Vilkår og betingelser Rituals gavekort (EU, HK)Rituals gavekort
1. Rituals gavekort («Rituals gavekort») er tilgjengelig i våre butikker1 via vår nettbutikk (hjemmeside og mobilapp) og hos utvalgte tredjeparter.

2. I visse land2 er en elektronisk versjon av Rituals gavekort tilgjengelig («Rituals gavekort på nett») via vår nettbutikk (hjemmeside og mobilapp).

Verdi
3. Både Rituals gavekort og Rituals gavekort på nett (sammen: «Rituals gavekort (på nett)») er tilgjengelige i følgende valutaer og verdier:

a. Rituals gavekort i butikk: EU (Euro 10-100), GB (GBP 10-100), DK (KR 100-750), NO, SE (KR 100-1000), HKD (100-2000).
b. Rituals gavekort via nettsiden: (Euro 15-100), GB (GBP 10-100), DK (KR 100-750), NO, SE (KR 100-1000).
c. Rituals gavekort på nett: EU (Euro 15-200), GB (GBP 15-200), NO, SE (KR 150-2000).

Tilleggsverdi kan ikke legges til et Rituals gavekort.

4. Etter kjøpet kan verdien av balansen til Rituals gavekort (på nett) sjekkes på tre måter:

a. Ved å bruke saldosjekkeren;
b. I en av våre butikker; eller
c. Ved å laste ned Rituals-appen, legge til Rituals gavekort ved å klikke på «mine gavekort» i menyen, og etter å ha fylt ut gavekortinformasjonen og lagt til gjeldende Rituals gavekort.

KUN FOR RITUALS GAVEKORT PÅ NETT:

5. Rituals gavekort på nett kan sendes via e-post, Facebook Messenger eller WhatsApp. Alle slike (tredjeparter) behandler personopplysninger i samsvar med deres retningslinjer for personvern. Vær kjent med slike vilkår før du fortsetter med disse alternativene. Hvis vi sender en e-post til mottakeren med Rituals gavekort på nett, skal vi alltid røpe personopplysningene til personen som kjøpte det.

6. Mottakere av Rituals gavekort på nett via e-post:

a. Rituals har mottatt din e-postadresse fra personen som kjøpte Rituals gavekortet på nett. Rituals bruker bare e-postadressen din for å sende deg Rituals gavekort på nett.
b. For å utøve dine rettigheter under GDPR, se nedenfor i art. 24. Rituals skal behandle en slik forespørsel i samsvar med gjeldende lover.

7. De som kjøper Rituals gavekort på nett:

a. Etter betalingen av Rituals gavekort på nett, kan du oppgi e-postadressen til mottakeren av Rituals gavekort på nett. Ved å gjøre det, svarer du for mottakerens samtykke at Rituals kan behandle e-postadressen for å oppfylle leveransen av kjøpet som er gjort.
b. Du kan velge dato og klokkeslett for når du ønsker at Rituals skal sende Rituals gavekort på nett opp til maksimalt 12 måneder på forhånd.
Tilpassing av ditt Rituals gavekort på nett

8. I ditt land kan Rituals tilby muligheten til å tilpasse Rituals gavekort på nett gjennom Rituals nettsted, (for eksempel, men ikke begrenset til, tilpassing ved hjelp av opplasting og bruk av et bilde, en video, GIF eller annen fil (heretter: «Bildemateriale»). Rituals samarbeider med tredjeparter for å gi deg en slik tjeneste, som du kan lese i Rituals retningslinjer for personvern.

9. Ved å laste opp bildematerialet, bekrefter kjøperen å ha rett til å distribuere og reprodusere innholdet og materialet i disse filene. På grunn av den automatiserte prosessen med fabrikasjonen skal ingen manuell testing eller korreksjon av bildematerialet finne sted av Rituals eller noen tredjepart som er inngått av Rituals.

10. For utførelse av kontrakten gir kjøperen Rituals en ikke-eksklusiv, hverken begrenset i tid eller sted, rett til å bruke bildematerialet til produksjon og distribusjon av Rituals gavekort på nett, og utføre nødvendige handlinger for bruk og utnyttelse for dette formålet av seg selv eller av tredjepart.

11. Kjøperen er alene ansvarlig for det innsendte innholdet som brukes til konfigurasjonen av Rituals gavekort på nett. Kjøperen sørger for at det brukte bildematerialet er fri for tredjeparts rettigheter. Ulovlig innhold eller innhold som bryter gjeldende regler eller innhold som er kvalifisert til å fornærme, ærekrenkelse, trakassering eller på annen måte skade andre individer, er ikke tillatelig. I tilfelle brudd på dette forbeholder Rituals seg retten til å slette bildematerialet, avslå utbetalingen av kreditten til Rituals gavekort på nett og å refundere kun kredittbeløpet så vel som produktkostnaden for å holde tilbake Rituals gavekort på nett i stedet. Kjøperen samtykker i ikke å laste opp, videresende, sende via e-post eller på annen måte overføre bildemateriale som inneholder programvarevirus eller andre datakoder, filer eller programmer som er i stand til å avbryte, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til dataprogramvare, maskinvare eller telekommunikasjonsenheter. Kjøper er pliktig til å holde erstatning og skal holde Rituals fullstendig beskyttet fra ethvert krav fra tredjepart eller skade som er påført som følge av at Rituals gavekort på nett ble utstedt med feilaktig bildemateriale.

12. Rituals er berettiget, men ikke forpliktet, til å gjennomgå lovligheten av bildematerialet levert av kjøperen. I den grad Rituals anser bildematerialet til å bryte gjeldende lov eller disse bruksvilkårene, har Rituals rett til å slette dette bildematerialet uten forhåndsvarsel.

13. Bildematerialet levert av kjøperen vil bli gjort tilgjengelig av Rituals inntil Rituals gavekort på nett er fullstendig innløst, men ikke lenger enn 12 måneder etter mottak av Rituals gavekort på nett av mottaker, hvoretter det personlige bildematerialet skal bli erstattet av en standard Rituals-bilde og bildematerialet vil bli slettet av Rituals.

Innløse Rituals gavekort

14. Rituals gavekort (på nett) kan kun innløses i land[3] som har samme valuta som landet der Rituals gavekort (på nett) er kjøpt[2], og gjenspeiler en verdi som tilsvarer beløpet i slik valuta som oppgitt på Rituals gavekort (på nett). Rituals gavekort (på nett) kan innløses via de offisielle Rituals-butikkene og den offisielle Rituals-nettstedet og mobilappen. Rituals gavekort (på nett) kan ikke brukes hos våre grossistpartnere eller butikk-i-butikk-lokasjoner. For en liste over butikkene våre, ta en titt på vår butikkfinner på nett.

15. Med forbehold om begrensningene nevnt i disse vilkårene eller eventuelle etterfølgerbetingelser, kan Rituals gavekort (på nett) innløses for produkter og/eller tjenester opp til verdien av beløpet som er lastet på det. Innkjøpsverdiene vil bli trukket fra Rituals gavekort (på nett) til verdien når null. Resterende beløp er gyldige i evig tid. Ingen service- eller andre kostnader vil bli belastet.

For Danish consumers only

16. Forutsatt at du oppfyller kravene, kan danske forbrukere be om retur i kontanter. Ytterligere administrasjonsgebyr kan belastes hvis du innløser kontanter på nett (kun via Adyen). Hvis du vil gjøre det, kan du kontakte kundesenteret vårt slik at de kan hjelpe deg med forespørselen din.

17. Hvis den totale verdien av produktene og/eller tjenestene som er kjøpt overstiger beløpet som er på Rituals gavekort (på nett), kan den gjenværende saldoen for slike produkter betales med en hvilken som helst annen akseptert betalingsmåte.

18. Rituals gavekort (på nett) kan ikke innløses i kontanter, med mindre det kreves av loven, og kan ikke lastes inn igjen (unntatt i tilfelle retur som angitt nedenfor). Tapt eller stjålet kort vil ikke erstattes. Rituals er ikke ansvarlig for tapte, stjålne eller ødelagte kort eller uautorisert bruk forårsaket utelukkende av kortholderens handling eller unnlatelse.

19. All tilbakebetaling av produkter eller tjenester kjøpt med Rituals gavekort (på nett) vil skje i samsvar med Rituals retningslinjer for refusjon;se i butikk for detaljer. Hvis Rituals aksepterer returen av et Rituals-produkt som du har kjøpt ved hjelp av Rituals gavekort (på nett), vil Rituals kun belaste det aktuelle beløpet til slikt Rituals-gavekort (på nett) (ingen tilbakebetaling kontant, unntatt hvis det kreves av lokal lov). Rituals anbefaler deg derfor å beholde Rituals-gavekort (på nett) til returen der du kan returnere produktene dine er bortfalt. Dette påvirker ikke dine lovpålagte rettigheter. Rituals gavekort (på nett) er ikke en sjekk-, garanti-, kreditt- eller betalingskort.

20. Bruken av Rituals gavekort (på nett) kan være begrenset med visse kampanjetilbud. Disse begrensningene vil eksplisitt bli angitt for hvert berørte kampanjetilbud.

Endringer

21. Rituals forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene for Rituals gavekort (på nett) for å gjenspeile endringer i loven eller oppfylle myndighetskrav ved å varsle om endringene via vår nettbutikken, på vår mobilapp og i våre butikker. Gjeldende oppdatert versjon av vilkårene til Rituals gavekort (på nett) vil være tilgjengelig til enhver tid i våre butikker eller på vår nettbutikk.

Angrerett

22. Hvis du av en eller annen grunn ikke vil bruke Rituals-gavekortet (på nett) du har kjøpt i vår nettbutikk eller på vår mobilapp, kan du utøve din lovfestede angrerett. Du kan påberope deg din angrerett ved å informere oss om at du ikke vil bruke Rituals gavekort (på nett) innen 14 kalenderdager etter at vi har sendt deg bekreftelses-e-posten til ditt kjøp av Rituals Gavekort (på nett) på nettet.instruksjonene på nett.

23. Hvis du bruker angreretten din, blokkerer vi øyeblikkelig ditt Rituals gavekort (på nett). Vi skal refundere alle mottatte betalinger uten unødig forsinkelse og i alle fall senest 30 dager fra den dagen vi blir informert om din beslutning om å utøve din angrerett. Hvis Rituals gavekort (på nett) allerede er brukt, har du ikke rett til å bruke din angrerett.

Rettigheter under GDPR

24. Følg instruksjonene på nett for å utøve dine rettigheter som forutsatt under GDPR for eksempel retten til innsyn eller sletting instruksjonenepå nett.

Valg av lov og jurisdiksjon

25. Bortsett fra hvor forbudt og uten begrensning til lovbestemte rettigheter for forbrukerne, skal enhver tvist mellom deg og Rituals styres i alle henseender av nederlandsk lov og alle tvister, krav og rettslige prosesser som direkte eller indirekte oppstår som følge av eller knyttet til kjøp eller bruk av Rituals-gavekortet skal løses individuelt uten å benytte noen form for klassesøksmål, og utelukkende ved de kompetente domstolene i Amsterdam, Nederland.

26. Vær oppmerksom på at EU-kommisjonen administrerer et nettsted for tvisteløsning på nettet http://ec.europa.eu/odr/ som er dedikert til å hjelpe forbrukere og handelsmenn med å løse sine tvister utenfor retten, inkludert grenseoverskridende tvister.

Kun for svenske forbrukere

27. Forutsatt at tvisten oppfyller kravet dertil (for eksempel krav til tid og verdi), kan svenske forbrukere innbringe et krav til Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se.

Om oss

28. Rituals-gavekortet er utstedt av: Rituals Cosmetics Enterprise BV, Keizersgracht 683, 1017 DV, Amsterdam, Nederland, registrert i handelsregisteret i Nederland, Handelskammeret under nummeret 34136394, MVA-nummer NL8092.15.160.B01, e-post adresse: ConsumerCare@rituals.com.
1 Bortsett fra Irland

2 Fra 1. august 2019 er deltakende land for Rituals gavekort på nett Nederland, Tyskland, Belgia, Frankrike, Luxembourg, Østerrike, Spania, Sverige, Norge og Storbritannia.

3 Bortsett fra Irland. Gavekort i HKD kan kun innløses i Hongkong.