Ved hjælp fra dine køb af refills, vil vi gøre endnu mere for at beskytte planeten i år

Der er mange grunde til, at træer er afgørende for vores eksistens. Alt lige fra at levere den ilt, vi indånder, til at forhindre jorderosion. Deres naturlige evne til at optage CO2  fra luften og erstatte det med ilt, gør dem til en vigtig faktor i vores kamp mod klimaforandringerne. Og selvom det ikke kan benægtes, at der er behov for at reducere vores CO2-udledning drastisk, har forskning vist, at naturlige klimaløsninger som genplantning og beskyttelse af oprindelige skove, kan opsuge 11-15 milliarder tons CO2 om åretDet er 30% af det, der er nødvendigt for at holde verdens temperatur et godt stykke under Paris-klimaaftalens mål med 1,5 grader.  

 

Så her hos Rituals er vi på en mission. Til dato har verden mistet en tredjedel af sit skovareal (dette svarer til den dobbelte størrelse af USA). Men selvom klimaforandringerne omkring os sker hurtigere end forudsagt, har vi stadig tid til at ændre kursen, hvis vi alle handler i fællesskab. Derfor begyndte vi sidste år at plante et træ for hver refill, der blev solgt under Earth Week og Green Friday. I samarbejde med vores partnere plantede vi over 400.000 træer i Madagaskar, Uganda, Indien, Mexico og Sierra Gorda.

 

Men vi har besluttet, at det ikke er nok. Samtidig med, at vi vil sætte fokus på at reducere vores egne kulstofudledninger over hele vores forretning, forpligter vi os nu på at plante, beskytte og restaurere fem millioner træer inden udgangen af ​​2022. Forskning har vist, at beskyttelse og genopretning af ældre træer i eksisterende naturskove kan have en større effekt på opsugning af CO2 end blot at plante nye træer. Af denne grund udvider vi vores initiativ til ikke blot at plante nye træer, men også beskytte og genoprette dem. 

 

Kraften af det gamle

På et år absorberer en hektar ældre træer den samme mængde kulstof produceret af en bil, der kører ca. 42.000 km (eller ca. Jordens omkreds!). Problemet? De bliver ved med at blive fældet. Mens der er love omkring mængden af træ, der kan høstes, købes og sælges, er ulovlig skovhugst blevet et globalt problem på grund af høj efterspørgsel efter træprodukter - FN's miljøprogram rapporterer, at det er ansvarligt for mellem 10 % og 30 % af den globale træhandel . Dette er ikke kun en tragedie for de økosystemer, som disse træer understøtter, men også det bredere miljø - når et træ fældes, udløser det en enorm frigivelse af CO2, der er lagret inde. Faktisk er skovrydning ansvarlig for 11 % af alle globale udledninger af drivhusgas.

 

Det store antal træer, der bliver fældet hvert år, er grunden til, at det stadig erafgørende for at blive ved med at plante nye - og vi stopper bestemt ikke. Men med vores udvidede fokus kan vi få en endnu større indflydelse på dette globale problem. Så hvordan vil dit refill køb hjælpe med at beskytte og genoprette disse områder? For at beskytte skovene bruger vores partnere satellitmonitorer til at spore de områder, der bliver ryddet for skov. Disse oplysninger bruges derefter til at overvåge skovene og tackle ulovlig skovhugst. For at genoprette områderne vil der blive plantet træer i nedbrudte sektioner, hvilket forbedrer jordbunden og hjælper vegetationen med at vokse tilbage på en naturlig måde.

 

Og mens vi støtter projekter over hele verden, fra Kenya til Indien, fokuserer vi primært på én bestemt træart, der spiller en enorm rolle i at støtte miljøet – mangroven.

De mægtige mangrover

Disse skønheder giver vital beskyttelse til samfund, der bor i nærheden, og hjælper med at forhindre oversvømmelser, især under storme. Mangrover, som findes i tropiske og subtropiske områder, er et af de eneste træer, der kan vokse i saltvand og danner unikke skove langs kyster og floder. De er også hjemsted for mange fiskearter, hvilket giver samfundene mad og indkomst. Afgørende for klimaforandringerne, er mangrover også en af de mest effektive kulstofdræn (noget der er i stand til at absorbere mere kulstof end det frigiver). De dækker kun 0,1 % af planeten og lagrer op til 10 gange mere kulstof pr. hektar end terrestriske skove.

 

Men som så mange andre arter er mangrover i tilbagegang. Som et resultat af vejrbegivenheder relateret til klimaforandringer og stigende havniveauer er mangroveskovene blevet stærkt formindsket, og fiskeriet er faldet med 75%, hvilket har ført til fattigdom i mange samfund.

 

Det er derfor, vi har lovet at støtte dem - og andre arter rundt om i verden med vores forpligtelse til at plante, beskytte eller genoprette et træ for hver refill, du køber. Vores omfattende sortiment af refills dækker alt fra hud- og kropspleje til dufte til hjemmet og biltilbehør. Og vi arbejder hele tiden på at tilføje flere. Ikke alene er disse refills bedre for miljøet, men hver af dem hjælper med at holde vores skove blomstrende og støtter samfund over hele verden. Vil du være med på vores refill mission?

Jessy Deans

Jessy Deans

Jessy Deans er en tekstforfatter med en stærk appetit på tankevækkende historier, rejser, og alt der er dækket af hvid chokolade. Med en baggrund i den travle TV-industri, har hun lært vigtigheden af selvpleje og hvile, og ifølge hende kan man aldrig få for mange stearinlys. Hun er lidenskabeligt engageret i sin livslange søgen efter det perfekte måltid og abonnerer på doktrinen, “hvis du ikke kan elske dig selv, hvordan kan du så elske andre” (RuPaul).