VILKÅR OG BETINGELSER RITUALS GAVEKORTRituals gavekort
1. Rituals gavekort («Rituals gavekort») er tilgjengelig i våre butikker, via vår nettbutikk (hjemmeside og mobilapp) og hos utvalgte tredjeparter. Rituals gavekort som er kjøpt på nettet kan kun leveres til land der vi har butikker.

2. I visse land er en elektronisk versjon av Rituals gavekort tilgjengelig («Rituals digitale gavekort») via vår nettbutikk (hjemmeside og mobilapp).

Verdi
3. Både Rituals gavekort og Rituals gavekort på nett (sammen: «Rituals gavekort (på nett)») er tilgjengelige i følgende valutaer og verdier:

a. Rituals gavekort i butikk: EU (Euro 10-250), GB (GBP 10-250), DK (KR 100-2500), NO, SE (KR 100-2000), HKD (100-1000), PLN (40-1,100), SFR (10-250).
b. Rituals gavekort via nettbutikken: (Euro 10-100), GB (GBP 10-100), DK (KR 100-750), NO, SE (KR 100-1000), SFR (10-100), HKD (100-1000).
c. Rituals gavekort på nett: EU (Euro 10-200), GB (GBP 15-200), NO, SE (KR 150-2000), DK (KR 100-750), SFR (10-100).

Tilleggsverdi kan ikke legges til et Rituals gavekort.

4. Etter kjøpet kan verdien av balansen til Rituals gavekort (på nett) sjekkes på tre måter:

a. Ved å bruke saldosjekkeren.
b. I en av våre butikker; eller
c. Ved å laste ned Rituals-appen, legge til Rituals gavekort ved å klikke på «mine gavekort» i menyen, og etter å ha fylt ut gavekortinformasjonen og lagt til gjeldende Rituals gavekort.

SPESIFIKKE VILKÅR FOR RITUALS DIGITALE GAVEKORT:

5. Rituals digitale gavekort kan sendes via e-post, Facebook Messenger eller WhatsApp. Alle slike (tredjeparter) behandler personopplysninger i samsvar med deres retningslinjer for personvern. Gjør deg kjent med slike vilkår før du fortsetter med disse alternativene. Hvis vi sender en e-post til mottakeren med Rituals gavekort på nett, skal vi alltid røpe personopplysningene til personen som kjøpte det.

6. Hvis du er mottaker av Rituals digitale gavekort via e-post:

a. Rituals har mottatt e-postadressen din fra personen som kjøpte Rituals digitale gavekort. Rituals behandler personopplysningene dine i samsvar med merkets personvernerklæring, tilgjengelig her. Rituals bruker bare e-postadressen din for å sende deg Rituals gavekort på nett.
b. For å utøve dine rettigheter under GDPR, se nedenfor i art. 25. Rituals skal behandle en slik forespørsel i samsvar med gjeldende lover.

7. Hvis du er kjøperen av Rituals digitale gavekort:

a. Etter betalingen av Rituals digitale gavekort, kan du oppgi e-postadressen til mottakeren av Rituals digitale gavekort. Ved å gjøre dette, erkjenner du at du har gitt mottakeren av Rituals digitale gavekort informasjon om behandling av personopplysningene i samsvar med vår personvernerklæring, tilgjengelig her, for at Rituals skal oppfylle leveransen av kjøpet.
b. Du kan velge dato og klokkeslett for når du ønsker at Rituals skal sende Rituals digitale gavekort opp til maksimalt 12 måneder på forhånd. Rituals er forpliktet til å levere Rituals digitale gavekort uten feil.

Tilpassing av ditt Rituals digitale gavekort:

8. I ditt land kan Rituals tilby muligheten til å tilpasse Rituals digitale gavekort gjennom Rituals nettsted, (for eksempel, men ikke begrenset til, tilpassing ved hjelp av opplasting og bruk av et bilde, en video, GIF eller annen fil (heretter: «Bildemateriale»). Rituals samarbeider med tredjeparter for å gi deg en slik tjeneste, hvilke tredjeparter som jobber på våre vegne, som du kan lese i Rituals personvernerklæring.

9. Ved å laste opp bildematerialet, bekrefter du å ha rett til å distribuere og reprodusere innholdet og materialet i disse filene. På grunn av den automatiserte prosessen med fabrikasjonen skal ingen manuell testing eller korreksjon av bildematerialet finne sted av Rituals eller noen tredjepart som er inngått av Rituals.

10. Ved å laste opp bildematerialet gir du Rituals en ikke-eksklusiv, hverken begrenset i tid eller sted, rett til å bruke bildematerialet til produksjon og distribusjon av Rituals digitale gavekort, og utføre nødvendige handlinger for bruk og utnyttelse for dette formålet av seg selv eller av tredjepart.

11. Ved å laste opp bildematerialet er du eneansvarlig for det innsendte innholdet som brukes til konfigurasjonen av Rituals digitale gavekort. Du sørger for at det brukte bildematerialet er fri for tredjeparts rettigheter. Ulovlig innhold eller innhold som bryter gjeldende regler eller innhold som er kvalifisert til å fornærme, ærekrenkelse, trakassering eller på annen måte skade andre individer, er ikke tillatt. I tilfelle brudd på dette forbeholder Rituals seg retten til å slette bildematerialet og avvise kredittilførselen til Rituals digitale gavekort, og refundere kun kredittbeløpet så vel som produktkostnaden for å holde tilbake Rituals digitale gavekort i stedet. Du samtykker til ikke å laste opp, videresende, sende via e-post eller på annen måte overføre bildemateriale som inneholder programvarevirus eller andre datakoder, filer eller programmer som er i stand til å avbryte, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til dataprogramvare, maskinvare eller telekommunikasjonsenheter. Du holder erstatning og skal holde Rituals fullstendig beskyttet fra ethvert krav fra tredjepart eller skade som er påført som følge av at Rituals digitale gavekort ble utstedt med feilaktig bildemateriale.

12. Rituals er berettiget, men ikke forpliktet, til å gjennomgå lovligheten av bildematerialet gitt av deg da du lastet opp bildematerialet. I den grad Rituals anser bildematerialet til å bryte gjeldende lov eller disse bruksvilkårene, har Rituals rett til å slette dette bildematerialet uten forhåndsvarsel.

13. Bildematerialet gitt av deg vil bli gjort tilgjengelig av Rituals på Rituals digitale gavekort inntil Rituals digitale gavekort er fullstendig innløst, men ikke lenger enn 12 måneder etter mottak av Rituals gavekort på nett av mottaker, hvoretter det personlige bildematerialet skal bli erstattet av et standard Rituals-bilde og bildematerialet vil bli slettet av Rituals.

Innløse Rituals (digitale) gavekort

14. Rituals (digitale) gavekort kan kun innløses i land som har samme valuta som landet der Rituals (digitale) gavekort er kjøpt, og gjenspeiler en verdi som tilsvarer beløpet i slik valuta som oppgitt på Rituals (digitale) gavekort. Rituals (digitale) gavekort kan innløses via de offisielle Rituals-butikkene, det offisielle Rituals-nettstedet og mobilappen. Merk Rituals (digitale) gavekort ikke kan brukes hos engrospartnere eller hos butikk-i-butikk. Du finner en liste over butikkene våre under finn butikk på nettstedet vårt.

15. Med forbehold om begrensningene nevnt i disse vilkårene eller eventuelle etterfølgerbetingelser, kan Rituals (digitale) gavekort innløses for produkter og/eller tjenester opp til verdien av beløpet som er lastet på det. Innkjøpsverdiene vil bli trukket fra Rituals gavekort (på nett) til verdien når null. Rituals (digitale) gavekort har ingen utløpsdato. Resterende beløp er gyldige i evig tid. Ingen service- eller andre kostnader vil bli belastet.

16. Hvis den totale verdien av produktene og/eller tjenestene som er kjøpt overstiger beløpet som er på Rituals (digitale) gavekort, kan den gjenværende saldoen for slike produkter betales med en hvilken som helst annen akseptert betalingsmåte.

17. Rituals (digitale) gavekort kan ikke innløses i kontanter, med mindre det kreves av loven, og kan ikke lastes inn igjen (unntatt i tilfelle retur som angitt nedenfor). Rituals vil ikke refundere gjenværende saldo på gavekortet via kontanter eller bankoverføring, med mindre det er lovpålagt og uttrykkelig angitt i disse vilkårene. Tapt eller stjålet kort vil ikke erstattes. Rituals er ikke ansvarlig for tapte, stjålne eller ødelagte kort eller uautorisert bruk forårsaket utelukkende av kortholderens handling eller unnlatelse.

18. All tilbakebetaling av produkter eller tjenester kjøpt med Rituals (digitale) gavekort vil skje i samsvar med Rituals retningslinjer for refusjon; se i butikk eller på nett for detaljer. Hvis Rituals aksepterer returen av et Rituals-produkt som du har kjøpt ved hjelp av Rituals (digitale) gavekort, vil Rituals kun belaste det aktuelle beløpet til slikt Rituals (digitale) gavekort (ingen tilbakebetaling kontant, unntatt hvis det kreves av lokal lov). Rituals anbefaler deg derfor å beholde Rituals (digitale) gavekort til returen der du kan returnere produktene dine er bortfalt. Dette påvirker ikke dine lovpålagte rettigheter. Rituals (digitale) gavekort er ikke et elektronisk betalingsinstrument i henhold til gjeldende lov, ikke en sjekk, garanti, kreditt eller et betalingskort. Rituals (digitale) gavekort er en elektronisk form av en kupong.

19. Bruken av Rituals (digitale) gavekort kan være begrenset med visse kampanjetilbud. Disse begrensningene vil eksplisitt bli angitt for hvert berørte kampanjetilbud.

Endringer

20. Rituals forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene for Rituals (digitale) gavekort for å gjenspeile endringer i loven eller oppfylle myndighetskrav ved å varsle om endringene via nettbutikken vår, på vår mobilapp og i våre butikker. Gjeldende oppdatert versjon av vilkårene til Rituals (digitale) gavekort vil være tilgjengelig til enhver tid i våre butikker eller nettbutikk.

Angrerett

21. Hvis du av én eller annen grunn ikke vil bruke Rituals (digitale) gavekort som du har kjøpt i nettbutikken eller mobilappen vår, kan du utøve din lovfestede angrerett. Du kan påberope deg din angrerett ved å informere oss om at du ikke vil bruke Rituals (digitale) gavekort innen 14 kalenderdager etter levering av Rituals (digitale) gavekort til deg eller mottakeren. Følg instruksjonene på nett for å utøve din angrerett.

22. Hvis du bruker angreretten din, blokkerer vi øyeblikkelig ditt Rituals (digitale) gavekort. Vi skal refundere alle mottatte betalinger uten unødig forsinkelse og i alle fall senest 14 dager fra den dagen vi blir informert om din beslutning om å utøve din angrerett. Hvis Rituals (digitale) gavekort allerede er brukt, har du ikke rett til å bruke angreretten din.

Rettigheter under GDPR

23. For å utøve dine rettigheter som beskrevet i GDPR, for eksempel retten til tilgang eller sletting, må du følge instruksjonene som angitt i art. 9 i Rituals personvernerklæring.

Valg av lov og jurisdiksjon

24. Bortsett fra hvor forbudt og uten begrensning til lovbestemte rettigheter som er gunstigere for forbrukerne, skal enhver tvist mellom deg og Rituals styres i alle henseender av nederlandsk lov og alle tvister, krav og rettslige prosesser som direkte eller indirekte oppstår som følge av eller knyttet til kjøp eller bruk av Rituals (digitale) gavekort skal løses individuelt uten å benytte noen form for klassesøksmål, og utelukkende ved de kompetente domstolene i Amsterdam, Nederland. I alle fall kan du som forbruker, ved eget valg, bestemme deg for å henvise saken til domstolen der du har bosted eller opphold.

25. Vær oppmerksom på at EU-kommisjonen administrerer et nettsted for tvisteløsning på nettet http://ec.europa.eu/odr/ som er dedikert til å hjelpe forbrukere og handelsmenn med å løse sine tvister utenfor retten, inkludert grenseoverskridende tvister.

Om oss

26. Rituals-gavekortet er utstedt av: Rituals Cosmetics Enterprise BV, Keizersgracht 683, 1017 DV, Amsterdam, Nederland, registrert i handelsregisteret i Nederland, Handelskammeret under nummeret 34136394, MVA-nummer NL8092.15.160.B01, telefonnummer +31 (0)20 2415948, e-postadresse: ConsumerCare@rituals.com.
1 Kun i deltakerland / per 1. august 2021 og oppetid: Belgia, Nederland, Luxembourg, Tyskland, Østerrike, Sveits, Sverige, Norge, Danmark, Spania, Portugal, Frankrike, Storbritannia, Irland, Polen og Italia.

2 Kun i deltakerland per 1. august 2020 og oppetid Nederland, Tyskland, Belgia, Frankrike, Luxembourg, Østerrike, Spania, Sverige, Norge, Storbritannia, Danmark, Portugal, Sveits.

3 Gavekort i HKD kan kun innløses i Hongkong.