Vad är energi?

Kropp, sinne och själ förenas alla av en osynlig kraft – energi. Här tittar vi närmare på olika typer av energi som alla är lika viktiga, men mycket effektivare när de är i jämvikt

 

När du hör ordet ”energi” kommer du säkert att tänka på många olika saker. Och det är helt riktigt, för som Albert Einstein sa: ”Allt är energi och det är det enda som finns.” Det finns ingen enda definition av vad energi är (även om fysikerna menar att den är tydligt definierad i ekvationen energi = massa multiplicerad med ljusets hastighet i kvadrat), men om man bryter ned det kan man identifiera ett antal ganska uppenbara och universella typer av energi. På den mest konkreta nivån finns fysisk energi, kraften vi behöver för att ta oss igenom dagen och som vi får genom att äta, motionera, sova och fylla på energireserverna. Dessutom finns mental energi, den hjärnkraft som behövs för att fatta tusentals beslut varje dag, sätta upp och uppnå mål samt bibehålla en stabil mental belastning. Därtill finns andlig energi, den abstraktaste typen av energi som är närvarande i alla religioner, i världen och i miljön omkring oss, samt inom oss själva.  

 

Det som gör energin unik, bortsett från dess olika karaktärer, är att den är oändlig. Medan vi lever har vi en oändlig tillgång till energi och en förmåga att öka våra energinivåer. När vi motionerar regelbundet och äter rätt sorts livsmedel ökar vår uthållighet. Om vi känner för det kan vi öppna våra sinnen för högre former av andlig energi. Och även om det kan verka som att vi har en given mängd mental energi, går det att ändra våra vanor så att vi kan använda vår mentala energi mer effektivt, känna oss mindre utmattade och bli mer produktiva.  

 

Fortsätt läsa för att ta reda på varför energi, trots att det är ett komplext begrepp, kan vara det enda element som förenar oss alla.  

 

Vad är fysisk energi? 

Fysisk energi är kroppens rörelse för att åstadkomma en handling, till exempel träning, arbete eller helt enkelt att ta sig från punkt A till B. Den är kvantifierbar och ganska konkret. Samtidigt är den fysiska energin nära sammankopplad med den mentala energin. När vi förbrukar fysisk energi ökar blodflödet till hjärnan, vilket i sin tur förbättrar vår koncentration och minnesförmåga. Träning bidrar även till att frigöra endorfiner – glädjehormoner som verkar humörhöjande och smärtstillande i kroppen.  

 

Som fitnesstränaren Alcides Jackson förklarar är det viktigt att övervaka hur mycket fysisk energi vi gör av med: ”Det finns en nackdel med endorfiner. De får oss att må så bra att vissa överanstränger sig i jakten på en endorfinkick. Det är viktigt att träna smart och hålla energinivåerna i balans. Alla har olika mycket energi i grunden, men när det gäller energianvändningen är en bra tumregel minst 15 minuter och max 75 minuter. Och 5 dagar i veckan är mer än nog.” Han rekommenderar inte heller långa träningspass. ”Att träna 2 timmar i sträck är för mycket. Då tömmer man kroppen på all energi. Kroppen går in i väggen och det tar längre tid att återhämta sig än om man tränar oftare men kortare.”   

 

Att förbruka energi är ironiskt nog det bästa sättet att få mer energi när man känner sig trött. ”Det beror på att det får fart på signalsubstanserna i hjärnan, bland annat endorfiner”, förklarar Jackson. Därför kan träning vara det bästa sättet att piggna till, även om det känns som det sista man vill göra. Men det behöver inte vara särskilt ansträngande. ”Välj en lågintensiv träningsform som en promenad eller ett yogapass. Det betyder inte att du inte kan träna något mer intensivt som ett HIIT-pass, men håll det kort”, rekommenderar han.  

 

Vad är mental energi? 

Mental energi är lika objektiv och kvantifierbar som fysisk energi, men kan vara svårare att definiera eftersom den verkar i hjärnan. Trots det är den en högst reell och viktig energityp, för som Aristoteles sa: ”Sinnets energi är livets essens.” Ökning och minskning av den mentala energin kan mätas i hjärnan på ett antal olika sätt, och den sortens mätningar har visat att hjärnan utvecklas och ändrar form. Varje gång vi fattar ett beslut, bearbetar en tanke eller lär oss något nytt, aktiveras nervcellerna i hjärnan och stimuleras till att skapa nya kopplingar. Forskning visar även att kopplingarna kan förtvina och försvinna när vi är deprimerade eller blir äldre.  

 

Och trots att vår tillgång till mental energi är oändlig kan vi drabbas av kognitiv utmattning. ”Många upplever den mentala energin som en begränsad resurs. Det beror på att de inte kan styra över den och förbrukar den på ohjälpsamma sätt”, förklarar livscoachen Victoria Joy. ”När man känner sig låg på mental energi känns det svårare att fatta beslut och engagera sig i saker och ting. Det omvända gäller också: ju mer energi vi har, desto lättare är det att fatta beslut och desto bättre är besluten vi fattar. Dessutom är vi mer motiverade och kan agera i enlighet med den vi vill vara och det liv vi vill leva.”  

 

Joy menar att hemligheten bakom att styra sin mentala energi är att skapa positiva vanor som ger en kontroll över hur man förbrukar energin.

 

Vad är andlig energi?

Oavsett om du bekänner dig till en religion eller tror på ett ”högre väsen”, finns det onekligen en annan energikälla någonstans utanför din fysiska kropp, och det är detta vi kallar andlig energi. ”Andlig energi är själva livets energi”, säger den andliga läraren Gabriel Gonsalves. ”Man kan säga att den energi vi upplever i den moderna vetenskapliga världen har sitt ursprung i big bang. Vid en tidpunkt exploderade något i oräkneligt många delar, och då uppstod energi. Big bang är livets essens och universums energikälla. Men ingen vet riktigt var energin kom ifrån, och vi kan inte hitta dess centrum. Som många andliga läror påpekar har energin ingen början eller slut, och det är därför vissa kallar denna energikälla för Gud. Vad man än tror på är en sak säker: det existerar ingen plats där det inte finns någon energi.”  

 

Den andliga energin brukar förknippas med intuition. Vissa personer kan känna av energin i ett rum, positiv som negativ. Gonsalves förklarar vidare: ”Vi är alla energetiska varelser. Nervsystemet sänder elektriska impulser genom kroppen och har förmågan att känna av energin i rummet och människorna omkring oss. Vi ger energi till andra människor och till vår omgivning, samtidigt som vi får energi tillbaka från dem. Medan tankar är elektrisk energi består känslor av magnetisk energi, och det är därför man kan uppleva att man dras till eller stöts bort av andra människor. Givetvis finns olika grader av energi. Olika människor verkar vid högre eller lägre frekvenser, och därför varierar förmågan att känna av andra energier i omgivningen från person till person.”  

 

Det är en övertygelse som delas av utövare av reiki. ”Reiki handlar om att justera och balansera kroppens chakran för att balansera vår energi”, förklarar reikihelaren Natali Kelly. ”Vi människor är stora ansamlingar av energi, och därför är det viktigt att vara uppmärksam på energin vi utstrålar och tar emot.” Liksom Gonsalves tror hon att alla har olika grader av medvetenhet om andlig energi. ”Många är ovana vid att ha kontakt med sig själva, och det gör det svårt att uppfatta den omgivande energin. Om man däremot lyckas kanalisera sin andliga energi blir det lättare att hitta balans och utstråla positiv energi, och även att dra till sig det man vill ha av livet och manifestera sina mål.”  

 

3 tips för en energifylld start på dagen

 

Planera in tyngre uppgifter på morgonen 

”Ta itu med sådant som kräver stort fokus och koncentration så tidigt som möjligt på dagen. Det är då hjärnan fungerar som bäst.” Detta har inget att göra med om man är morgonpigg eller en nattuggla – det är bevisat att den vuxna hjärnan verkar på en optimal energinivå på morgonen. ”Få knepiga uppgifter eller jobbiga samtal överstökade och spara rutinuppgifter du kan göra på autopilot till eftermiddagen”, föreslår Joy

 

Le mer 

”Att le aktiverar små molekyler i hjärnan som har i uppgift att motverka stress”, förklarar Kelly. ”Dessa molekyler underlättar kommunikationen mellan nervcellerna i hjärnan och frigör glädjehormonerna dopamin, endorfiner och serotonin. Om man ler ofta programmeras positiva mönster in som normaltillståndet, och den energin överförs till andra runtomkring.” 

 

Upp och hoppa 

”Allt som allt är bästa tidpunkten att motionera tidigt på morgonen. Då bör kroppen vara utvilad och full av energi. Dessutom finns gott om forskning som visar att träning på morgonen, i synnerhet om man tränar utomhus, förbättrar nattsömnen. Det i sin tur gör det lättare att vara konsekvent med träningen”, säger Jackson.  

 

Denna artikel ingår i vår Energy Masterclass som hjälper dig att fylla ditt liv med positiv energi och uppnå din fulla potential. Vår Energy Masterclass avslöjar allt du behöver veta om att reglera energin i kropp, sinne och själ på enkla, lättillgängliga sätt för att få en positivare inställning till livet. Upptäck vår serie av inspirerande artiklar, videor och ett exklusivt ljudlandskap framtagna för att öka din energi, som du kan använda var för sig eller som en komplett 72-timmarskurs.