TERMENI ȘI CONDIȚIICUPRINS:

 • Articolul 1 - Definiţii
 • Articolul 2 - Identitatea antreprenorului
 • Articolul 3 - Aplicabilitate
 • Articolul 4 - Oferta
 • Articolul 5 - Acordul
 • Articolul 6 - Dreptul de revocare
 • Articolul 7 - Costurile în cazul revocării
 • Articolul 8 - Excluderea dreptului de revocare
 • Articolul 9 - Prețul
 • Articolul 10 - Conformitate şi garanţie
 • Articolul 11 - Livrare şi execuţie
 • Articolul 12 - Tranzacții de prestație continuă: durata, anularea și prelungirea
 • Articolul 13 - Plata
 • Articolul 14 - Procedura privind reclamațiile
 • Articolul 15 - Litigii
 • Articolul 16 - Prevederi suplimentare sau deviante

 • Articolul 1 - Definiţii

  Următorii termeni din aceşti termeni şi condiţii sunt înţeleşi ca însemnând:

  1. Perioada de reconsiderare: perioada de timp în care consumatorul își poate exercita dreptul de revocare;
  2. Consumator: persoana fizică care nu acționează cu scopul exercitării unei profesii sau afaceri și care încheie un acord de vânzare la distanță cu antreprenorul; 
  3. Zi: zi calendaristică;
  4. Tranzacția de prestație continuă: un acord de vânzare la distanță cu privire la o serie de produse și/sau servicii, obligația de livrare și/sau de achiziție care este distribuită în timp;
  5. Suport de date permanent: orice mijloc care permite consumatorului sau antreprenorului să stocheze informațiile care îi sunt adresate personal într-o manieră care să permită referirile viitoare și reproducerea neschimbată a informațiilor stocate.
  6. Dreptul de revocare: opțiunea din partea consumatorului de a înceta acordul de vânzare la distanță în perioada de reconsiderare;
  7. Antreprenor: persoana fizică sau juridică care oferă produse și/sau servicii consumatorilor la distanță;
  8. Acord de vânzare la distanţă: un acord în care, în cadrul unui sistem organizat de antreprenor în scopul vânzării la distanţă de produse şi/sau servicii, până la şi inclusiv încheierea acordului, se utilizează numai una sau mai multe tehnologii pentru comunicarea la distanţă;
  9. Tehnologie pentru comunicarea la distanță: se referă la faptul că poate fi utilizată pentru încheierea unui acord, fără a fi necesară prezența consumatorului și antreprenorului la aceeași locație în același timp.

  Articolul 2 - Identitatea antreprenorului

  Rituals Cosmetics eCommerce BV, tranzacționând sub denumirea RITUALS
  Adresa de corespondență: PO Box 15500, 1001NA Amsterdam
  Adresa fizică: Keizersgracht 683, Amsterdam
  Numărul de telefon: +31 (0) 20 2415948
  Adresa de e-mail: service@rituals.com
  Numărul de înregistrare la Camera de comerț: 59751061
  Numărul de identificare în scopuri de TVA: 00189989999

  Dacă activitatea antreprenorului este supusă unui sistem de licenţiere relevant:  datele privind autoritatea de supraveghere:
  Dacă antreprenorul exercită o profesie reglementată:

 • asocierea profesională sau organizația la care este afiliat;
 • titlul profesional, orașul sau localitatea din UE sau Spațiul Economic European unde i-a fost acordată licența;
 • o referire la regulile profesionale care se aplică în Țările de Jos și instrucțiuni cu privire la locul și modul în care pot fi accesate aceste reguli profesionale.

 • Articolul 3 - Aplicabilitate

  1. Acești termeni și condiții generale se aplică fiecărei oferte din partea antreprenorului și fiecărui acord de vânzare la distanță între antreprenor și posibilul consumator.
  2. Textul acestor termeni şi condiţii generale trebuie să fie pus la dispoziţia consumatorului înainte de încheierea acordului de vânzare la distanţă. În cazul în care acest lucru nu este posibil în mod rezonabil, se va indica înainte de încheierea acordului de vânzare la distanță faptul că termenii și condițiile generale sunt disponibile pentru a fi verificate de către antreprenor și că acestea vor fi transmise consumatorului cât mai rapid posibil și la cerere în mod gratuit.
  3. În cazul în care acordul de vânzare la distanță este încheiat electronic, textul acestor termeni și condiții generale, contrar celor menționate în secțiunea anterioară și înainte de încheierea acordului de vânzare la distanță, poate fi pus la dispoziția consumatorului în mod electronic, astfel încât acestea să poată fi stocate cu ușurință de consumator pe un suport permanent de date. Dacă acest lucru nu este posibil în mod rezonabil, se va indica înainte de încheierea acordului de vânzare la distanță unde pot fi examinați termenii și condițiile generale prin mijloace electronice și faptul că acestea vor fi transmise consumatorului prin mijloace electronice sau în alt mod gratuit la cerere.
  4. În cazul în care condiţiile specifice produselor sau serviciilor se aplică în plus faţă de aceşti termeni şi condiţii generale, se vor aplica prin analogie a doua şi a treia secţiune, iar consumatorul se poate baza întotdeauna pe cea mai avantajoasă prevedere, în cazul unor termeni și condiții generale contradictorii.

  Articolul 4 - Oferta

  1. Dacă o ofertă are un termen de valabilitate limitat sau este supusă anumitor condiții, acest lucru va fi indicat explicit în ofertă.
  2. Oferta include o descriere completă și exactă a produselor și/sau serviciilor oferite. Descrierea este suficient de detaliată pentru a permite o evaluare adecvată a ofertei din partea consumatorului. În cazul în care antreprenorul utilizează ilustrații, acestea sunt o reprezentare reală a produselor și/sau serviciilor oferite. Antreprenorul nu are obligații față de greșelile sau erorile evidente din ofertă.
  3. Fiecare ofertă conține informații, astfel încât consumatorul să cunoască clar drepturile și obligațiile care se vor aplica în momentul acceptării ofertei. Acestea fac referire în special la:
   o preț, inclusiv taxele;
   o costurile de livrare, dacă există;
   o modul în care se va încheia acordul şi ce acţiuni sunt necesare în acest scop;
   o dacă se aplică sau nu dreptul de revocare;
   o metoda de plată, livrare și executare a acordului;
   o termenul în care oferta poate fi acceptată sau termenul în care antreprenorul garantează prețul specificat;
   o cât de mare este tariful perceput pentru comunicarea la distanţă, în cazul în care costurile utilizării tehnologiei pentru comunicarea la distanţă sunt calculate pe baza unui tarif diferit de cel utilizat în mod obişnuit pentru mijloacele de comunicare;
   o dacă acordul va fi sau nu arhivat după îndeplinirea acestuia și, în acest caz, modul în care consumatorul poate consulta acordul;
   o modul în care consumatorul, înainte de încheierea acordului, poate verifica și, dacă dorește, corecta datele pe care le-a furnizat în cadrul acordului;
   o celelalte limbi, în afară de limba neerlandeză, în care se poate încheia acordul, dacă este cazul;
   o codurile de conduită pe care antreprenorul și le-a asumat şi modul în care consumatorul poate consulta aceste coduri de conduită prin mijloace electronice; şi
   o durata minimă a acordului de vânzare la distanță în cazul unei tranzacții de prestație continuă.

  Articolul 5 - Acordul

  1.  Acordul, conform celor stipulate în secțiunea 4, intră în vigoare după ce clientul a acceptat oferta și a respectat termenii și condițiile aplicabile.
  2. În cazul în care consumatorul a acceptat oferta prin mijloace electronice, antreprenorul trebuie să confirme imediat primirea acceptării ofertei prin mijloace electronice. Consumatorul poate înceta acordul dacă antreprenorul nu a confirmat încă primirea acestei acceptări.
  3. În cazul în care acordul este încheiat electronic, antreprenorul va lua măsuri tehnice și organizatorice adecvate, în plus față de securitatea transferului electronic de date și va asigura un mediu web sigur. Antreprenorul va respecta măsurile de securitate corespunzătoare în acest scop, în cazul în care consumatorul are opțiunea de a efectua plăți prin mijloace electronice.
  4. Antreprenorul se poate interesa despre capacitatea consumatorului de a îndeplini obligaţiile de plată - în sfera legii - precum şi despre toate faptele şi factorii relevanţi, dacă dorește să încheie în mod responsabil un acord de vânzare la distanţă. În cazul în care antreprenorul are temeiuri solide pe baza acestei investigații de a nu încheia acordul, acesta are dreptul susținut de respectivele temeiuri de a refuza o comandă sau o solicitare sau de a atașa condiții specifice la execuție.
  5. La livrarea produsului sau furnizarea unui serviciu consumatorului, antreprenorul va include următoarele informații, fie în scris, fie în așa fel încât informațiile să poată fi stocate de consumator într-o manieră accesibilă pe un suport de date permanent:
   a. adresa fizică a filialei antreprenorului pe care consumatorul o poate contacta în cazul reclamațiilor;
   b. termenii și condițiile în baza cărora și modul în care consumatorul își poate exercita dreptul de revocare, sau trebuie să se afirme în mod expres că orice drept de revocare este exclus;
   c. informațiile privind garanțiile și serviciul post-vânzare disponibil;
   d. informațiile incluse la articolul 4, secțiunea 3 a acestor termeni și condiții, cu excepția cazului în care antreprenorul a furnizat deja aceste informații consumatorului înainte de implementarea acordului;
   e. cerințele referitoare la anularea acordului dacă durata acordului depășește un an sau se aplică pentru o perioadă nedeterminată.
  6. Prevederea din secțiunea anterioară se aplică numai primei livrări în cazul unei tranzacții de prestație continuă.

  Articolul 6 - Dreptul de revocare

  Referitor la livrarea produselor:

  1. Consumatorul are opţiunea suplimentară față de achiziţionarea produselor de a înceta acordul în decursul unui termen de 14 zile, fără a fi necesar să indice motivele. Această perioadă de reconsiderare va începe în ziua următoare zilei în care produsul este primit de către consumator sau de către un reprezentant desemnat de consumator și notificat antreprenorului în prealabil.
  2. Consumatorul va manipula produsul și ambalajul cu grijă în timpul perioadei de reconsiderare. Consumatorul va elimina ambalajul sau va utiliza produsul numai în măsura necesară pentru a evalua dacă doreşte să păstreze produsul. În cazul în care consumatorul doreşte să îşi exercite dreptul de revocare, va returna produsul antreprenorului împreună cu toate accesoriile şi - dacă este posibil, în starea şi ambalajul originale, în conformitate cu instrucţiunile rezonabile şi clare furnizate de antreprenor.
   Referitor la furnizarea serviciilor:
  3. Consumatorul are opţiunea suplimentară față de furnizarea serviciilor de a înceta acordul în decursul unui termen de 14 zile, începând cu ziua în care este încheiat acordul, fără a fi necesar să indice motivele.
  4. După exercitarea dreptului de revocare, consumatorul va respecta instrucţiunile rezonabile şi clare furnizate de antreprenor în acest scop, la momentul ofertei şi/sau nu mai târziu de data livrării.

  Articolul 7 - Costurile în cazul revocării

  1. În cazul în care consumatorul optează pentru exercitarea dreptului de revocare, acestuia i se vor percepe cel mult costurile expedierii de retur.
  2. În cazul în care consumatorul a efectuat deja o plată, antreprenorul îi va restitui această sumă cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 90 de zile de la expedierea de retur sau revocare.

  Articolul 8 - Excluderea dreptului de revocare

  1. Antreprenorul poate exclude dreptul de revocare din partea consumatorului, în măsura în care se prevede astfel la secțiunile 2 și 3. Excluderea dreptului de revocare se aplică numai dacă antreprenorul a declarat explicit excluderea în ofertă sau în orice caz anterior încheierii acordului.
  2. Excluderea dreptului de revocare este posibilă numai pentru produsele:
   a. care au fost realizate de antreprenor în conformitate cu specificațiile consumatorului;
   b. care au o natură clar personală;
   c. care nu pot fi returnate datorită naturii lor;
   d. care se pot deteriora sau învechi rapid;
   e. al căror preț face obiectul fluctuațiilor pieței financiare asupra cărora antreprenorul nu are influență;
   f. pentru ziare şi reviste individuale;
   g. pentru înregistrări audio şi video şi produse software pentru calculator, pentru care consumatorul a rupt sigiliul.
  3. Excluderea dreptului de revocare este posibilă numai pentru serviciile:
   a. privind cazarea, transportul, serviciile de restaurant sau timpul liber la o anumită dată sau într-o anumită perioadă;
   b. a căror prestare a început cu aprobarea explicită a consumatorului înainte de expirarea perioadei de reconsiderare;
   c. privind pariuri şi loterii.

  Articolul 9 - Prețul

  1. Preţurile produselor şi/sau serviciilor oferite nu vor fi majorate pe durata valabilităţii, aşa cum este specificat în ofertă, cu excepţia modificărilor de preţ suplimentare, datorate modificărilor de TVA.
  2. Contrar celor menționate în secțiunea anterioară, antreprenorul poate observa prețuri variabile pentru produsele sau serviciile ale căror prețuri sunt supuse fluctuațiilor de pe piața financiară asupra cărora antreprenorul nu are influență. Aceste legături cu fluctuaţiile şi faptul că preţurile specificate pot varia vor fi indicate în ofertă.
  3. Majorarea de preţ în termen de 3 luni de la încheierea acordului este permisă numai dacă aceasta este o consecinţă a reglementărilor sau prevederilor statutare.
  4. Majorările de preț după 3 luni de la încheierea acordului sunt permise numai dacă antreprenorul le-a stipulat și:
   a. acestea sunt o consecință a reglementărilor sau prevederilor statutare; sau
   b. consumatorul este autorizat să anuleze acordul în ziua în care se aplică majorarea de preț.
  5. Prețurile specificate în ofertă cu privire la produse sau servicii includ TVA.

  Articolul 10 - Conformitate şi Garanţie

  1. Antreprenorul garantează că produsele și/sau serviciile respectă acordul, specificațiile prevăzute în ofertă, cerințele rezonabile de valabilitate și/sau aplicabilitate și/sau reglementările statutare și/sau guvernamentale aplicabile la data încheierii acordului. Dacă este convenit, antreprenorul garantează, de asemenea, că produsul este adecvat și pentru alte scopuri decât cele obișnuite.
  2. Orice garanție furnizată de antreprenor, producător sau importator nu afectează drepturile și cererile statutare pe care consumatorul le poate exercita față de antreprenor pe baza acordului.

  Articolul 11 - Livrare şi execuţie

  1. Antreprenorul va da dovadă de cel mai ridicat nivel de grijă la primirea și executarea comenzilor pentru produse și la evaluarea cererilor de furnizare a serviciilor.
  2. Adresa pe care consumatorul a furnizat-o companiei va fi considerată adresa de livrare.
  3. Ținând cont de prevederile articolului 4 al acestor termeni și condiții generale, compania va executa comenzile acceptate în intervalul de timp corespunzător, dar nu mai târziu de 30 de zile, cu excepția cazului în care a fost convenit un termen de livrare mai îndelungat. Dacă livrarea este întârziată, sau dacă o livrare nu mai poate fi efectuată sau poată fi efectuată numai parţial, consumatorul va fi notificat în consecinţă, nu mai târziu de 30 de zile de la plasarea comenzii. În acest caz, consumatorul va avea dreptul de a înceta acordul în mod gratuit și fără niciun drept de despăgubire pentru daune.
  4. În cazul încetării acordului în conformitate cu secţiunea anterioară, antreprenorul va rambursa suma plătită de consumator cât de curând posibil, dar nu mai târziu de 30 de zile de la încetare.
  5. În cazul în care livrarea unui produs comandat este considerată imposibilă, antreprenorul va lua măsuri pentru a pune la dispoziție un articol înlocuitor. Livrarea unui articol înlocuitor va fi comunicată în mod clar şi comprehensiv, nu mai târziu de momentul livrării. Dreptul de revocare nu poate fi exclus în ceea ce privește articolele înlocuitoare. Costurile unei expedieri de retur, dacă este cazul, sunt suportate de antreprenor.
  6. Riscul de daune asupra şi/sau de pierdere de produse este în sarcina antreprenorului până la momentul livrării către consumator sau către un reprezentant desemnat de consumator şi notificat antreprenorului în avans, cu excepţia cazului în care se convine explicit altfel.

  Articolul 12 - Tranzacții de prestație continuă: durata, anularea și prelungirea

  Anulare

  1. Consumatorul are dreptul de a anula un acord care a fost încheiat pentru o perioadă nedeterminată și care se referă la livrările regulate de produse (inclusiv electricitate) sau servicii, în orice moment, luând în considerare reglementările de anulare și un termen de notificare de cel puțin o lună.
  2. Consumatorul are dreptul de a anula un acord care a fost încheiat pentru o perioadă determinată și care se referă la livrările regulate de produse (inclusiv electricitate) sau servicii, în orice moment înainte de sfârșitul perioadei determinate, luând în considerare reglementările de anulare convenite în acest sens și un termen de notificare de cel puțin o lună.
  3. În ceea ce privește acordurile descrise în secțiunile anterioare, consumatorul poate:
   o să anuleze acordul în orice moment și nu poate fi limitat de anularea în orice moment sau în orice perioadă;
   o să anuleze cel puțin aceste acorduri în același mod în care au fost încheiate aceste acorduri;
   o, să le anuleze în orice moment pe baza aceluiași termen de notificare stipulat de antreprenor;
  Prelungire
  1. Un acord încheiat pentru o perioadă determinată și care se referă la livrarea regulată de produse (inclusiv electricitate) sau servicii nu poate fi extins sau reînnoit tacit pentru o perioadă determinată.
  2. Contrar secţiunii anterioare, un acord care a fost încheiat pentru o perioadă determinată şi care se referă la livrarea regulată de ziare, buletine informative, jurnale şi reviste poate fi reînnoit tacit pentru o perioadă determinată de maximum trei luni, în cazul în care consumatorul poate anula acest acord reînnoit înainte de sfârșitul prelungirii pe baza unui termen de notificare de cel mult o lună.
  3. Un acord care a fost încheiat pentru o perioadă determinată și care se referă la livrarea regulată de produse sau servicii poate fi reînnoit tacit numai pentru o perioadă nedeterminată, în cazul în care consumatorul are dreptul de a anula acordul în orice moment, pe baza unui termen de notificare de cel mult o lună și a unui termen de notificate de cel mult trei luni dacă acordul face referire la livrarea regulată, deși cu o frecvență de mai puțin de o dată pe lună, de ziare, buletine informative, jurnale și reviste.
  4. Un acord pentru o perioadă limitată cu privire la livrarea regulată de ziare, buletine informative, jurnale și reviste în scopuri introductive (abonament de probă sau introductiv) nu va fi reînnoit tacit și va înceta automat după încheierea perioadei de probă sau introductive.
  Durată
  1. Dacă durata unui acord depășește un an, consumatorul poate anula acordul în orice moment după o perioadă de un an, luând în considerare un termen de notificare de cel mult o lună, cu excepția cazului în care cerințele de echitabilitate și corectitudine impun altfel în legătură cu o anulare înainte de sfârșitul duratei convenite.

  Articolul 13 - Plata

  1. În măsura în care nu se convine altfel, orice sume datorate de consumator trebuie achitate în termen de 14 zile după începerea perioadei de reconsiderare menționată la articolul 6, secțiunea 1. Acest termen va începe după ce consumatorul a primit o confirmare a acordului în cazul unui acord în plus faţă de furnizarea unui serviciu.
  2. În ceea ce privește vânzarea de produse către consumatori, termenii și condițiile generale pot să nu prevadă în niciun caz o plată în avans de peste 50%. În cazul în care au fost stipulate plăţi în avans, consumatorul nu poate exercita niciun drept suplimentar față de executarea comenzii sau serviciilor vizate, până la efectuarea plăţii în avans stipulate
  3. Consumatorul are obligația de a informa imediat antreprenorul cu privire la orice inadvertențe în detaliile de plată furnizate sau specificate.
  4. Antreprenorul are dreptul, în cazul în care consumatorul nu efectuează plata, de a percepe consumatorului costurile rezonabile notificate în avans consumatorului, supuse limitărilor statutare.

  Articolul 14 - Procedura privind reclamațiile

  1. Antreprenorul va respecta o procedură privind reclamațiile care a fost comunicată în mod adecvat și va trata orice reclamație în conformitate cu această procedură privind reclamațiile.
  2. Reclamațiile privind implementarea acordului trebuie să fie formulate antreprenorului în termeni clari și compleți, imediat după ce consumatorul a descoperit deficiențele.
  3. Orice reclamații formulate antreprenorului vor primi răspuns în termen de 14 zile de la data primirii. Dacă se poate preconiza că o reclamaţie va necesita o perioadă de procesare mai lungă, antreprenorul va transmite confirmarea primirii notificării în termen de 14 zile, împreună cu o indicaţie privind data la care consumatorul poate primi un răspuns mai cuprinzător.
  4. Dacă reclamația nu poate fi soluționată prin consultare reciprocă, acest lucru va rezulta într-o dispută care este susceptibilă să fie supusă regulilor de arbitraj.

  Articolul 15 - Litigii

  Toate acordurile dintre consumator şi antreprenor cărora li se aplică aceşti termeni şi condiţii generale sunt supuse legislației olandeze.

   

  Articolul 16 - Prevederi suplimentare sau deviante

  Orice stipulări care se abat de la sau sunt suplimentare acestor termeni şi condiţii generale pot să nu fie în dezavantajatul consumatorului şi trebuie să fie efectuate în scris sau formulate astfel încât să poată fi stocate de consumator pe un suport de date permanent, într-o manieră uşor accesibilă.