Få mere at vide om den leende legende: 16 facts om Buddha

I kraft af sin positivitet og iboende glæde og med det berømte smil videregav Buddha en masse inspiration til verden.  At lære mere om ham og hans filosofi kan måske også virke som et tilskud af glæde til dit liv. Læs videre, og opdag 16 facts som du måske ikke vidste.

 

1. Buddha troede på at man har magt til at styre sit eget liv

Buddha nærede en fast tro på at alle kunne blive den de gerne ville være. Intet er utilgiveligt i buddhismen. Du har altid evnen til at vælge at forandre dig til det bedre så længe du erkender dine fejl.

Det er kun os selv der kan redde os. Ingen andre kan, og ingen andre bør. Vi må selv vandre vejen.

Buddha

2. Buddha troede på at disse syv faktorer førte til erkendelse

Buddha skabte de syv oplysningsfaktorer – der kaldes satta bojjhanga på pali og sapta bodhyanga på sanskrit – som fører til erkendelse.  Buddha henviste adskillige gange til disse syv kvaliteter i Pali Tipitika.

 

 1. Opmærksomhed
 2. Undersøgelse
 3. Energi
 4. Glæde
 5. Stilhed
 6. Koncentration
 7. Sindsligevægt

 

3. Buddha tilskyndede mennesker til at leve i øjeblikket

Vejen til lykke begynder med erkendelsen af at det ikke gør os lykkelige at få det vi ønsker os, eller i det mindste ikke i ret lang tid. Det er hvad vi gør – ikke hvad vi får – der får glæden til at gro. Når vi erkender det, kan vi give slip på ønsker og begær og finde lykken. Da forskere undersøgte hjernen hos buddhistiske munke, fandt de bevis for at meditation faktisk ændrede munkenes hjernevæv på en måde som forøgede følelsen af glæde og ukuelighed. Hemmeligheden bag lykke er enkel – at ønske det du har, og ikke ønske det du ikke har.

Dvæl ikke i fortiden, drøm ikke om fremtiden, koncentrer bevidstheden om det nuværende øjeblik.

Buddha

4. Buddha voksede op som en prins ved navn Siddartha Gautama

Vidste du at Buddha var født som en velhavende prins ved navn Siddartha Gautama? Han lod formue og arv bag sig efter at han havde set fattigdommen og sygdommene hos indbyggerne i Nepal uden for murene af det palads hvor han voksede op. Han ændrede sit navn til Buddha – som betyder “den vækkede.

 

5. Buddha prædikede imod uvidenhed, had og vrede

Buddha lærte folk at der ikke var plads til uvidenhed, had og vrede i livet. Buddhisme er ikke en frygtbaseret religion eller ideologi. I stedet benyttes fornuft og logik til at tiltrække tilhængere.

 

6. Buddha tilskyndede andre til at tænke frit og dybt

Buddha udfordrede folk til at betvivle alt hvad de hørte, og bruge deres sunde fornuft til at beslutte hvad de skulle tro på.

 

7. Buddha blev kaldt den store læge

Buddha identificerede årsagen til menneskets lidelse og fandt måder at eliminere den på. Dette gjorde ham fortjent til navnet ‘Den store læge’.

 

8. Buddha mente at djævlen er vores eget ego

Djævlen eksisterer ikke i buddhismen. Buddhismen lærer at årsagen til de fleste lidelser er vores eget ego eller konceptet om at vi er adskilt fra verden. Himmel eller helvede er sindstilstande.

 

9. Buddha skabte buddhismens fire ædle sandheder

Efter at have siddet under et træ – Bo-træet – i 49 dage opdagede Buddha de fire ædle sandheder. De er:

 

 1. Eksistens er lidelse
 2. Årsagen til lidelse er begær og bundethed
 3. Lidelse ophører på et bestemt punkt og bliver til Nirvana – den ultimative lyksalighed
 4. Nirvana består af otte skridt, kaldet den ottefoldige vej.

 

10. Buddha prædikede den Ottefoldige vej til Nirvana

Buddha troede på at den Ottefoldige vej førte til den ultimative lyksalighed (Nirvana). Vejen består af: koncentration, syn, tale, beslutning, handling, levevej, indsats og sindsnærvær.

 

11. Buddha tilskyndede andre til at opfylde menneskets potentiale for godhed og lykke

Mange buddhister tror på genfødsel og reinkarnation. Buddhismens endelige mål er at standse genfødslen og lidelsen. I henhold til deres trossystem mener buddhister at genfødsel og lidelse ophører når mennesker har opfyldt deres menneskelige potentiale for godhed og lykke.

 

12. Buddha og legenden om tanden

En legende fortæller at da Buddha blev kremeret blev der en enkelt tand tilbage. Den der var i besiddelse af denne tand, var buddhismens valgte leder. Tanden opbevares nu i et tempel i Sri Lanka.

 

13. Den virkelige Buddha havde ikke en stor mave

Buddha afbilledes forskelligt fra hvordan han så ud i virkeligheden. Han var for eksempel ikke så fed som han afbilledes på malerier og i statuer.  Hans store mave er et symbol på glæde i Østen. Buddha fastede faktisk jævnligt og tilbragte det meste af sit liv med at vandre rundt og udbrede sin filosofi om erkendelse.

 

14. Buddha ville aldrig have beskrevet sig selv som en buddhist

Betegnelsen ‘Buddhisme’ blev skabt af vestlige lærde, og buddhister kalder ikke sig selv for buddhister.  De kalder sig enten dharma – som betyder lov – eller Buddha-sasana – hvilket betyder Bhuddas lære. 

 

15. Buddhas sidste ord inden han døde, var…

Buddhas vandring endte i en lille by i Indien ved navn Kushinagar. En af hans trofaste disciple tryglede ham om at holde fast ved livet lidt længere så han kunne dø et berømt sted med mange mennesker til at ære ham ved hans begravelse. Buddha svarede med sætningen: ‘et lille sted er passende’. Han døde af alderdom, og hans sidste ord var: ‘Alt er forgængeligt. Arbejd derfor på jeres frelse af al kraft’. Buddha blev kremeret i Kushinagar; de jordiske rester blev anbragt i monumenter eller stupaer.

Alt er forgængeligt. Arbejd derfor på jeres frelse af al kraft

Buddha

16. Buddha troede på at alle fortjener lykke

Buddha rakte sin velvilje og forståelse ud mod mod alle verdens skabninger. Han troede på at alle skabninger havde samme ret til lykke – fra insekter til mennesker. At både kvinder og mænd havde lov til at slutte sig til klosterordenen var meget usædvanlig på den tid.