Mitä tuemme, kun valitset täyttöpakkauksemme

Olemme jo pitkään istuttaneet, suojelleet tai kunnostaneet yhden puun jokaista myytyä täyttöpakkausta kohden. Lue tästä miksi, missä ja miten. 

 

Ilmoitimme vuoden 2021 Earth Day -päivänä suuren uutisen. Sitouduimme istuttamaan, asettamaan suojelun alle tai palauttamaan kuntoon yhden puun jokaista vuoden aikana myytyä täyttöpakkausta kohden. Nyt, kolme vuotta myöhemmin, olemme saaneet auttaa yhteensä 9,000,000 puuta. Mahdollistaaksemme tämän olemme tehneet yhteistyötä kahden mahtavan kumppanin kanssa, jotka tukevat projekteja Intiassa ja Keniassa. Joten, jos olet ostanut jonkin täyttöpakkauksistamme, tässä on viimeisimpiä tietoja siitä, miten olet jo ollut tukemassa sekä maapallomme, että näiden alueiden paikallisten yhteisöjen hyvinvointia.        

Intia 

Ostamalla täyttöpakkauksen autat meitä – yhteistyössä EARTHDAY.ORGin™ Canopy-projektin, kanssa – kunnostamaan Sundarbansin mangrovemetsää, joka on yksi YK:n maailmanperintökohteista ja maailman suurin suistoalue.  Tämä alue on ollut ilmastonmuutoksen uhri, minkä seurauksena sen mangrovemetsät ovat laajasti tuhoutuneet. Alueen kuntoon palauttamiseksi tämän projektin tavoitteena on istuttaa, asettaa suojelun alle ja palauttaa kuntoon mangrovemetsiä, jotka tarjoavat elintärkeää suojaa ja ravintorikkaita elinympäristöjä. Miksi tämä on niin tärkeää? Haastattelimme projektin paikallisjohtajaa Karuna Singhiä kuullaksemme lisää projektin etenemisestä ja vaikutuksista, ei pelkästään maaperän ja metsän suhteen, vaan myös paikallisyhteisön näkökulmasta.  

 

Rituals:  Miksi Sundarbans on niin erityinen alue, ja miksi se valittiin mukaan tähän projektiin? 

Karuna:Raporttien mukaan alue on yksi maailman rikkaimmista ekosysteemeistä, mutta tällä hetkellä sen luonnon rikas monimuotoisuus on uhattuna. Sitä piinaavat toistuvat tulvat ja pyörremyrskyt, jotka ovat raivanneet metsiä, niin että tuuli puhaltaa kovemmin alueella. Nyt murtovesi ulottuu pidemmälle sisämaahan. Mangrove-ekosysteemien palauttaminen voi tukea yhteisöjen kykyä sietää ilmastonmuutoksen vaikutuksia, auttaa suojelemaan biodiversiteettiä ja häivyttää kasvihuonepäästöjä. Koska alue koostuu rantahetteiköistä, nämä maat menetetään, ellemme auta suojelemaan niitä nyt. 

 

Rituals:  Miten tärkeitä mangrovet ovat tälle alueelle? 

Karuna: Paikalliset pitävät mangroveja pelastajina. Ne toimivat biosuojakilpinä, ja mitä paksumpi mangrovepeitto on, sitä vähemmän tuuli pääsee kulkemaan niiden läpi tuhoisalla voimalla. Yhtä tärkeä seikka on se, että mangrovet muodostavat luonnollisia patoja pitäen loitolla hyökyaaltoja. Lisäksi ne vahvistavat haavoittuvaisia rantavalleja, jotta ne eivät huuhtoudu pois. Ne tarjoavat useille rannikko- ja merilajeille turvallisia paikkoja, joissa ne voivat menestyä.  

 

Rituals:  Miten tämä projekti auttaa yhteisöä? 

Karuna: Paikalliset tulevat tekemään kaiken projektiin liittyvän itse aina siementen keräämisestä ja taimistojen hoitamisesta istutukseen ja mangroveiden suojeluun. Tämä antaa alkusysäyksen taloudelliselle kehitykselle. Turvallisemmat padot ja mahdollisuus vähentää pyörremyrskyjen vaikutuksia merkitsevät sitä, ettei yhteisöjen tarvitse käyttää rahaa jälleenrakentamiseen katastrofien jälkeen. Mukana oleville paikallisille opetetaan kaikki tarvittavat taidot, minkä ansiosta he voivat jatkaa istuttamista myös tämän projektin päätyttyä. Tekojen myötä turismi tulee lisääntymään, mikä tarkoittaa parempia ansioita yhteisölle. 

Rituals:  Millaisia vaikutuksia tällä projektilla voidaan nähdä olleen 5–10 vuoden kuluttua? 

Karuna: Mangrovet sitovat hiiltä neljä kertaa enemmän kuin muut puut, joten pitkällä aikavälillä ne kaksi miljoonaa mangrovea, jotka me istutamme, suojelemme tai kunnostamme, tulevat muodostamaan kestävän hiilinielun. Sundarbansin alueella asuu 4,5 miljoonaa ihmistä, ja ympäröivä kaupunki, Kolkata, on 30 miljoonan ihmisen koti. Tämä projekti työllistää satoja ihmisiä ja tarjoaa heille ja heidän perheilleen välittömän taloudellisen kimmokkeen. Seuraavien yli viiden vuoden aikana tämän projektin aikana istutetut puut tulevat parantamaan huomattavasti tämän alueen sietokykyä ilmastoon liittyvien riskien suhteen. 

 

Rituals:  Miltä normaali työpäivä näyttää tämän projektin parissa työskenteleville ihmisille? 

Karuna: Babu (taimitarhavastaavamme) ja hänen kollegansa Mithun tarkastavat taimitarhan. Babu on asentanut taimitarhaan valvontakameran, jonka hän tarkastaa heti ensimmäiseksi aamulla. Hän tarkkailee livelähetyksen avulla vuorovettä, ja jos on laskuveden aika, hän tekee päätöksen taimitarhaan menemisestä. Hän kelaa lähetystä taaksepäin nähdäkseen, kuinka paljon aikaa on kulunut nousuveden vaihtumisesta laskuveteen. Tämän avulla hän voi määrittää, miten paljon työhön on aikaa. Hän soittaa heidän kollegalleen Yakubille, joka sitten organisoi työnkulun.  

 

Mithun kirjaa taimitarhan tapahtumat, kuten valmiiden siemenpaikkojen määrän ja istutettujen itäneiden siementen määrän. Babu ja Mithun keskustelevat Animeshin (kenttäkirjanpitäjämme ja siemenhankintavastaavamme) kanssa siitä, mitä siemeniä tarvitaan ja miten paljon. Tämän jälkeen Animesh järjestää siemenet eri saarilta ja kerää itäneet siemenet Mithunin kanssa.  

 

Manir (esimiehemme) menee kylien johtajien luo ja järjestää työntekijät valmistelemaan maan istuttamista varten. Kyläläiset ovat jo tietoisia mangroveiden lukemattomista hyödyistä, mutta Manirilla on maisterin tutkinto kasvitieteestä, joten hän hyödyntää omaa kasvitietämystään vahvistaakseen kyläläisten tietoja. Yhdessä kollegansa Siddharthan kanssa Manir kartoittaa istuttamispaikat ja keskustelee alueista, joissa tarvitaan maaperän valmistelua ja muita suojelutoimenpiteitä, joihin täytyy ryhtyä. 

 

Animesh kerää kaikki tiedot kenttäkuluista ja muista taimitarhan vaatimuksista. Siddharth pitää kirjaa kaikesta edistymisestä tekemällä kenttätarkastuksia ja yllätyskenttäkäyntejä sekä jatkuvalla yhteydenpidolla muun henkilökunnan kanssa. Hän suunnittelee viikkoaikataulun kollegansa Aniljin ja kuukalenterin avulla. Kun aikataulu on valmis, he käyvät läpi kaikki vireillä olevat toimet ja asettavat niille aikarajat. 

 

Kenia 

Täyttöpakkausostot ovat yhteistyössä ClimatePartnerin kanssa auttaneet myös palauttamaan kuntoon mangrovemetsiä Tudor Creekissä, toisella kipeästi suojelua tarvitsevalla alueella. Kyseinen alue valittiin seuraavan viiden syyn vuoksi. 

 

1. Alue on vaarassa jäädä veden alle nousevan merenpinnan vuoksi 

Tudor Creek on esikaupunkialueella sijaitseva ekosysteemi, jota uhkaavat sekä ilmastonmuutos että Mombasan kaupungin kasvu. Mombasa, joka on kymmenen miljoonan ihmisen koti, on vaarassa jäädä veden alle, jos merenpinta nousee 2 %.  

 

2. Alueella oli aikoinaan kukoistava mangrovemetsä 

Aikaisemmin tämän alueen peitti 1 641 hehtaarin suuruinen mangrovemetsä, joka oli monien kasvi- ja eläinlajien koti. Ajan kuluessa vuoden 1997 El Niño -sateiden ja jatkuneiden antropogeenisten toimien (ihmisten aiheuttamat saasteet) vuoksi mangrovemetsät ovat kuitenkin nääntyneet, ja tämä on vaikuttanut biodiversiteettiin. 

 

3. Paikallisalueen biodiversiteetti hyötyy mangrovemetsistä 

Mangrovemetsäekosysteemi tukee hyönteisiä, äyriäisiä ja kalapopulaatioita, sekä puiden, kasvien ja eläinpopulaatioiden kasvua. Jatkuvien palauttamistoimien ansiosta kala- ja rapumäärät ovat hiljalleen lähteneeneet kasvuun. 

 

4. Lisääntynyt kalojen määrä tukee toimeentuloa 

Maapallon lämpenemisen vaikutusten rajoittamisen lisäksi lisääntynyt kalojen määrä luo kestäviä elinkeinoja yhteisöille. Projekti auttaa myös kouluttamaan paikallisia ympäristön suojeluun liittyen. Ja mikä tärkeintä, palauttamistoimista vastaavat pääasiassa naiset, jotka ansaitsevat taimitarhojen pyörittämisellä ja taimien myymisellä elannon itselleen.  

 

Olemme erittäin ylpeitä työstä, jota kumppanimme ovat tehneet näiden projektien parissa, ja toivomme näkevämme näiden metsien kukoistavan jälleen tulevina vuosina. Myöhemmin tänä vuonna kerromme myös vielä uudesta mahtavasta projektista, jota olemme ryhtymässä tukemaan. Kannattaa siis pysyä kuulolla! 

 

Kolumbia 

Vuonna 2022 aloitimme yhteistyön The Sacred Forest Foundationin kanssa. Yhteistyön alkamisesta lähtien täyttöpakkausostot ovat auttaneet Kolumbian Sierra Nevada de Santa Martan arhuaco-alkuperäiskansaa suojelemaan esi-isiensä maita. Arhuacot ovat suojelleet alueen sademetsiä jo vuosisatojen ajan, mutta hakkuiden ja louhinnan kaltaisten toimien vuoksi metsiä on hävitetty laajoilta aloilta. Tästä syystä sponsoroimme heidän pyrkimyksiään ostaa takaisin, uudelleen metsittää ja suojella maitaan seuraavia sukupolvia varten.  

 

Pysy kuulolla tulevan vuoden aikana saadaksesi lisätietoa tästä projektista! 

 

Jessy Deans

Jessy Deans

Jessy Deans is a copywriter with a strong appetite for thought-provoking stories, travel and anything covered in white chocolate. With a background working in the fast-paced television industry, she has learnt the importance of self-care and downtime and believes there’s no such thing as too many candles. She is passionate and committed to her lifelong search for the perfect meal and subscribes to the doctrine that ‘if you can’t love yourself, how are you going to love somebody else’ (Ru Paul).