Hvorfor refill-kjøpet ditt vil gjøre enda mer for å beskytte planeten i år

Fra å gi oss oksygenet vi puster inn til å forhindre jorderosjon; det er mange grunner til at trær er avgjørende for vår eksistens. Deres naturlige evne til å absorbere CO2 fra luften og erstatte den med oksygen gjør dem til en nøkkelspiller i vår kamp mot klimaendringer. Og selv om behovet for å drastisk kutte CO2-utslippene våre ikke kan benektes, har forskning vist at naturlige klimaløsninger som skogplanting og beskyttelse av naturlige skoger kan hjelpe til å absorbere 11–15 milliarder tonn CO2 per årDet er 30 % av det som trengs for å holde verdens temperatur godt under Paris-klimaavtalens 1,5-gradersmål.

 

Så her i Rituals er vi på oppdrag. Til dags dato har verden mistet en tredjedel av skogarealet sitt (tilsvarende dobbelt så stort som USA). Men mens klimaendringene skjer rundt oss raskere enn forutsett, har vi fortsatt tid til å endre kursen hvis vi alle handler kollektivt. Derfor begynte vi i fjor å plante et tre for hver solgte refill under Earth Week og Green Friday. I samarbeid med våre partnere plantet vi over 400 000 trær fordelt på Madagaskar, Uganda, India, Mexico og Sierra Gorda.

 

Vi har imidlertid bestemt oss for at det ikke er nok. I tillegg til å ha et sterkt fokus på å redusere våre egne karbonutslipp på tvers av hele virksomheten, forplikter vi oss nå til å plante, beskytte og restaurere fem millioner trær innen utgangen av 2022. Forskning har vist at beskyttelse og restaurering av eldre trær i eksisterende naturskog kan ha større effekt på å suge opp CO2 enn å bare plante nye spirer. Av denne grunn utvider vi initiativet vårt til å ikke bare plante nye trær, men også beskytte og rehabilitere andre. 

 

Kraften i det gamle

På ett år absorberer en hektar med modne trær den samme mengden karbon produsert av en bil som kjører over 41 800 km (det er nesten jordens omkrets!). Problemet? De hogges stadig ned. Selv om det finnes lover som begrenser mengden tømmer som kan høstes, kjøpes og selges, har ulovlig hogst blitt et globalt problem på grunn av stor etterspørsel etter tømmerprodukter. FNs miljøprogram rapporterer at det utgjør mellom 10 og 30 % av den globale trelasthandelen. Dette er ikke bare en tragedie for økosystemene disse trærne støtter, men også for det bredere miljøet. Når et tre kuttes, utløser det et enormt utslipp av CO2 som er lagret på innsiden. Faktisk er avskoging ansvarlig for 11 % av alle globale klimagassutslipp.

 

Det høye antallet trær som blir felt hvert år er grunnen til at det fortsatt erviktig å fortsette å plante nye – og vi har ingen planer om å stoppe. Men med vårt utvidede fokus kan vi ha en enda større innvirkning på dette globale problemet. Så hvordan vil ditt refillkjøp bidra til å beskytte og gjenopprette disse områdene? For å beskytte skogen bruker våre partnere satellittmonitorer for å spore områdene som avskoges. Denne informasjonen brukes deretter til å overvåke skogene og håndtere ulovlig hogst. For å rehabilitere områdene vil det plantes trær i forringede seksjoner, noe som forbedrer jordsmonn og hjelper vegetasjonen til å vokse tilbake på en naturlig måte.

 

Og selv om vi støtter prosjekter over hele verden, fra Kenya (med ClimatePartner) til India (med EARTHDAY.ORGs™ The Canopy Project), fokuserer vi først og fremst på én spesiell treart som spiller en stor rolle i å støtte miljøet – mangroven.  

De mektige mangrovene

Disse skjønnhetene gir viktig beskyttelse til lokalsamfunn som bor i nærheten, og hjelper til med å forhindre flom, spesielt under stormer. Mangrover finnes i tropiske og subtropiske områder, er et av de eneste trærne som kan vokse i saltvann, og danner unik skog langs kysten og elvebredder. De er også hjemsted for mange fiskearter, og gir dermed samfunn mat og inntekt. Mangrovene er avgjørende for klimaendringene som én av de mest effektive «karbonvaskere» (noe som er i stand til å absorbere mer karbon enn det frigjør). De dekker bare 0,1 % av planeten og lagrer opptil 10 ganger mer karbon per hektar enn terrestriske skoger.

 

Men som så mange andre arter, er også mangrovene avtagende. Som resultat av klimaendringer relatert til værhendelser og stigende havnivå, har mangroveskogene blitt sterkt redusert og fiskeriene har opplevd en nedgang på hele 75%, noe som har ført til fattigdom i mange lokalsamfunn.

 

Det er derfor vi har lovet å støtte dem – og andre arter rundt om i verden med vår forpliktelse til å plante, beskytte eller rehabilitere ett tre for hver refill du kjøper. Vårt omfattende utvalg av refillalternativer dekker alt fra hud- og kroppspleie til romdufter og biltilbehør. Og vi jobber hele tiden med å skape flere. Ikke bare er disse refillene bedre for miljøet, men hver og én bidrar til å holde skogene våre blomstrende og støtter lokalsamfunn over hele verden. Vil du bli med oss på vårt refill-oppdrag?

Jessy Deans

Jessy Deans

Jessy Deans er en skribent med lidenskap for tankevekkende historier, reiser og alt med hvit sjokolade. Med bakgrunn fra den fartsfylte TV-bransjen, har hun lært viktigheten av å ta vare på seg selv og nedetid, og mener at det aldri kan bli nok mange levende lys. Hun er lidenskapelig og engasjert i sin livslange søken etter det perfekte måltidet, og lever etter doktrinen om at «hvis du ikke kan elske deg selv, hvordan kan du elske andre» (Ru Paul).