Den overraskende grunnen til at verden trenger flere trær

Det er massevis av jord i verden. Hvis du tenker på det så kommer de fleste av oss i kontakt med jord hver eneste dag, uansett om det er jorden i blomsterpotten med urter eller jorden rundt trestammene langs veien. Så hvorfor er det da noen som advarer om at verden står overfor «jord-utryddelse», og jobber for at dette problemet blir tatt like alvorlig som behovet for å plante og beskytte trær? 

 

Hvorfor jordkvalitet er avgjørende

Matjorden, definert som de øvre 12–24 cm, har den høyeste konsentrasjonen av organisk materiale og mikroorganismer. Det er her 95 % av maten vår dyrkes. Uten matjord vil det å livnære verdens befolkning bli et alvorlig problem. En enkelt teskje med matjord inneholder flere mikrober enn det er folk på planeten. Som med alle gode ting tar matjord imidlertid tid å lage – rundt 1000 år for å danne kun 3 cm, ifølge Maria Helena Semedo, fungerende visegeneraldirektør i FNs organisasjon for ernæring og landbruk. Dette gjør ekspertenes forutsigelse om at vi bare har 80-100 år med kvalitetsmatjord igjen (takker være ulike faktorer inkludert klimaforandringer) enda mer bekymringsfull. 

  

Dårlig matjord leder til dårlig næringsverdi i maten vi spiser. Mangel på mikrober betyr at matjorden over tid vil bli som sand – tørr og ineffektiv til å dyrke mat. World Resources Institute skriver at «forringet matjord, spesielt i Afrikas tørre områder, kan påvirke en fjerdedel av verdens åkerland.» Og de mener eksperimentering i hvordan man kan gjenoppbygge matjordens helse vil være en av måtene for å ernære folk på en bærekraftig måte i framtiden. 

 

Hvordan Sadhguru redder matjorden vår

Dette er grunnen til at yogien, mystikeren og visjonæren Sadhguru, en av de 50 mest innflytelsesrike personene i India startet den globale Save Soil-bevegelsen, for å bringe folk sammen, øke deres bevissthet og kjempe for matjordas helse. Sadhguru har støtte fra folk som Deepak Chopra, Dr. Jane Goodall DBE, Rosario Dawson, Tony Robbins, og Dalai Lama, og målet hans er å å få verdens ledere til å forplikte seg til å gi tilbake minst 3–6 % av det organiske innholdet i matjorden. Sadhguru er så dedikert til å vekke bevissthet om sitt mål at han la ut på en 100-dagers 30 000 km lang reise gjennom 25 land fra Storbritannia til India, for å møte innbyggere, ledere og eksperter og dele sin viten.  

  

For det dreier seg ikke bare om maten vår, selv om det burde være motivasjon nok. Forkjempere som Sadhguru peker også på den miljømessige påvirkningen. Organisk materiale i næringsrik jord kan holde på opptil 90 % vekten sin i vann og frigjøre det sakte over tid, noe som gjør det ekstremt viktig i tørkeutsatte områder. Utarmet jord kan derimot ikke absorbere eller regulere vannstrømmen, noe som med tid vil lede til vannmangel, tørke og oversvømmelser. 

  

Og samtidig som klimaforandringene påvirker kvaliteten på matjorden vår, så påvirker også mangelen på rik, livskraftig jord klimaforandringene. Karbon som er lagret i matjord er tre ganger så høyt som det i levende planter, og dobbelt så høyt som det i atmosfæren. Dersom jordens matjord ikke revitaliseres kan den komme til å slippe ut 850 billioner tonn karbondioksid i atmosfæren, mer enn det menneskeheten samlet har sluppet ut i løpet av de siste 30 årene. 

 

For mer kunnskap om matjord, se consciousplanet.org. 

 

Så, hva kan vi gjøre for å redde matjorden?

Vel, for det første kan vi huske på trærne. Studier har vist at trevekst og bevaring av trær er viktige komponenter i regenerasjonen av jordkvalitet, og skyggen fra trær har vist seg å forbedre jordkvaliteten. I tillegg har en studie av skyggetrær, altså trær som hovedsakelig dyrkes for å gi skygge, vist at de «bringer jorden bladavfall som fungerer som strølag og tilfører organisk materiale og mineraler i matjorden.».

  

Rituals har som mål å plante, beskytte og gjenopprette 5 millioner trær innen utgangen av året. Og som en del av vår Rituals Earth Week 2022 (18. april – 24 april) som støtter Jordens dag den (22. april), så vil vi for hver refill du kjøper (lenke til: /mag-kindness/refillable-products), gi støtte til ett tre. Og vi gjør det ikke bare under Earth Week, men hver gang du kjøper en refill. I mens oppfordrer Sadhguru oss alle til å bruke stemmene våre og spre opplysninger om dette mindre kjente problemet, enten det skjer via sosiale media eller ved å snakke med lokale politikere, venner og familie. For å finne ut mer, tok vi kontakt med ham under hans episke motorsykkeltur. Her er hva han hadde å si… 

 

For mer informasjon om vår plante, beskytte og gjenopprette-kampanje og om mangrovetrærne klikk her.