έναρξη
ολοκλήρωση
2

ΜΝΗΜΗ

Θα περιέγραφα τη μνήμη μου ως:

ΚΑΚΗ
Μου είναι δύσκολο να συγκρατώ πράγματα.
ΚΑΛΗ
Συγκρατώ πράγματα, όπως ημερομηνίες και αριθμούς, εύκολα.
ΜΕΤΡΙΑ
Χρειάζομαι λίγο χρόνο για να μάθω πράγματα, αλλά όταν τα καταφέρω, τα θυμάμαι καλά.