De verrassende reden waarom de wereld meer bomen nodig heeft

Er is meer dan voldoende aardbodem in de wereld. Als je erover nadenkt, is aarde bij de meesten van ons iets wat dagelijks aanwezig is, of het nu de aarde in onze kruidenpot is of de aarde rond de bomen die langs onze straten staan. Waarom worden we dan gewaarschuwd dat de wereld met "bodemuitsterven" wordt bedreigd, en wordt er campagne gevoerd om dit probleem even grootschalig aan de orde te stellen als de noodzaak bomen aan te planten en te beschermen? 

 

Waarom de kwaliteit van de aardbodem van cruciaal belang is 

Bovenlaag – de eerste 12 - 24 cm van de aardbodem – heeft de hoogste concentratie organisch materiaal en micro-organismen - en is waarin 95% van ons voedsel wordt verbouwd. Zonder deze bovenlaag wordt het erg moeilijk om de wereldbevolking van voedsel te voorzien.  Slechts één theelepel van de bovenlaag bevat meer microben dan er mensen op de planeet zijn.  Zoals alle goede dingen kost het echter tijd om een gezonde bovenlaag te creëren - ongeveer 1000 jaar voor slechts 3 cm, volgens Maria Helena Semedo, de huidige adjunct-directeur-generaal van de Voedsel- en Landbouworganisatie. Dat maakt de voorspelling van deskundigen dat we nog maar voor 80-100 jaar kwalitatief gezonde aardbodem over hebben (dankzij tal van factoren, waaronder klimaatverandering), nog zorgwekkender. 

  

Een slechte bodemkwaliteit leidt tot een slechte voedingswaarde van ons eten. Een gebrek aan microben betekent dat de aardbodem op den duur als zand wordt - droog en ongeschikt voor het verbouwen van voedsel. Het World Resources Institute merkt op dat "aangetaste aardbodem, vooral in de droge gebieden van Afrika, een negatief effect heeft op een kwart van het akkerland in de wereld". Het roept op om manieren te vinden om de aardbodem weer gezond te maken om mensen in de toekomst van duurzame voeding te kunnen voorzien.

 

Hoe Sadhguru onze aardbodem redt

Dit is de reden waarom Sadhguru, yogi, mysticus en visionair, en een van  top 50 meest invloedrijke mensen in India de wereldwijde is gestart, om mensen samen te brengen en bewust te laten worden om zich in te zetten voor een gezonde aardbodem. Ondersteund door mensen als Deepak Chopra, Dr. Jane Goodall DBE, Rosario Dawson, Tony Robbins, de Dalai Lama en anderen, is het doel van Sadhguru om wereldleiders een petitie te laten tekenen met de verplichting om tenminste 3-6% organische inhoud aan onze aardbodem terug te geven. Hij is zo toegewijd aan bewustmaking dat hij een 100-daagse reis van 30.000 km heeft ondernomen van het Verenigd Koninkrijk naar India, door 25 landen, om burgers, leiders en deskundigen te ontmoeten en de boodschap te verspreiden. 

  

Want het gaat niet alleen om ons voedsel, hoewel dat genoeg motivatie zou moeten zijn. Actievoerders zoals Sadhguru wijzen ook op de gevolgen voor het milieu. Organisch materiaal in voedselrijke grond kan tot 90% van zijn gewicht aan water vasthouden en geeft dit na verloop van tijd langzaam af, waardoor het van vitaal belang is in gebieden die gevoelig zijn voor droogte. Maar uitgeputte aardbodem kan de waterstroom niet absorberen of reguleren, wat op den duur leidt tot waterschaarste, droogtes en overstromingen. 

  

En terwijl de klimaatverandering de kwaliteit van de bovenlaag aantast, is het gebrek aan rijke vitale grond ook van invloed op de klimaatverandering. De in de aardbodem opgeslagen koolstof is drie keer zo groot als die in planten, en twee keer zo groot als die in de atmosfeer. Als de aardbodem niet wordt gerevitaliseerd, kan dat wereldwijd 850 miljard ton kooldioxide in de atmosfeer veroorzaken, dat is meer dan alle door mensen veroorzaakte emissies in de afgelopen 30 jaar. 

 

Kijk voor meer informatie over onze aardbodem op consciousplanet.org.

Wat kunnen wij doen om de bodem te redden? 

Om te beginnen: de bomen niet vergeten. Onderzoeken hebben aangetoond dat de groei en het behoud van bomen vitale componenten zijn voor het herstellen van de bodemkwaliteit en dat de schaduw van bomen de bodemkwaliteit aantoonbaar verbetert. Bovendien blijkt uit een onderzoek over schaduwbomen, bomen die vooral voor de schaduw worden aangeplant, dat zij “bladafval aan de aardbodem toevoegen dat als mest fungeert en organisch materiaal en mineralen aan de aardbodem toevoegt.” 

  

Rituals streeft ernaar tegen het einde van het jaar 5 miljoen bomen aan te planten, te beschermen en te herstellen. En, als onderdeel van onze Rituals Earth Week 2022 (18 april - 24 april) dragen wij bij aan de wereldwijde Dag van de Aarde (22 april), met het ondersteunen van een boom voor elke navulling die je koopt, tijdens Earth Week en daarna. Ondertussen moedigt Sadhguru ons allemaal aan om ons uit te spreken - door dit minder bekende probleem onder de aandacht te brengen via sociale media, door een gesprek met je plaatselijke bestuurders of met vrienden en familie. Om zijn verhaal te horen, spraken we met hem tijdens zijn epische motorreis. Dit is zijn verhaal…

 

 

Rituals: Kun je je nog herinneren waar en wanneer je voor het eerst besefte dat de toekomst van de bodem in gevaar was? 

Sadhguru: Deze reis, wat betreft ervaringen, begon heel vroeg in mijn leven, omdat ik altijd buiten ben geweest en ik een bepaald gevoel voor het land heb. Dus, mijn betrokkenheid bestaat al een heel lange tijd, maar mijn actiegerichtheid kwam in 1998. 

  

In 1998 voorspelde een team van deskundigen dat tegen 2025 Tamil Nadu (een deelstaat van India) een woestijn zou worden. Ik hou niet van voorspellingen. Mensen maken voorspellingen op basis van statistieken en koude feiten, ze houden geen rekening met menselijke aspiraties en verlangens, en met wat er klopt in het menselijk hart. Ik besloot om rond te rijden in Tamil Nadu en te gaan kijken. Ik realiseerde me dat we het misschien niet eens zouden redden tot aan 2025! Kleine rivieren waren opgedroogd en er waren huizen gebouwd op de rivierbeddingen, en er was niet genoeg vochtigheid in de bodem om zelfs palmbomen- woestijnvegetatie- te laten overleven. Dus begonnen we een project genaamd Project GreenHands om 114 miljoen bomen te planten, genoeg om minimaal 33% van Tamil Nadus grond te bedekken met groen, wat het nationale streven was. Tot nu toe hebben we 65 miljoen bomen geplant. 

  

Sindsdien ben ik aan het roepen over de bodem. Het is niet dat we plotseling de Conscious Planet - Save Soilbeweging bedachten. Daar hebben wij afgelopen decennia aan gewerkt. In vele opzichten, of het nu gaat om Project GreenHands of latere initiatieven als Rally for Rivers of Cauvery Calling, het zijn geen verschillende dingen: het ging allemaal om de bodem. 

  

Daarom hebben we de Conscious Planet - Red de Bodem beweging opgepakt. Als onderdeel van de beweging, proberen we minimaal 3,5 miljard burgers wereldwijd te bereiken, om alle politieke partijen en overheden ervan te doordringen van langetermijn-beleid, voor het herstel van de bodem. 

 

Rituals: Waarom heb je gekozen om op de motor te reizen? 

Sadhguru: Ik leg een solo motorrit af van Londen naar Zuid-India van 30.000 km in 100 dagen. Dit is geen plezierrit. Onderweg hebben we afspraken gemaakt met verscheidene staatshoofden, ministers van landbouw en milieu, influencers en bekende personen. We hebben ook een algemeen beleidsdocument voorbereid met speciale edities voor elke regio van de wereld. We hebben 730 politieke partijen wereldwijd aangeschreven om bodemherstel op hun politieke agendas te zetten. Het idee achter de motorrit is simpelweg dit: als ik naar verschillende landen vlieg, zullen er geen deuren openen. Ze moeten zien dat ik mijn leven een beetje op het spel zet. 

  

Ik doe dit omdat we, als generatie, de uitdaging en het privilege hebben dat we die generatie kunnen zijn die zich afkeerde van de afgrond van een ramp. Of we kunnen de generatie zijn die er doorheen sliep en omviel. Dus, dit moet nu gebeuren.

 

 

Rituals: Je hebt gezegd: Willen we een generatie vol spijt zijn of een verantwoordelijke generatie?, maar wereldwijd lijkt er zoveel te zijn waar we verantwoordelijk voor zijn! Waarom geloof je dat dit hèt issue is waarachter we ons moeten verenigen? 

Sadhguru: Toen ik bij een van de organisaties van de VN was, vroegen ze me: Sadhguru, wat zijn de drie belangrijkste zaken die we aandacht moeten geven?Ik zei: Bodem, bodem en bodem!, omdat de bodem met alles in verbinding staat. 

  

Want als je dit ene ding hersteld, herstelt alles zich op een natuurlijke manier. Of je nu de klimaatverandering wilt terugdraaien, of koolstof wilt vastleggen, of de stijgende temperaturen wereldwijd wilt beperken, of de waterschaarste wilt oplossen, we moeten de bodem herstellen. 

  

De bodem is een hele belangrijke koolstofopslag en de grootste wateropslag ter wereld. De maximale hoeveelheid koolstof bevond zich altijd in de bodem, maar nu bevindt zich veel daarvan in de atmosfeer waar het niet zou moeten zijn en het zorgt voor opwarming van de aarde. Dezelfde bodem die CO2 en methaan kan opnemen uit de atmosfeer laat het nu vrij, simpelweg omdat we het land ploegen en het open laten liggen, zonder microbiële activiteit. Met de afname van microbiële biodiversiteit, neemt de uitstoot van gassen van de bodem toe. 

 

Nu gebeurt dit ook vanwege de emissies van de industrie en de verbranding van fossiele brandstoffen, kolen, olie, etc., maar bijna veertig procent van de opwarming van de aarde vindt plaats omdat de bodem simpelweg degradeert. 

  

Als de bodem rijk is, dan zal er water zijn. Als de bodem rijk is en bedekt is met voldoende vegetatie, dan wordt de lucht gereinigd. Dus, onze aandacht moet verplaatst worden naar de bodem. 

  

Als we nu beginnen, dan zal er over 20-25 jaar een significante omslag plaatsvinden. Maar laten we zeggen dat we nog eens 20-50 jaar wachten, en dan proberen het tij te keren, dan zegt men dat het tot 200 jaar kan duren. En die periode gaat rampzalig zijn voor mensen als een soort. 

  

Rituals: Hoe blijf je positief wanneer de inzet zo hoog is en er zo weinig lijkt te veranderen? 

Sadhguru: Mensen denken allemaal dat overheden niks doen. Maar in een democratie, als mensen geen opdracht geven aan de overheid, hoe zullen overheden dan langetermijn-investeringen maken? Mensen vragen om kleinigheden, dus overheden bieden kleinigheden. Als mensen langetermijn-commitment tonen, zullen overheden dat doen. 

  

Tot nu toe, is er een spectaculaire reactie geweest van de mensen in elk land. Overheden zijn ook ontzettend positief, maar ze houden zich stil in hun reactie vanwege de oorlog in Oekraïne en de instroom van vluchtelingen die plaatsvindt in deze landen. Buiten dat, zijn dingen op een prachtige manier in beweging gekomen. Zes Caribische landen hebben intentieverklaringen getekend met ons en nog eens acht, inclusief een paar Zuid-Amerikaanse landen, zitten in de pijplijn. De Gemenebest van Naties, die een bevolking telt van 2,5 miljard, hebben een verklaring afgelegd dat ze met ons zullen zijn. Verschillende VN-organisaties hebben een partnerschap met ons, het Desertificatieverdrag van de Verenigde Naties (UNCCD), het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP), het Wereldvoedselprogramma (WFP), als ook de Internationale Unie voor het Behoud van de Natuur (IUCN). 

  

We hebben de Italiaanse Minister van Landbouw ontmoet in Rome. We hebben een belangrijk persoon in Vaticaanstad van de afdeling voor het milieu ontmoet. We hebben een intentieverklaring getekend met de 4 per 1000organisatie in Frankrijk. Ze gaan volledig met de beweging mee. Ik heb zoveel andere mensen ontmoet en iedereen ondersteunt het. Ze zijn allemaal in afwachting van een gek die het aandurft. Hier ben ik! 

  

Rituals: Rituals zet zich in om bomen te planten en te beschermen. Hoe kunnen meer bomen bijdragen aan de bodemkwaliteit? 

Sadhguru: De verwoestijning van onze bodem gebeurt op zon hoog tempo, omdat elke keer dat je iets verbouwd, het organisch gehalte wordt opgenomen door het gewas, maar er wordt niks teruggestopt in de bodem. In een tropisch bos, is het organisch gehalte van de bodem, bestaande uit plant- en dierlijk afval, ergens rond de zeventig procent of meer. In landbouwgrond moet het minimum organisch gehalte drie tot zes procent zijn. Maar op dit moment, is het organisch gehalte in bijna veertig procent van alle landbouwgrond wereldwijd minder dan 0,5%. 

  

Dus, wat gaan we doen? Er zijn maar twee manieren om organisch materiaal terug te stoppen in de grond: groenafval van vegetatie en dierlijk afval. Dieren herintroduceren op de boerderij is geen optie, omdat mensen gewend zijn geraakt aan het comfort van machines. Dus, de beste optie die we hebben is het terugbrengen van de vegetatie.

 

 

Rituals: Wat is het dat ieder van ons kan doen om het verschil te maken? 

Sadhguru: Op dit moment wil iedereen zijn handen in de aarde steken omdat ze geïnspireerd zijn. Dat is niet wat we nodig hebben. Als we geïnteresseerd zijn in een oplossing, en niet alleen in persoonlijke voldoening, dan moet bodemherstel verankerd worden in het beleid van elk land. Want nu kan iemand op een boerderij de bodem nog zo fantastisch aanpakken, maar wat is de garantie dat de volgende generatie dit voortzet? Zij kunnen het in een woestijn veranderen. Dit is wat we de afgelopen één à twee generaties hebben gedaan, toch? 

  

Dus hoe we de bodem behandelen moet worden vastgelegd in beleid. We moeten begrijpen dat de bodem niet ons eigendom is. Het is een erfenis. Het is tot ons gekomen via vorige generaties. Het is heel belangrijk dat we het doorgeven aan toekomstige generaties in een levende toestand, als een levende bodem, niet als dood materiaal. 

  

De Europese Unie stond op het punt wetgeving of een aanbeveling te ontwikkelen voor alle landen om zich in te zetten voor herstellende landbouw, wat heel positief geweest zou zijn, maar helaas is dit uitgesteld vanwege de oorlog. Oorlog is een ongelukkige realiteit. Maar het uitstellen van vitale zaken is een andere ongelukkige realiteit. Ik denk niet dat we dit uit moeten stellen. Vitale zaken, met name ecologische, moeten blijvend plaatsvinden.  

  

Als dingen vastlopen vanwege de oorlog, dan is een uitstel van 6 maanden misschien okee, maar een uitstel van jaren niet. De mensen in Europa moeten op zijn minst vragen om het te vervroegen. Je kan een plaatselijke leider aanschrijven, en al je vrienden en kinderen ook een brief laten schrijven. Als je een miljoen brieven naar je leiders stuurt, dan is de klus geklaard. Ze kunnen het niet negeren. 

 

Voor meer informatie over onze Planten Beschermen Herstellen campagne en de mangrovebomen klik hier.