REGULAMIN DOTYCZĄCY KART PODARUNKOWYCH RITUALSKarty podarunkowe Rituals
1. Karta podarunkowa Rituals („Karta podarunkowa Rituals”) jest dostępna w naszych sklepach, w naszym sklepie internetowym (strona internetowa i aplikacja mobilna) oraz u wybranych zewnętrznych partnerów. Karty podarunkowe Rituals zakupione online dostarczamy tylko na terenie krajów, w których mamy sklepy.

2. W niektórych krajach dostępna jest elektroniczna wersja karty podarunkowej Rituals („Internetowa karta podarunkowa Rituals”) za pośrednictwem naszego sklepu internetowego (strona i aplikacja mobilna).

Wartość
3. Zarówno Karta podarunkowa Rituals, jak i Internetowa karta podarunkowa Rituals, zbiorczo określane mianem „(Internetowa) karta podarunkowa Rituals”, są dostępne w poniższych walutach i wartościach:

a. Karta podarunkowa Rituals w sklepie stacjonarnym: UE (Euro 10 – 100), GB (GBP 10 – 100), DK (KR 100 – 750), NO, SE (KR 100 – 1000), HKD (100 – 2000), PLN (40 – 1100), SFR (10 – 250).
b. Karta podarunkowa Rituals w sklepie internetowym: UE (Euro 10 – 100), GB (GBP 10 – 100), DK (KR 100 – 750), NO, SE (KR 100 – 1000), SFR (10 – 100).
c. Internetowa karta podarunkowa Rituals: UE (Euro 10 – 200), GB (GBP 15 – 200), NO, SE (KR 150 – 2000), DK (KR 100 – 750), SFR (10 – 100).

Po zakupie Karty podarunkowej Rituals nie ma możliwości zwiększenia jej wartości.

4. Wartość salda (Internetowej) karty podarunkowej Rituals można sprawdzić na trzy sposoby:

a. przy pomocy narzędzia do sprawdzania salda kart podarunkowych;
b. w jednym z naszych sklepów lub
c. po pobraniu aplikacji Rituals i dodaniu do niej Karty podarunkowej Rituals: kliknij opcję „moje karty podarunkowe” w menu i wprowadź informacje o karcie podarunkowej i dodaj ją do swojego konta.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI DOTYCZĄCE INTERNETOWYCH KART PODARUNKOWYCH RITUALS

5. Internetową kartę podarunkową Rituals można wysłać pocztą e-mail, przez aplikację Messenger (Facebook) lub WhatsApp. Wszystkie podmioty (trzecie) świadczące te usługi przetwarzają dane osobowe zgodnie ze swoją polityką prywatności. Przed skorzystaniem z tych opcji należy zapoznać się ze stosownymi postanowieniami. Jeśli wyślemy do odbiorcy e-mail z Internetową kartą podarunkową Rituals, zawsze podamy dane osobowe osoby, która ją kupiła.

6. Jeśli jesteś osobą otrzymującą Internetową kartę podarunkową Rituals w e-mailu:

a. Firma Rituals otrzymała Twój adres e-mail od osoby, która kupiła Internetową kartę podarunkową Rituals. Firma Rituals przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie ze swoją polityką prywatności, która dostępna jest tutaj. Adres ten zostanie wykorzystany jedynie do wysłania Internetowej karty podarunkowej Rituals.
b. Aby skorzystać z praw przysługujących w myśl RODO, zobacz punkt 24. Wszelkie wnioski w tym zakresie będą przetwarzane przez Rituals zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Jeśli jesteś nabywcą Internetowej karty podarunkowej Rituals:

a. Po zakupie Internetowej karty podarunkowej Rituals nabywca może podać adres e-mail odbiorcy Karty. Nabywca tym samym potwierdza, że przekazał osobie otrzymującej Internetową kartę podarunkową Rituals informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności, dostępną tutaj, w celu umożliwienia Rituals realizacji dostawy dokonanego zakupu.
b. Można wybrać datę i godzinę, w której firma Rituals ma wysłać Internetową kartę podarunkową Rituals, z wyprzedzeniem maksymalnie do 12 miesięcy.
Firma Rituals jest zobowiązana dostarczyć Internetową kartę podarunkową Rituals bez żadnych wad.

Personalizowanie Internetowej karty podarunkowej Rituals:

8. W niektórych krajach firma Rituals może oferować opcję personalizacji Internetowej karty podarunkowej Rituals za pośrednictwem strony internetowej Rituals, np. poprzez przesłanie i użycie zdjęć, filmów, plików GIF lub innych (zbiorczo określanych dalej mianem „Materiałów graficznych”). Aby zapewnić tę usługę, firma Rituals współpracuje z działającymi w jej imieniu stronami trzecimi. Szczegóły można przeczytać w Polityce prywatności Rituals.

9. Przesyłając materiały graficzne, nabywca karty potwierdza, że ​​jest uprawniony do rozpowszechniania i reprodukcji ich treści. Ze względu na zautomatyzowany proces produkcji, firma Rituals ani żadna strona trzecia współpracująca z nią w tym zakresie nie będzie ręcznie testować ani korygować Materiałów graficznych.

10. Przesyłając materiały graficzne, nabywca karty przyznaje firmie Rituals niewyłączne, nieograniczone w czasie i miejscu prawo do korzystania z nich w celu produkcji i dystrybucji Internetowej karty podarunkowej Rituals oraz do przeprowadzenia niezbędnych czynności związanych z ich użyciem i wykorzystaniem do tego celu przez siebie lub strony trzecie.

11. Przesyłając materiały graficzne, nabywca ponosi wyłączną odpowiedzialność za przesłane informacje użyte do konfiguracji Internetowej karty podarunkowej Rituals. Nabywca zapewnia, że ​​użyte materiały graficzne są wolne od praw stron trzecich. Niedozwolone są treści niezgodne z prawem lub takie, które naruszają obowiązujące przepisy lub które mogą obrażać, zniesławiać, nękać lub w inny sposób wyrządzać szkodę innym osobom. W przypadku naruszenia postanowień tego regulaminu firma Rituals zastrzega sobie prawo do usunięcia materiałów graficznych, odmowy wykorzystania środków z Internetowej karty podarunkowej Rituals oraz do zwrotu jedynie kwoty kredytu, a także kosztów produktu, wycofując możliwość użytkowania karty. Nabywca zobowiązuje się, że nie będzie przesyłać, przekazywać dalej, wysyłać pocztą elektroniczną ani w żaden inny sposób udostępniać materiałów graficznych zawierających wirusy lub inne kody komputerowe, pliki lub programy, które mogą przerwać, zniszczyć lub ograniczyć funkcjonalność oprogramowania lub sprzętu komputerowego albo urządzeń telekomunikacyjnych. Nabywca jest zobowiązany do zwolnienia i zabezpieczenia firmy Rituals przed odpowiedzialnością z tytułu wszelkich roszczeń stron trzecich lub szkód powstałych w wyniku wydania Internetowej karty podarunkowej Rituals z wadliwymi materiałami graficznymi.

12. Firma Rituals ma prawo, ale nie obowiązek weryfikacji legalności materiałów graficznych przesłanych przez nabywcę karty. W zakresie, w jakim Rituals stwierdzi, że ​​Materiały graficzne naruszają obowiązujące prawo lub niniejszy regulamin, firma Rituals ma prawo usunąć takie Materiały graficzne bez wcześniejszego powiadomienia.

13. Materiały graficzne dostarczone przez nabywcę będą udostępniane przez Rituals na Internetowej karcie podarunkowej do momentu jej całkowitego wykorzystania, jednak w żadnym wypadku nie dłużej niż 12 miesięcy po otrzymaniu karty przez odbiorcę, po którym to czasie materiały graficzne zostaną zastąpione standardową grafiką Rituals i usunięte przez Rituals.

Korzystanie z (Internetowej) karty podarunkowej Rituals

14. Z (Internetowej) karty podarunkowej Rituals można korzystać tylko w krajach, w których obowiązuje taka sama waluta co w kraju, w którym karta została kupiona. Wartość karty jest równa kwocie w walucie podanej na karcie. (Internetową) kartę podarunkową Rituals można wykorzystywać w oficjalnych sklepach Rituals oraz na oficjalnej stronie internetowej i w aplikacji mobilnej Rituals. Z (Internetowych) kart podarunkowych nie można korzystać u naszych partnerów hurtowych ani w punktach sprzedaży typu „sklep w sklepie”. Listę naszych sklepów znajdziesz na naszej stronie internetowej, w dziale wyszukiwania salonów.

15. Z zastrzeżeniem ograniczeń, o których mowa w niniejszym Regulaminie lub wszelkich późniejszych postanowieniach, (Internetową) kartę podarunkową Rituals można wykorzystywać do zakupu produktów i/lub usług do wartości kwoty, na którą karta opiewa. Kwoty kolejnych zakupów będą odejmowane od salda karty, aż jej wartość spadnie do zera. (Internetowe) karty podarunkowe Rituals nie mają daty ważności. Pozostała na karcie kwota pozostaje ważna bezterminowo. Nie będą naliczane żadne opłaty za obsługę ani brak aktywności na karcie.

Informacja tylko dla konsumentów w Danii

16. Pod warunkiem spełnienia postanowień tego Regulaminu konsumenci w Danii mogą wnioskować o zwrot środków z karty w formie gotówki. W przypadku takiej wymiany przez internet (tylko przez platformę Adyen) mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty administracyjne. Klientów, którzy chcą skorzystać z tej opcji, prosimy o kontakt z naszym centrum obsługi klienta.

17. Jeśli łączna wartość zakupionych produktów i/lub usług przekracza kwotę znajdującą się na (Internetowej) karcie podarunkowej Rituals, pozostałą kwotę można pokryć inną akceptowaną formą płatności.

18. (Internetowa) karta podarunkowa Rituals nie podlega wymianie na gotówkę, z zastrzeżeniem przypadków wymaganych przez prawo, i nie można jej doładowywać (z wyjątkiem zwrotów określonych poniżej). Z wyjątkiem sytuacji, gdy wymaga tego prawo i gdy jest to wyraźnie określone w niniejszym regulaminie, firma Rituals nie zwróci salda pozostałego na karcie podarunkowej w gotówce ani przelewem bankowym. Zgubione lub skradzione karty nie będą honorowane ani wymieniane. Firma Rituals nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, skradzione lub uszkodzone karty lub nieuprawnione korzystanie spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem posiadacza karty.

19. Wszystkie zwroty produktów lub usług zakupionych za pomocą (Internetowej) karty podarunkowej Rituals będą dokonywane zgodnie z Zasadami zwrotów firmy Rituals; szczegóły w sklepach lub online W przypadku akceptacji zwrotu produktu Rituals, który został zakupiony za pomocą (Internetowej) karty podarunkowej Rituals, firma Rituals zwróci odpowiednią kwotę tylko na tę samą kartę (nie ma możliwości zwrotu w postaci gotówki, z zastrzeżeniem przypadków określonych przez lokalne prawo). Firma Rituals zaleca zatem zachowanie karty do czasu upływu terminu możliwości zwrotu produktów. Postanowienie to nie wpływa na ustawowe prawa konsumenta. (Internetowa) karta podarunkowa Rituals nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym w rozumieniu obowiązującego prawa ani czekiem, gwarancją, kartą kredytową, ani kartą obciążeniową. (Internetowa) karta podarunkowa Rituals jest elektroniczną formą kuponu.

20. Korzystanie z (Internetowej) karty podarunkowej Rituals może być ograniczone w przypadku niektórych ofert promocyjnych. Ograniczenia te zostaną wyraźnie określone w ramach każdej takiej oferty.

Zmiany

21. Firma Rituals zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu dotyczącego (Internetowej) karty podarunkowej Rituals, w tym między innymi w celu odzwierciedlenia zmian w prawie lub spełnienia wymogów regulacyjnych poprzez powiadamianie o wprowadzanych zmianach za pośrednictwem naszego sklepu internetowego, naszej aplikacji mobilnej i naszych sklepów. Obowiązująca zaktualizowana wersja regulaminu będzie dostępna przez cały czas w naszych sklepach lub w sklepie internetowym.

Prawo do odstąpienia od umowy

22. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie chcesz korzystać z (Internetowej) karty podarunkowej Rituals kupionej w naszym sklepie internetowym lub w naszej aplikacji mobilnej, możesz skorzystać z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy. Z prawa do odstąpienia od umowy można skorzystać poprzez powiadomienie nas, że nie chcesz korzystać z karty, w ciągu 14 dni kalendarzowych od dostarczenia (Internetowej) karty podarunkowej Rituals do nabywcy lub osoby otrzymującej ją. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy postępować zgodnie z instrukcjami online.

23. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, natychmiast zablokujemy Twoją (Internetową) kartę podarunkową Rituals. Otrzymasz zwrot wszystkich płatności bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy. Jeśli karta została już wykorzystana, tracisz prawo do odstąpienia od umowy.

Prawa w świetle RODO

24. Aby skorzystać ze swoich praw określonych w RODO, takich jak prawo dostępu do danych lub usunięcia ich, należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w punkcie 9 Polityki prywatności Rituals.

Prawo właściwe i jurysdykcja

25. Z wyjątkiem przypadków, gdy jest to zabronione, i bez ograniczeń dla ustawowych praw korzystniejszych dla konsumenta, wszelkie spory między konsumentem a Rituals będą regulowane pod każdym względem przez prawo holenderskie. Wszelkie spory, roszczenia i postępowania prawne bezpośrednio lub pośrednio wynikające z zakupu (Internetowej) karty podarunkowej Rituals lub związane z jej zakupem lub korzystaniem z niej będą rozstrzygane indywidualnie, bez uciekania się do jakiejkolwiek formy pozwu zbiorowego, i wyłącznie przed właściwymi sądami w Amsterdamie w Holandii. Będąc konsumentem, możesz w każdym przypadku zdecydować o skierowaniu sprawy do sądu w swoim miejscu zamieszkania.

26. Informujemy, że Komisja Europejska prowadzi stronę internetowego systemu rozstrzygania sporów http://ec.europa.eu/odr/, która ma na celu pomoc konsumentom i przedsiębiorcom w rozwiązywaniu sporów pozasądowych, w tym sporów transgranicznych.

Informacje tylko dla konsumentów w Szwecji

27. Jeśli spór spełnia odpowiednie wymogi (np. dotyczące czasu i wartości), konsumenci w Szwecji mogą wnieść i wysłać roszczenie pod adres Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se.

O nas

28. Wydawcą Karty podarunkowej Rituals jest: firma Rituals Cosmetics Enterprise B.V., Keizersgracht 683, 1017 DV, Amsterdam, Holandia, zarejestrowana w holenderskim Rejestrze Izby Handlowej pod numerem 34136394, numer VAT NL8092.15.160.B01, numer telefonu: +31 (0)20 2415948, adres e-mail: ConsumerCare@rituals.com.Tylko w przypadku konsumentów z Hongkongu

29. Konsumenci z Hongkongu mogą skontaktować się z firmą Rituals pod adresem: Rituals Cosmetics Hong Kong Limited, Suite 3914-16 | Tower Two | Times Square, 1 Matheson Street | Causeway Bay, Hongkong / Whatsapp: +31 6 570 785 19.

1 Tylko w krajach uczestniczących w programie / zgodnie ze stanem z 1 sierpnia 2021: Belgia, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Austria, Szwajcaria, Szwecja, Norwegia, Dania, Hiszpania, Portugalia, Francja, Wielka Brytania, Irlandia, Polska i Włochy.

2 Tylko w krajach uczestniczących w programie / zgodnie ze stanem z 1 sierpnia 2020: Holandia, Niemcy, Belgia, Francja, Luksemburg, Austria, Hiszpania, Szwecja, Norwegia, Wielka Brytania, Dania, Portugalia, Szwajcaria.

3 3 Karty podarunkowe w walucie HKD można wykorzystać tylko w Hongkongu.