Identifiera dina egenskaper och kanalisera dina feminina styrkor

Mo förklarar vad maskulina och feminina egenskaper är och hur en djupare förståelse av dem kan leda till mer glädje i världen. Dessutom ger vi förslag på en lugnande meditation som ökar din positivitet.

 

Dag 2 Artikel: Poängsätt dina egenskaper 

Vi börjar från grunden: feminina och maskulina egenskaper är inte begränsade till kön eller biologi. ”Vi har alla egenskaper inom oss, men i olika grad”, förklarar Rituals glädjeambassadör Mo Gawdat. ”Enligt min analys finns det ett statistiskt samband vad gäller förekomsten och graden av vissa egenskaper hos biologiska kvinnor respektive män, och det är därför jag kallar egenskaperna feminina och maskulina. Orsaken till att det är viktigt att identifiera egenskaperna är att vi brukar undertrycka vissa av dem”, förklarar Mo. ”Vår kapitalistiska värld styrs i första hand av maskulina egenskaper och är konkurrensbetonad, resultatorienterad och inriktad på att göra. De feminina egenskaperna, som är mer inriktade på att vara, använder vi inte lika ofta eftersom vi har blivit lurade att tro att de är mindre värdefulla, inte bidrar till vår inkomst i samma utsträckning och inte producerar lika mycket. Problemet är att vi gör för mycket av fel saker. Nu är det så att de egenskaper som talar om för oss vad som är rätt – som kreativitet och empati – råkar vara feminina, och det är dem vi behöver förstärka för att göra världen till en lyckligare plats.” 

 

Det finns konkreta exempel på att detta har börjat uppmärksammas. När det globala företaget Deloitte bad 5 000 medarbetare rangordna de viktigaste egenskaperna hos en bra ledare, var tre av de fem som skattades högst feminina: kommunikation, flexibilitet och tålamod. Det politiska begreppet mjuk makt, som avser en förmåga att förändra beslut genom attraktionskraft i stället för genom tvång, bygger på feminina snarare än maskulina egenskaper. President Obama är ett utmärkt exempel på en ledare som har använt feminina egenskaper för att uppnå positiva resultat. 

 

Men hur tillämpar vi det i vårt dagliga liv? Det handlar om att bli medveten om egenskaper vi använder per automatik och fråga oss om andra egenskaper skulle ge bättre resultat. ”Vissa egenskaper använder vi oftare än andra, och några undertrycker vi”, förklarar Mo. ”Inga egenskaper är dåliga, men genom att prova andra kan vi få ett nytt perspektiv och lösa problem vi inte kunnat lösa tidigare. Det har en positiv inverkan på oss, vår familj och världen i stort.” 

 

Så här poängsätter du dina egenskaper 

*Titta på listan nedan och fundera över vilka egenskaper du uppvisar mest på jobbet, med dina vänner och med din partner.  

 

*Tilldela varje egenskap en poäng mellan 1 och 10 och räkna ihop poängen för att se om dina feminina och maskulina egenskaper är i jämvikt eller om du lutar mer åt något håll. 

 

*Nästa gång du står inför ett problem eller en meningsskiljaktighet kan du fundera på vilka egenskaper du normalt uppvisar och prova om en annan egenskap kan lösa problemet på ett mer positivt och balanserat sätt.

 

FEMININA EGENSKAPER  

Intuition – förmågan att följa magkänslan och instinktivt veta vad som är rätt utan att riktigt kunna sätta fingret på varför. Om du har för mycket intuition kan du bli ofokuserad. 

 

Lekfullhet – denna egenskap är viktig i livet, för den gör även de mödosammaste uppgifter mer glädjefyllda. För mycket lekfullhet kan emellertid resultera i en oförmåga att avsluta saker man påbörjat.  

 

Uppskattning för skönhet – att se skönhet och glädje i sin omgivning är en underbar förmåga. För mycket av denna egenskap kan dock göra oss orealistiska och oförmögna att hantera verkligheten.   

 

Empati – förmågan att kunna sätta sig in i andras känslor. Det är en fin egenskap, men för mycket empati kan göra oss överdrivet fixerade vid det negativa i världen.  

 

Kreativitet – förmågan att komma på snillrika idéer utan att begränsas av verkligheten. Det är en beundransvärd egenskap, men kan leda till att vi fokuserar på möjligheter utan att omsätta dem i praktiken. 

 

Varande – detta är en central feminin egenskap eftersom den handlar om att känna. Om man fastnar i den får man dock inte särskilt mycket gjort.  

 

MASKULINA EGENSKAPER 

Linjärt tänkande – att kunna förutse varje steg som krävs för att lösa ett problem. För mycket av det gör oss för envisa.  

 

Kontroll – att veta hur man ska hantera en situation och göra upp en plan för att uppnå bästa möjliga resultat. För mycket av denna färdighet inskränker vår spontanitet.  

 

Styrka – en egenskap vi alla har behövt sedan grottmänniskornas tid, eftersom den är kopplad till vår medfödda överlevnadsdrift. För mycket styrka kan emellertid slå över i våld och aggressivitet.  

 

Medkänsla – förmågan att göra det som krävs för att motverka negativitet. För mycket av denna egenskap kan få oss att stänga av våra känslor. 

 

Självsäkerhet – förmågan att uttrycka sin åsikt och få sin vilja igenom. För mycket av denna egenskap kan göra oss till översittare. 

 

Görande – handlingskraft är nödvändigt för att få saker uträttade. För mycket av detta kan dock göra det svårt att få kontakt med oss själva. 

Dag 2 Meditation: Bli mer empatisk med reflekterande meditation 

Det är så lätt att låta negativitet, oändliga att göra-listor, vardagens bestyr och kärleksdraman uppfylla och ta över sinnet. Till följd av våra upptagna liv och överbelastade sinnen prioriterar vi ofta bort att sakta ned och ägna oss åt stillsam reflektion. Denna meditation hjälper dig att fokusera på sådant som för dig framåt på ett positivt och upplyftande sätt.  

 

På bara 7 minuter skapar denna övning utrymme för välbehövt lugn så att du kan stilla ditt sinne, tänka positivt och fokusera på dina mål. Genom att unna dig lite tid för reflektion visar du självmedkänsla och genererar glädje för dig själv och resten av världen. Det är utan tvekan det bästa du kan göra för dig själv idag, och varje dag.  

 

 

Dag 3 är bara ett klick bort! Här föreslår Mo små, glädjande vanor och ger enkla tips för en positiv dag.