Her er, hvad vi støtter, hvis du vælger vores refills

Vi har plantet, beskyttet eller genoprettet et træ for hver solgte refill. Her er hvorfor, hvor og hvordan, vi gør det. 

På Earth Day i 2021 havde vi en stor nyhed. Vi forpligtede os til at plante, beskytte eller genoprette et træ for hver refill, der sælges i løbet af året. I løbet af disse tre år har vi nu forpligtet os til at hjælpe med at dyrke over 9 millioner træer i alt. For at gøre dette har vi arbejdet med tre fantastiske partnere og støttet projekter i Indien, Colombia og Kenya..    

Indien

I et partnerskab med EARTHDAY.ORG’s™ The Canopy Project, hjælper dit refill-køb med at genoprette Sundarbans, et FN-verdensarvssted og den største deltaregion i verden. Dette område har desværre været et offer for klimaforandringer, hvilket har resulteret i, at dets mangroveskove er blevet ødelagte. For at hjælpe med at rehabilitere dette område var fokus for dette projekt at plante, beskytte og genoprette de mangrovetræer, der giver både vital beskyttelse og næringsrige levesteder. Hvorfor er dette så vigtigt? Vi har interviewet projektets regionale direktør, Karuna Singh, for at tegne et billede af, hvordan dette projekt fungerer, og hvilken indvirkning det har, ikke kun på jorden og skovene, men også på lokalsamfundet.  

 

Rituals: Hvad gør Sundarbans særlig, og hvorfor blev det valgt til dette projekt?

Karuna: Rapporter siger, at dette sted er et af verdens rigeste økosystemer, men i dag er denne naturlige rigdom truet. Det står over for hyppige oversvømmelser og cykloniske storme, som har ryddet plads i skovene, så vinden kan bevæge sig. Nu når brakvandet længere ind i landet. Genopretning af mangrove-økosystemerne kan bidrage til samfundets modstandsdygtighed over for klimaændringer og vil hjælpe med at bevare biodiversiteten, samt absorbere ​​drivhusudledninger. Da området består af mudderflader, vil jord gå tabt, medmindre vi hjælper med at beskytte den nu. 

 

Rituals: Hvor vigtige er mangrover for dette område?  

Karuna: De lokale anser mangrover for at være frelsere. De fungerer som biologiske skjolde, og jo tykkere mangrovedækket er, jo mindre vind kan rase igennem med katastrofal intensitet. Lige så vigtigt er det, at mangrover danner naturlige diger, der kan afvise tidevandsbølger og styrke sårbare volde, så de ikke fejes væk. Disse giver sikre tilflugtssteder for adskillige kyst- og marinearter, så de kan blomstre.  

 

Rituals: Hvordan hjælper dette projekt lokalsamfundet? 

Karuna: Fra indsamling af frø og drift af gartnerier til plantning og beskyttelse af mangrover - vil alt dette blive varetaget af de lokale. Dette vil give en kickstart til den økonomiske vækst. Med sikrere dæmninger og muligheden for at reducere virkningerne af cykloner, vil samfundene blive sparet for udgifter til genopbygning efter katastrofer. De involverede lokale vil blive trænet i disse færdigheder og kan fortsætte med at plante ud over tidsrammen for dette projekt. Turismen vil også få et løft og tjene mere til samfundet.

Rituals: Hvor stor en forskel vil dette projekt have gjort på 5-10 år? 

Karuna: Mangrover binder fire gange mere kulstof end andre træer, så på lang sigt vil de 2 millioner mangrover, vi planter, beskytter eller genopretter, danne et bæredygtigt kulstofdræn. I Sundarbans bor der 4,5 millioner mennesker, og i den omkringliggende by Kolkata bor der 30 millioner. Dette projekt vil beskæftige hundredvis af mennesker, der kan give sig selv og deres familier en øjeblikkelig økonomisk stimulans. Over de næste fem+ år vil beplantningen fra dette projekt forbedre områdets modstandsdygtighed over for klimarisici markant. 

 

Rituals: Hvordan ser en almindelig dag ud for de medarbejdere, der arbejder på projektet?  

Karuna: Babu (vores gartnerileder) og hans kollega Mithun tjekker gartneriet. Babu har installeret CCTV i gartneriet, som han tjekker som det første hver morgen. Han observerer tidevandet ved hjælp af direkte optagelser, og så ringer han til gartneriet, hvis tidevandet er lavt. Han går tilbage gennem optagelserne for at bestemme, hvor lang tid der er gået siden tidevandet gik fra høj til lav. Dette giver ham en idé om, hvor meget tid der er til rådighed til arbejdet. Han ringer derefter til deres kollega Yakub Kaka (kaka kan oversættes til en uformel adressering som hr. eller onkel), som så organiserer arbejdet.  

 

Mithun registrerer gartneriets aktiviteter, såsom antallet af bede, der er blevet færdiggjort, og antallet af propagula (spirede frø), der er blevet plantet. Babu og Mithun diskuterer med Animesh (vores bogholder i marken og frøanskaffelseschef), hvilke frø der skal bruges og i hvilke mængder. Animesh, arrangerer derefter frøene fra forskellige øer og går i gang med at samle propagula med Mithun.  

 

Manir (vores leder) går til landsbyens ledere og sørger for, at arbejderne forbereder jorden til plantning. Landsbyboerne er allerede klar over de utallige fordele ved mangrover, men med sin mastergrad i botanik deler Manir sin viden om arten med dem for at forstærke dette. Sammen med sin kollega Siddharth kortlægger Manir plantningsstederne og diskuterer de områder, der har brug for jordforberedelse og andre beskyttelsesforanstaltninger, der skal iværksættes. 

 

Animesh indsamler alle data for feltudgifter og andre behov for gartneriet. Siddharth holder styr på alle fremskridt med inspektioner på stedet, feltbesøg uden forudgående melding og konstant kommunikation med det øvrige personale. Han planlægger en ugentlig tidsplan med hjælp fra sin kollega Anilji og månekalenderen. Når tidsplanen er fastlagt, gennemgår de alle afventende aktiviteter, og fastsætter deadlines.

 

Kenya 

I et partnerskab med ClimatePartner hjælper dit refill-køb også med at genoprette mangroveskovene i Tudor Creek, et andet område, der har et vitalt behov for at blive bevaret. Her er 5 grunde til, at dette område blev valgt. 

 

1. Det er i fare for at blive oversvømmet på grund af stigende havniveauer 

Tudor Creek er et bynært økosystem truet af både klimaforandringer og væksten i Mombasa by. Mombassa er et hjem for 10 millioner mennesker og i fare for at blive oversvømmet, hvis bare havniveauet stiger med 2%.  

 

2. Det var engang hjem for en blomstrende mangroveskov 

Dette område var engang dækket af 1641 hektar mangrover og var hjemsted for mange arter af planter og dyr. Men over tid, på grund af El Niño regnen i 1997 og fortsatte menneskeskabte aktiviteter (menneskeskabt forurening), er mangroveskovene blevet reduceret, og dette har påvirket biodiversiteten. 

 

3. Biodiversiteten i det lokale område drager stor fordel af mangroverne 

Mangrove økosystemet understøtter insekter, krebsdyr og fiskebestande samt væksten af ​​terrestriske træer, flora og fauna. Med en kontinuerlig genopretningsindsats mærker vi langsomt stigningen i fiske- og krabbebestanden. 

 

4. Øget fiskebestand understøtter lokalsamfundets levebrød 

Udover at begrænse virkningerne af den globale opvarmning, skaber den øgede fiskebestand bæredygtige levebrød for samfundene. Projektet hjælper også med at uddanne lokalbefolkningen i miljøbevarelse. Vigtigst er det, at restaureringsindsatsen hovedsageligt udføres af kvinder, der tjener til livets ophold fra gartnerier og salg af frøplanter.  

 

Vi er ekstremt stolte af det arbejde, vores partnere har gjort på disse projekter, og håber at se disse skove vokse i de kommende år. I år har vi endnu en spændende meddelelse om et nyt projekt, vi vil støtte. Hold dig opdateret for at finde ud af mere! 

 

Colombia 

I 2022 blev vi partnere med The Sacred Forest Foundation. Siden da har dit refill-køb hjulpet det oprindelige Arhuaco-samfund i Sierra Nevada, Santa Marta Colombia med at bevare deres forfædres land. I århundreder har Arhuaco-folket beskyttet disse regnskove, men på grund af aktiviteter som skovhugst og minedrift er store områder nu blevet ryddet af skov. Det er derfor, vi sponsorerer deres bestræbelser på at tilbagekøbe, genbeplante og beskytte deres jord i generationer fremover.  

 

Følg med for at få mere information om dette projekt i det kommende år! 

Jessy Deans

Jessy Deans

Jessy Deans er en tekstforfatter med en stærk appetit på tankevækkende historier, rejser, og alt der er dækket af hvid chokolade. Med en baggrund i den travle TV-industri, har hun lært vigtigheden af selvpleje og hvile, og ifølge hende kan man aldrig få for mange stearinlys. Hun er lidenskabeligt engageret i sin livslange søgen efter det perfekte måltid og abonnerer på doktrinen, “hvis du ikke kan elske dig selv, hvordan kan du så elske andre” (RuPaul).