Waarom je met het kopen van een refill de planeet nog meer beschermt dit jaar

Er zijn meerdere redenen waarom bomen van vitaal belang zijn voor ons bestaan; van het leveren van zuurstof tot het voorkomen van bodemerosie. Door hun natuurlijke vermogen om CO2 uit de lucht op te nemen en in zuurstof te veranderen, spelen zij een belangrijke rol in onze strijd tegen klimaatverandering. En hoewel het niet te ontkennen valt dat we onze CO2-uitstoot drastisch moeten verminderen, heeft onderzoek aangetoond dat initiatieven zoals herbebossing en het beschermen van inheemse bossen 11-15 miljard ton CO2 per jaar kunnen opslokken . Dat is 30% van wat nodig is om de temperatuur in de wereld ruim onder de 1.5 graden-doelstelling van het klimaatakkoord van Parijs te houden.  

 

Dus heeft Rituals een missie. Tot op heden is de wereld een derde van zijn bossen kwijtgeraakt (het equivalent van tweemaal de omvang van de VS). Hoewel de klimaatverandering om ons heen sneller gaat dan voorspeld, hebben we nog tijd om de koers te wijzigen als we de handen ineen slaan. Daarom zijn we vorig jaar begonnen met het aanplanten van een boom voor elke verkochte refill tijdens Earth Week en Green Friday. In samenwerking met onze partners hebben we meer dan 400.000 bomen aangeplant in Madagaskar, Uganda, India, Mexico en Sierra Gorda.

 

Maar we hebben besloten dat dat niet genoeg is. Naast een grote focus op het actief verminderen van onze eigen koolstofuitstoot, in alle lijnen van onze business, beloven we tegen het einde van 2022 vijf miljoen bomen aan te planten, te beschermen of te herstellen. Onderzoek heeft aangetoond dat het beschermen en herstellen van oudere bomen in bestaande natuurlijke bossen een groter effect kan hebben op het opnemen van CO2 dan het aanplanten van nieuwe jonge boompjes. Daarom breiden wij ons initiatief uit en planten wij niet alleen nieuwe bomen aan, maar beschermen en herstellen wij ze ook. 

 

De kracht van het oude

In één jaar neemt een hectare volgroeide bomen dezelfde hoeveelheid koolstof op die wordt geproduceerd door een auto die 26.000 mijl aflegt (dat is bijna de omtrek van de aarde!). Het probleem? Ze worden steeds gekapt. Hoewel er wetten zijn voor de hoeveelheid hout die mag worden gekapt, gekocht en verkocht, is illegale houtkap door de grote vraag naar houtproducten een wereldwijd probleem geworden - het VN-milieuprogramma meldt dat 10% tot 30% van de wereldwijde houthandel hiermee gemoeid is . Dit is niet alleen een tragedie voor de ecosystemen die deze bomen ondersteunen, maar ook voor de wijdere omgeving - wanneer een boom wordt gekapt, veroorzaakt dit een enorme uitstoot van CO2 die in de boom wordt opgeslagen. In feite is ontbossing verantwoordelijk voor 11% van alle broeikasgasemissies wereldwijd.

 

Het gigantische aantal bomen dat elk jaar wordt gekapt is exact de reden waarom het essentieel blijft om nieuwe te planten – en wij stoppen ook zeker niet. Maar onze nieuwe aanpak betekent dat we een nog grotere impact kunnen hebben op dit wereldwijde probleem. Dus welke bijdrage heeft jouw navulling om deze gebieden te beschermen en te herstellen? Om de bossen te beschermen, gebruiken onze partners satellietmonitors om de ontboste gebieden te volgen. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om de bossen te controleren en illegale houtkap aan te pakken. Om de gebieden te herstellen worden bomen aangeplant op de ontboste delen, waardoor de bodem wordt verbeterd en de vegetatie weer op een natuurlijke manier kan groeien. En hoewel wij projecten over de hele wereld steunen, van Kenia (samen met ClimatePartner) tot India (met EARTHDAY.ORG’sTM The Canopy Project), concentreren wij ons in de eerste plaats op één boomsoort die een enorm grote rol speelt in de ondersteuning van het milieu - de mangrove.  

De machtige mangroven

Deze prachtige bomen bieden belangrijke bescherming voor de omwonenden en helpen overstromingen te voorkomen, vooral tijdens stormen. Mangroven komen voor in tropische en subtropische gebieden. Het zijn de enige bomen die in zout water kunnen groeien en vormen unieke bossen langs kusten, oevers en rivieren. Zij zijn ook de thuisbasis van vele vissoorten en voorzien zo de communities van voedsel en inkomsten. Van cruciaal belang voor de klimaatverandering is dat mangroves ook een van de meest effectieve koolstofreservoirs zijn (ze nemen meer koolstof op dan ze afgeven). Zij beslaan slechts 0,1% van de planeet, maar slaan tot 10 keer meer koolstof per hectare op dan terrestrische bossen.

 

Maar net als bij zoveel andere soorten, vermindert het aantal mangroven. Als gevolg van de, met klimaatverandering samenhangende, weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel zijn de mangrovebossen sterk uitgedund en is de visserij teruggelopen met 75%, wat in veel communities tot armoede heeft geleid.

 

Daarom hebben wij beloofd hen - en andere communities over de hele wereld - te steunen met onze belofte om voor elke refill die jij koopt een boom aan te planten, te beschermen of te herstellen. Onze uitgebreide collectie refills bevat alles van huid- en lichaamsverzorging tot home-geuren en car-accessoires. En we zijn voortdurend bezig om te vernieuwen. Niet alleen zijn deze refills beter voor het milieu, maar elke refill helpt onze bossen te bloeien en steunt communities over de hele wereld. Ga je met ons mee op onze refill-missie?

Jessy Deans

Jessy Deans

Copywriter Jessy Deans heeft een grote interesse in prikkelende verhalen, reizen en alles wat bedekt is met witte chocolade. Met een achtergrond in de snelle televisiewereld, heeft ze geleerd hoe belangrijk het is jezelf te verzorgen en te ontspannen, en is ze van mening dat je nooit teveel kaarsen kunt hebben. Ze is gepassioneerd en toegewijd aan haar levenslange zoektocht naar het perfecte gerecht en is van mening dat "als je niet van jezelf kunt houden, je ook niet van iemand anders kunt houden" (RuPaul).