Zasady nadrzędne obowiązujące w firmie Rituals

Dotyczące korzystania z witryny internetowej i składania zamówień onlineWitamy wszystkich klientów Rituals na naszej (mobilnej) stronie internetowej, w tym w aplikacji mobilnej Rituals, gdzie można znaleźć informacje o naszej firmie, naszych produktach i sposobach zamawiania u nas. Podczas korzystania z tej witryny internetowej i składania zamówienia należy pamiętać o następujących Zasadach nadrzędnych.

Klienci, którzy (wielokrotnie) naruszają te zasady, mogą zostać umieszczeni w naszej bazie danych dotyczących oszustw i mogą zostać pozbawieni możliwości składania zamówień i/lub dokonywania płatności za pośrednictwem naszej witryny. We wszystkich sytuacjach przekażemy klientowi powiadomienie wyjaśniające przyczynę działań podjętych przez Rituals i ich konsekwencje.

 1. 1. Nieuczciwe transakcje
  1. 1.1 Rituals nie akceptuje płatności dokonywanych przy użyciu skradzionych informacji finansowych i/lub w sposób oszukańczy, takich jak skradzione lub fałszywe karty kredytowe i debetowe, zhakowane konta PayPal lub Klarna czy skradzione/nieważne karty podarunkowe. Jeśli łączna kwota nieuczciwej transakcji wynosi poniżej 500 EUR, Rituals zablokuje konto na 1 rok. Jeśli kwota przekroczy 500 EUR, konto zostanie zablokowane na 3 lata. Wielokrotni sprawcy będą blokowani na 5 lat. Rituals powiadomi klienta o tym fakcie.
  2. 1.2 Zamówienia mogą być również blokowane na podstawie powiadomień otrzymywanych przez nas w trakcie procesu realizacji, na przykład powiadomienia o tym, że dana osoba jest „osobą wykluczoną” znajdującą się na krajowej lub międzynarodowej liście oszustów.

 2. 2. Oszustwo związane z kontem
  1. 2.1 Rituals zapewnia swoim (nowym) klientom korzyści, gdy tworzą konto, takie jak prezent powitalny, prezent urodzinowy lub nowy kod promocyjny dla klienta. Klienci mogą korzystać z jednego (1) konta na osobę. Oznacza to, że gdy klient tworzy lub próbuje utworzyć inne konto z podaniem innego adresu e-mail, innego nazwiska lub innego adresu domowego itp. (w celu uzyskania większej ilości korzyści dla klienta lub bez takiego celu), Rituals zastrzega sobie prawo do zablokowania drugiego konta, aby zapobiec nadużyciom. Rituals powiadomi klienta o tym fakcie. Jeśli klient nie odwoła się od takiej blokady w ciągu trzech miesięcy, konto zostanie usunięte.
  2. 2.2 Klienci nie są uprawnieni do otrzymania żadnych korzyści związanych z utworzeniem dodatkowego konta, jeśli zostały one już otrzymane podczas tworzenia pierwotnego konta.
  3. 2.3 Klienci, którzy utworzą nadmierną liczbę (>2) kont i będą próbowali ubiegać się o świadczenia na wspomniane kwoty, zostaną zablokowani na okres 1 roku. Rituals powiadomi klienta o tym fakcie.

 3. 3. Nadużywanie prezentów i promocji
  1. 3.1 Jeśli klient otrzymał wraz z zamówieniem prezent i chce zwrócić to zamówienie, zobowiązany jest do przesyłki zwrotnej dołączyć prezent. W przypadku częściowych zwrotów należy uwzględnić prezent, jeżeli przy częściowym zwrocie nie jest już spełniony warunek otrzymania prezentu. Jeśli klient tego nie zrobi, Rituals potrąci cenę prezentu ze zwrotu pieniędzy dla klienta. Rituals zachowuje prawo do zablokowania konta klienta na okres 1 roku w przypadku powtarzających się naruszeń. Rituals powiadomi klienta o tym fakcie.
  2. 3.2 Kodów promocyjnych i rabatów nie można łączyć. Każda promocja ma określony kod lub rabat, które nie są przeznaczone do wykorzystania w innych promocjach.

 4. 4. Nieuzasadnione zwroty i/lub roszczenia
  1. 4.1 W przypadku złożenia wielu skarg, na przykład reklamacji dotyczących uszkodzonych przedmiotów, brakujących przedmiotów, niewłaściwej dostawy itp., w krótkim czasie, Rituals zastrzega sobie prawo do zablokowania konta klienta, uniemożliwiając mu składanie zamówień i/lub realizację płatności, w przypadku gdy klient nie przedstawi (wystarczającego) dowodu uzasadniającego reklamacje. Rituals powiadomi klienta o tym fakcie.
  2. 4.2 Jeśli firma Rituals poniosła szkody związane z powyższymi kwestiami, a ich wysokość nie przekracza 500 EUR, konto zostanie zablokowane na 1 rok. Jeśli kwota szkody przekroczy 500 EUR, konto zostanie zablokowane na 3 lata. Rituals powiadomi klienta o tym fakcie.

 5. 5. Zablokowane konto/płatności
  1. 5.1 W przypadku gdy klient nie będzie mógł składać zamówień i/lub dokonywać płatności w witrynie internetowej, Rituals poinformuje klienta o przyczynie i czasie trwania takiej blokady. Klienci nadal mogą odwiedzać nasze sklepy i kupować produkty w sklepie, ale nie spowoduje to odblokowania konta ani otrzymania rekompensaty lub zwrotu pieniędzy za pośrednictwem sklepu.

 6. 6. Ochrona danych
  1. 6.1 W przypadku gdy klient nie będzie mógł składać zamówień i/lub dokonywać płatności w witrynie internetowej, Rituals doda danego klienta i stosowne konto (konta) do swojej bazy danych dotyczących oszustw, aby zapobiec składaniu zamówień za pośrednictwem tego konta / tych kont. Dane osobowe w przedmiotowej bazie danych będą przechowywane maksymalnie przez okres 5 lat, w zależności od wagi naruszenia Zasad nadrzędnych. Firma Rituals będzie to robić wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych, w tym RODO. Firma Rituals będzie przetwarzać dane osobowe w związku z bazą danych dotyczących oszustw na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest ochrona przed szkodami dla działalności spowodowanymi nieuczciwymi działaniami, a także zapobieganie im. Należy pamiętać, że w przypadku, gdy klient zażąda usunięcia swoich danych osobowych, ograniczone dane osobowe – uwzględnione w bazie danych dotyczących oszustw – zostaną zatrzymane, aby zapobiec obejściu przez klienta blokady umieszczonej na jego koncie. Więcej informacji na temat naszych praktyk w zakresie przetwarzania danych, praw użytkownika i stosowanych zabezpieczeń można znaleźć w naszej polityce ochrony prywatności.