessa användarvillkor, har Rituals rätt att radera bildmaterialet utan föregående meddelande.

13. Det bildmaterial du tillhandahåller görs tillgängligt av Rituals på Rituals digitala presentkort till dess att Rituals digitala presentkort har använts i sin helhet, dock inte längre än 12 månader efter att mottagaren har mottagit Rituals digitala presentkort. Efter denna tidsfrist ersätts bildmaterialet med en standardbild från Rituals, och Rituals raderar bildmaterialet.

Betala med Rituals (digitala) presentkort

14. Rituals (digitala) presentkort kan endast användas i länder som använder samma valuta som det belopp Rituals (digitala) presentkort har köpts i, och motsvarar det belopp och den valuta som anges på Rituals (digitala) presentkort. Rituals (digitala) presentkort kan användas i Rituals egna butiker samt på Rituals officiella webbplats och mobilapp. Observera att Rituals (digitala) presentkort inte kan användas hos våra återförsäljare eller i shop-in-shop-butiker. Se sökverktyget för butiker för en lista över alla våra butiker.

15. Med förbehåll för de begränsningar som anges i dessa villkor och eventuella efterföljande villkor, kan Rituals (digitala) presentkort lösas in mot produkter och/eller tjänster till ett värde motsvarande presentkortsbeloppet. Köpbeloppen dras av från saldot på Rituals (digitala) presentkort tills saldot har förbrukats. Rituals (digitala) presentkort har inget utgångsdatum. Återstående belopp gäller på obestämd tid. Inga avgifter tillkommer.

16. Om den totala kostnaden för de produkter och/eller tjänster som köpts överstiger saldot på Rituals (digitala) presentkort, kan det återstående beloppet för produkterna/tjänsterna betalas med ett annat godkänt betalsätt.

17. Rituals (digitala) presentkort kan inte lösas in mot kontanter, utom när det krävs enligt lag, och kan inte fyllas på med nytt saldo (med undantag för returer enligt nedan). Återstående presentkortssaldo återbetalas inte, varken kontant eller via banköverföring, med undantag för om det krävs enligt lag och uttryckligen anges i dessa villkor. Borttappade eller stulna kort godtas inte som betalmedel och ersätts inte. Rituals ansvarar inte för borttappade, stulna eller skadade kort, eller för obehörig användning till följd av kortinnehavarens handling eller underlåtenhet.

18. Återbetalning av produkter eller tjänster som köpts med Rituals (digitala) presentkort görs i enlighet med Rituals returpolicy. Se våra butiker eller vår webbplats för mer information. Om Rituals godkänner returen av en Rituals-produkt som har köpts med hjälp av Rituals (digitala) presentkort, kommer Rituals att återbetala motsvarande belopp till Rituals (digitala) presentkort. Kontantutbetalningar görs inte, förutom om det krävs enligt lokal lagstiftning. Rituals rekommenderar därför att du behåller Rituals (digitala) presentkort tills returtiden för dina produkter har passerat. Detta påverkar inte dina lagstadgade rättigheter. Rituals (digitala) presentkort är inget elektroniskt betalningsinstrument i juridisk bemärkelse och fungerar inte som check, garanti, kredit eller betalkort. Rituals (digitala) presentkort är ett slags elektronisk kupong.

19. Användningen av Rituals (digitala) presentkort kan vara begränsad för vissa kampanjerbjudanden. Eventuella begränsningar anges uttryckligen för respektive kampanj.

Ändringar

20. Rituals förbehåller sig rätten att ändra villkoren för Rituals (digitala) presentkort och/eller att återspegla eventuella lagändringar och lagkrav. Eventuella ändringar meddelas i vår webbshop, vår mobilapp och våra butiker. En aktuell version av villkoren för Rituals (digitala) presentkort är alltid tillgänglig i våra butiker och i vår webbshop.

Ångerrätt

21. Om du av någon anledning inte vill använda Rituals (digitala) presentkort som du köpt i vår webbshop eller i vår mobilapp, kan du utnyttja din lagstadgade ångerrätt. Du utövar ångerrätten genom att informera oss om att du inte vill använda Rituals (digitala) presentkort inom 14 kalenderdagar efter leveransen av Rituals (digitala) presentkort till dig eller mottagaren. Följ anvisningarna på webbplatsen för att utnyttja din ångerrätt.

22. Om du använder din ångerrätt kommer vi omedelbart att blockera Rituals (digitala) presentkort. Vi återbetalar alla erhållna betalningar utan dröjsmål, och inte senare än 14 dagar från den dag vi blivit meddelade om ditt beslut att utnyttja din ångerrätt. Om Rituals (digitala) presentkort redan har använts kan du inte längre åberopa din ångerrätt.

Rättigheter enligt GDPR

23. För att utöva dina rättigheter enligt GDPR (Dataskyddsförordningen), till exempel rätten till åtkomst eller radering, följer du anvisningarna i artikel 9 i Rituals integritetspolicy.

Val av lag och jurisdiktionsområde

24. Förutom där det är förbjudet, och utan inskränkning av lagstadgade konsumentlagar som utökar konsumentens rättigheter, styrs eventuella tvister mellan dig och Rituals i alla avseenden av nederländsk lag. Eventuella tvister, anspråk och rättsprocesser som direkt eller indirekt uppstår till följd av eller i anslutning till köpet eller användningen av Rituals (digitala) presentkort ska lösas individuellt, utan grupptalan, och endast i de behöriga domstolarna i Amsterdam, Nederländerna. Du som konsument har emellertid rätt att, om du vill, driva frågan i en domstol på den ort du är bosatt på eller medborgare i. 

25. Observera att Europeiska kommissionen tillhandahåller en webbplats för tvistelösning online, http://ec.europa.eu/odr/, med syfte att hjälpa konsumenter och företag att lösa sina tvister utanför domstol. Det gäller även gränsöverskridande tvister.

Endast för svenska konsumenter

26. Förutsatt att tvisten uppfyller angivna krav (exempelvis krav gällande tid och belopp), kan svenska konsumenter skicka sin fordran till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm (www.arn.se).

Om oss

27. Rituals digitala presentkort utfärdas av: Rituals Cosmetics Enterprise B.V., Keizersgracht 683, 1017 DV, Amsterdam, Nederländerna, registrerad i Nederländernas handelsregister med organisationsnummer 34136394, VAT-nummer NL8092.15.160.B01, telefonnummer +31 (0)20 241 5948, e-postadress: ConsumerCare@rituals.com.
1 Endast i deltagande länder, fr.o.m. 1 augusti 2021 och under drifttid: Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Tyskland, Österrike, Schweiz, Sverige, Norge, Danmark, Spanien, Portugal, Frankrike, Storbritannien, Irland, Polen och Italien.

2 Endast i deltagande länder, fr.o.m. 1 augusti 2020 och under drifttid: Nederländerna, Tyskland, Belgien, Frankrike, Luxemburg, Österrike, Spanien, Sverige, Norge, Storbritannien, Danmark, Portugal, Schweiz.

3 Presentkort utfärdade i HKD kan endast användas i Hongkong.