Lektioner i mindfulness från The Tao of Pooh

Den amerikanska författaren Benjamin Hoff skrev sin bästsäljande bok The Tao of Pooh i början av 1980-talet. Tre årtionden senare fortsätter boken att lära ut tidlösa, taoistiska lärdomar om livet. Taoismen är en uråldrig kinesisk filosofi om hur man lever i harmoni med universum. Hoff visar att filosofins anhängare inte nödvändigtvis är visa män och kvinnor från Fjärran Östern. Som en sann mästare på taoism hamnade Nalle Puh på nattduksbord i hela världen.

 

 

The Tao of Pooh publicerades 1982, och fanns med på New York Times lista över bästsäljare i hela 49 veckor. Och det med rätta, för boken lär ut ett antal ovärderliga lärdomar om livet. Bokens huvudperson är Nalle Puh, som gestaltar den taoistiska principen om icke-handlande, eller att bara vara. De övriga karaktärerna, såsom Uggla, Nasse, Tiger och I-or, representerar människors benägenhet att komplicera livet.

 

Taoism

Taoismen är en filosofisk tradition från Kina som lär ut konsten att leva livet vist. Ordet ”tao” betyder ”väg” eller ”stig”. Den uråldriga boken Daodejing (”Vägens och dygdens bok”) sammanställdes under det tredje århundradet f.Kr. och består av 81 korta texter. Enligt legenden skrevs Daodejing av Laozi, men det troligaste är att boken är en samling av texter skrivna av olika författare.

 

Så vad exakt kan taoismen lära oss? För taoister är förändring det enda konstanta i livet. Balans kan aldrig bibehållas under längre tid, och inget kan existera utan sin motsats. Taoismens centrala lärdom är att vi alltid ska följa den väg som utgör det minsta motståndet – på samma sätt som vattnet gör – och låta oss föras med av strömmen.

 

Den taoistiska principen att acceptera livets flöde är vackert beskriven i följande rader från The Tao of Pooh:

 

”För att förstå vägen
måste vi gå vägen,
göra vägen.

Vår väg och
allt vi gör
finns mitt framför ögonen på oss.

 

Men om vi kämpar för mycket för att se den
blir vi förvirrade.

Jag är jag och du är du.
Som du kan se;
men när du gör
det du kan göra,
hittar du vägen.
Vägen kommer att följa dig.”

 

Lärdomar om livet från The Tao of Pooh

The Tao of Pooh är en oumbärlig bok för alla som vill leva ett rikare och lyckligare liv. Här ger vi dig en kort sammanfattning av den kunskap om livet som boken lär ut. Framför allt lär boken ut att meditation och självreflektion kan hjälpa dig att bli ditt sannaste jag, vilket banar väg för frid, lycka och tillfredsställelse.

 

Här är ytterligare några viktiga lärdomar från Nalle Puhs berättelser.

 

1. Puhs väg

Nalle Puh vandrar genom livet på ett ansträngningslöst vis. I stället för att försöka kontrollera eller förändra saker och ting, låter han livet hända. Taoisterna kallar detta levnadssätt för ”wu wei”. Wu wei handlar om att släppa taget och låta saker vara som de är, vilket absolut inte är detsamma som att vara lat. Ett taoistiskt talesätt lyder: ”En resa på tusen mil börjar med ett steg.”

 

2. Sakta ned

Vi har för vana att jäkta genom livet, drivna av vår rädsla för att slösa bort vår tid. Men enligt Nalle Puh kan man inte slösa med tiden. Man kan bara spendera den. Så sakta ned, sluta jäkta och försök att bara vara.

 

3. Acceptera skillnader

Nalle Puh lär oss att vi alla är unika. Försök inte vara någon annan. Hoff skriver: ”En fluga kan inte fågel, men en fågel kan flyga. Väldigt enkelt. Det är ganska uppenbart, eller hur? Ändå är det förvånande hur många människor som frångår denna enkla princip varje dag och försöker passa in fyrkantiga klossar i runda hål, i stället för att inse den uppenbara sanningen att saker är som de är.”

 

4. Den oskurna träbiten

Det kinesiska ordet ”pu” betyder ”oskuren träbit” och avser sakernas naturliga tillstånd och den vi är innerst inne. Nalle Puh förkroppsligar principen om den oskurna träbiten eftersom han alltid befinner sig i sitt naturliga tillstånd och ser den ursprungliga enkelheten i allt och alla omkring sig. 

 

5. Snöbollseffekten

Om du ständigt tänker på något så kommer dina tankar att skapa en snöbollseffekt. De blir större och större. Så bygg ett positivt liv och öka din glädje genom att tänka positiva tankar. Överskölj ditt sinne med positiva tankar om de saker du uppskattar i livet, och låt snöbollseffekten sköta resten.

 

6. Frukta inte tomheten

Många människor är rädda för tomheten och fyller tvångsmässigt sina liv med prylar och aktiviteter. Men Nalle Puh påminner oss om att tomheten kan rensa vårt röriga sinne och fylla på våra batterier med spirituell energi.

 

Vill du ha fler lärdomar om livet? Buddhismen, som utvecklades parallellt med taoismen, lär oss konsten att vara och hjälper oss att finna inre lugn.