έναρξη
ολοκλήρωση
3

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

Κατά την αλληλεπίδρασή μου με άλλους…

μου αρέσει να συναντώ νέα άτομα όταν κάνω πράγματα, π.χ. όταν ταξιδεύω.
αισθάνονται πιο άνετα όταν είμαι ο ηγέτης της ομάδας.
αισθάνομαι ντροπαλός/η και προτιμώ να περνώ χρόνο μόνος/η μου.