Så blir du en bättre lyssnare och därför är det viktigt

Kan du konsten att lyssna uppmärksamt? Få en djupare kontakt och förbättra dina relationer med experternas tips för att bli en bättre lyssnare redan idag. 

 

Det finns en färdighet som ofta förbises, eller åtminstone underskattas, när det gäller att framgångsrikt bygga och underhålla djupa, meningsfulla relationer. Den färdigheten är att lyssna. 

 

Oavsett om det gäller personliga eller professionella relationer, kan förmågan att lyssna uppmärksamt och förstå vad den andra personen säger göra en enorm skillnad för interaktionen med och empatin för andra.  

 

Att vara en god lyssnare handlar inte bara om att sitta tyst och nicka instämmande – det är en aktiv handling som kan få stor betydelse för samtalets gång och avsevärt förbättra banden till vänner, familj, partner och kollegor. 

 

Är du redo att lära dig konsten att lyssna aktivt och uppmärksamt? Läs vidare för att upptäcka varför det är så viktigt, plus några experttips som förbättrar din lyssnarförmåga på nolltid.  

 

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT ATT LYSSNA? 

Att lyssna i den mest grundläggande bemärkelsen är förstås ett vanligt inslag i det dagliga livet. Man lyssnar på musik på väg till jobbet, lystrar efter baristans röst som ropar att kaffet är klart, uppfattar nyheter här och där och försöker hänga med under ett tråkigt möte. Men har du funderat över skillnaden mellan att bara höra vad andra säger och att verkligen lyssna? 

 

Medan det ena är en passiv interaktion, kräver det senare djup koncentration, aktivt engagemang och medveten närvaro. Dessutom måste man vara uppmärksam på mer än bara orden – experterna är överens om att tonfall, kroppsspråk och ansiktsuttryck också spelar en viktig roll i hur tankar och känslor kommuniceras. 

 

Att vara en god lyssnare kan förbättra våra relationer, skapa tillit och fördjupa förståelsen mellan oss och andra. 

 

”I min erfarenhet ligger lyssnandets kraft i dess förmåga att skapa empati och förståelse”, säger Bayu Prihandito, certifierad psykologiexpert, livscoach och grundare av Life Architekture. 

 

”När man lyssnar på riktigt ger man sin samtalspartner en känsla av värde, bekräftelse och att personens känslor och tankar är viktiga för en. Det tror jag är helt fundamentalt för att bygga tillit och starka relationer.” 

 

Dr Craig Kain, psykolog och psykoterapeut med över 30 års yrkeserfarenhet, håller med. ”Uppmärksamt lyssnande är viktigt för att bygga och underhålla relationer. Dynamiken hos nära mänskliga relationer kan kokas ned till tre saker: vi vill känna oss trygga, vi vill känna oss förstådda och vi vill känna oss viktiga”, förklarar han. 

 

”Att bli förstådd är en förutsättning för att känna sig viktig och trygg, och att lyssna är nyckeln till förståelse.” 

 

Nu när vi har klargjort fördelarna med att bli en bättre lyssnare ska vi ta en titt på experternas tips på hur man omsätter det i praktiken. 

6 TIPS FÖR ATT BLI EN GOD LYSSNARE 

1. Var närvarande 

”Det är viktigt att vara så närvarande som möjligt i ett samtal”, säger Prihandito. ”Det innebär att man måste lägga distraktioner och personliga bekymmer åt sidan och fokusera helt på talaren. När man är medvetet närvarande kan man förstå hela essensen av kommunikationen, både den verbala och den icke-verbala.” 

 

2. Delta aktivt 

Alla vill känna sig hörda, men att lyssna är ingen passiv handling. ”Bibehåll ögonkontakten, nicka eller använd verbal bekräftelse för att visa att du är närvarande, engagerad och intresserad”, föreslår Prihandito. ”Att upprepa eller omformulera det talaren har sagt (reflexiva svar) är också ett bra sätt att visa att du lyssnar aktivt, bearbetar informationen och validerar personens känslor.”

 

3. Avbryt inte 

Det kan låta ganska uppenbart, men Kain påpekar att många i själva verket har svårare än de tror att inte avbryta den som talar. Det handlar inte bara om att prata i mun på den andra personen – att tappa fokus, titta på mobilen eller låta sig distraheras av det man vill säga näst räknas också som avbrott. Kain föreslår en reflekterande övning: ”En övning för att förbättra sin lyssnarförmåga är att under 1–2 dagar notera hur ofta man avbryter andra när de pratar.” 

 

4. Lyssna bortom orden 

”Ett sätt att vässa sin lyssnarförmåga är att göra som terapeuterna och lyssna efter känslor, inte bara innehåll”, säger Kain. ”Givetvis lyssnar terapeuter på det som sägs, men vi lyssnar även efter de känslor som uttrycks och uppmärksammar andra sätt att förmedla dem, såsom kroppsspråk. Att låta talaren veta att man uppmärksammat sådant som en spänd käke eller en avslappnad kroppshållning kan också vara ett sätt att visa att man lyssnar.” 

 

5. Fundera på varför 

”En annan sak terapeuter gör när de lyssnar är att fråga sig: ’Varför berättar min klient detta för mig?’”, säger Kain. ”Ofta finns det en indirekt uttryckt önskning bakom det andra säger till oss. Ett sätt att lyssna är att försöka uppfatta sådana outtalade önskningar och om möjligt ta upp dem. Om ens partner exempelvis säger att den är utmattad av att ta hand om barnen, kan man svara genom att underlätta för personen. Man kan till exempel skaffa barnvakt och gå ut och äta tillsammans. Samma sak gäller om en vän berättar att den känner sig isolerad. Då kan man till exempel föreslå en gemensam fika.” 

 

6. Behåll ett öppet sinne 

För Prihandito är en av lyssnandets viktigaste principer att inta en icke dömande attityd. ”Det är bäst att hålla tillbaka omedelbara reaktioner och i stället försöka förstå talarens synsätt, känslor och åsikter”, förklarar han. ”Sätt dig in i personens situation innan du reagerar på det som sägs.” 

Amy Lewis

Amy Lewis

Amy Lewis är en brittisk skönhetsredaktör med över 12 års erfarenhet av att skriva för webbplatser och tidskrifter som Marie Claire, Stylist, Who What Wear och Byrdie. Hon är intresserad av allt som har med hudvård, hälsa och resor att göra, och på fritiden tar hon gärna ett lyxigt bubbelbad.