Shinrin-yoku: Hela dig själv med ett skogsbad

I Japan använder man ”skogsbad” som ett sätt att finna ro och återhämta sig. Att ta ett skogsbad innebär att tillbringa flera timmar i streck i skogen och ta in alla synerna, dofterna och ljuden. Så här kommer du igång med den välgörande tradition shinrin-yoku.

 

Om ditt friluftsliv består av att gå från bilen till kontoret är du knappast ensam. I dagens moderna samhälle tillbringar vi nära 90 % av vår tid inomhus. Det har gjort att vi blivit alltmer bortkopplade från naturen och dess förmåga att lugna, hela och ge oss näring.

 

Shinrin-yoku

Japan är världens mest tätbefolkade land och där har medvetna promenader genom skogen blivit ett sätt att hantera det stressiga och tempofyllda stadslivet. Shinrin-yoku, vilket ordagrant översatt betyder ”skogsbad”, är en officiellt erkänd terapiform i Japan. Den spelar också en viktig roll inom landets allmänna sjukvård.

 

Skogsbad anses ha en mycket positiv inverkan på den mentala och fysiska hälsan. Allt fler undersökningar visar att kroppen och sinnen återhämtar sig bättre när vi tillbringar en tid i skogen och absorberar dess atmosfär. Några bevisade effekter av shinrin-yoku är minskad stress, bättre sömn, ökad koncentrationsförmåga och kreativitet, snabbare återhämtning från sjukdomar, ett starkare immunförsvar och ett större allmänt välbefinnande.

 

Så blir du en skogsbadare

Ett enda skogsbad kan räcka för att hjälpa kropp och sinne att sakta ned och koppla av. För att dra full nytta av hälsofördelarna med shinrin-yoku visar däremot forskning att det krävs ett skogsbad varje till var fjärde vecka. Allt du behöver för att komma igång är dina fem sinnen och en skog.

 

Japanerna använder särskilt anvisade skogar och terapistigar när de utövar shinrin-yoku, men det går att skogsbada i vilket trädbevuxet område som helst. Du kan ta ett skogsbad på egen hand eller i sällskap med andra om du känner dig mer bekväm med det. Lämna telefonen hemma eller se i alla fall till att den är avstängd under ditt skogsbad.

 

Tillbringa några timmar i skogen utan att göra något annat än att ta in din omgivning: doften av träden och jorden, ljudet av fåglar som kvittrar och löv som prasslar i vinden, känslan av solljuset mot din hud när det strilar ned genom trädkronorna. Var helt närvarande och låt skogen utöva sin magi.