Dette støtter vi hvis du velger refillene våre

Vi har plantet, beskyttet eller gjenopprettet et tre for hver solgte refill. Her er hvorfor, hvor og hvordan. 

På Earth Day i 2021 hadde vi en stor kunngjøring. Vi forpliktet oss til å plante, beskytte eller gjenopprette ett tre for hver refill som selges, ut året. I løpet av disse tre årene har vi nå forpliktet oss til å bidra med å dyrke over 9 millioner trær totalt. For å gjøre dette har vi jobbet med tre fantastiske partnere og støttet prosjekter i India, Colombia og Kenya.  

India

I samarbeid med EARTHDAY.ORG’s™ The Canopy Project, har refillkjøpet ditt hjulpet med å gjenopprette The Sundarbans, et UNESCO-verdensarvsted og den største deltaregionen i verden. Dette området har dessverre vært et offer for klimaendringer, noe som har resultert i ødeleggelsen av mangroveskogene. For å hjelpe til med å rehabilitere dette området, var fokuset for dette prosjektet å plante, beskytte og gjenopprette mangrovetrærne som gir viktig beskyttelse og næringsrike habitater. Hvorfor er dette så viktig? Vi intervjuet prosjektets regionale direktør, Karuna Singh, for å illustrere hvordan dette prosjektet går og hvilken innvirkning det har – ikke bare på skog og jordsmonn, men også på lokalsamfunnet. 

 

Rituals: Hva er spesielt med Sundarbans og hvorfor ble det valgt til dette prosjektet?

Karuna: I følge rapporter er dette stedet et av verdens rikeste økosystemer, men i dag er denne rike naturrikdommen truet. Det står overfor hyppige flommer og sykloniske stormer, som har ryddet plass i skogene og gitt mer plass til den ødeleggende vinden. Brakkvannet når nå lenger inn i landet. Restaurering av mangroveøkosystemene kan bidra til å styrke samfunnets klimaresistens, og vil bidra til å bevare biologisk mangfold og absorpsjon av klimagassutslipp. Ettersom området består av leire vil land gå tapt, med mindre vi hjelper til med å beskytte det nå. 

 

Rituals: Hvor viktig er mangrover for dette området?

Karuna: Lokalbefolkningen anser mangrover for å være frelsere. De fungerer som bioskjold, og jo tykkere mangroveskjoldet er, jo mindre vind kan rase gjennom med katastrofal intensitet. Like viktig er det at mangrover danner naturlige diker som frastøter tidevannsbølger og styrker sårbare voller fra å bli feid bort. De skaper trygge omgivelser der flere kyst- og marinearter kan blomstre.  

 

Rituals: Hvordan hjelper dette prosjektet samfunnet?

Karuna: Alt dette, fra innsamling av frø til planting og beskyttelse av mangrovene, vil gjøres av lokalbefolkningen. Dette vil føre til en forbedring i den lokale økonomien. Sikrere voller gir muligheten for å redusere effekten av sykloner, som vil redde samfunnene fra utgifter til rekonstruksjon etter katastrofer. Lokalbefolkningen som er involvert vil bli opplært i disse ferdighetene og kan fortsette å plante utover tidsrammen for dette prosjektet. Turismen vil også få et løft, og tjene mer for samfunnet.

Rituals: Hvor stor forskjell vil dette prosjektet ha utgjort om fem til ti år?

Karuna: Mangrover binder fire ganger mer karbon enn andre trær, så på lang sikt vil de to millioner mangrovene vi planter, beskytter eller restaurerer danne en bærekraftig karbonvask. Sundarbans er hjem til fire og en halv millioner mennesker, og i den omkringliggende byen Kolkata bor det 30 millioner. Dette prosjektet vil sysselsette hundrevis av mennesker som gir seg selv og familiene sine en umiddelbar økonomisk stimuli. I løpet av de neste fem årene og videre, vil plantingen fra dette prosjektet betydelig forbedre dette områdets motstandskraft mot klimarelaterte utfordringer. 

 

Rituals: Hvordan ser en vanlig dag ut i livet til ansatte som jobber med prosjektet?  

Karuna: Babu og hans kollega Mithun sjekker mangrovehagen. Babu har installert CCTV, som er det første han sjekker om morgenen. Han observerer tidevannet fra live-opptakene, og bestemmer seg deretter for om han må dra dit om tidevannet er lavt. Han blar tilbake gjennom opptakene for å finne ut hvor lang tid som har gått siden tidevannets overgang fra høy til lav. Dette gir ham en idé om hvor mye tid som er tilgjengelig for arbeid. Han kaller kollegaen deres Yakub Kaka (kaka oversetter til en uformell herre eller onkel) som deretter organiserer arbeidet.  

 

Mithun registrerer aktivitetene i hagen, for eksempel antall plantesenger som er ferdigstilt og antall propagula (spirede frø) som er plantet. Babu og Mithun diskuterer med Animesh (regnskapsfører og ansvarlig for anskaffelse av frø) hvilke frø som kreves og i hvilke mengder. Animesh, ordner så frøene fra forskjellige øyer og samler propagula med Mithun.  

 

Manir (sjefen vår) går til landsbyens ledere og ordner med arbeidere for å forberede landet for planting. Landsbyboerne er allerede klar over de utallige fordelene med mangrover, men med sin mastergrad i botanikk deler Manir sin kunnskap om arten med dem for å forsterke dette. Sammen med sin kollega Siddharth kartlegger Manir plantestedene og diskuterer områdene som trenger jordopparbeidelse og andre beskyttelsestiltak som må iverksettes. 

 

Animesh samler inn all data for utgifter i felt samt andre behov. Siddharth holder styr på all fremgang med inspeksjoner på stedet, overraskende feltbesøk og konstant kommunikasjon med de andre ansatte. Han planlegger en ukeplan med hjelp av kollegaen Anilji og månekalenderen. Når tidsplanen er satt, gjennomgår de alle ventende aktiviteter og tidsfrister settes. 

 

Kenya 

I samarbeid med ClimatePartner, har refillkjøpet ditt hjulpet med å gjenopprette mangroveskogene i Tudor Creek, et annet område som har et stort behov for bevaring. Her er 5 grunner til hvorfor dette området ble valgt. 

 

1. Det står i fare for å forsvinne som følge av stigende havnivåer 

Tudor Creek er et bynært økosystem som er truet både av klimaendringer og veksten i Mombasa by. Mombasa by er hjem til 10 millioner mennesker, og står i fare for å oversvømmes hvis havnivået bare stiger med 2 %.  

 

2. Det var tidligere hjem til en blomstrende mangroveskog 

Dette området var en gang dekket av 1641 hektar med mangrover og var hjemsted for mange plante- og dyrearter. Men over tid, på grunn av El Niño -regnfallene i 1997 og fortsatte menneskeskapt forurensning, har mangroveskogene minsket, og dette har påvirket det biologiske mangfoldet. 

 

3. Lokalområdets biologiske mangfold kommer mangrovene til gode 

Mangroveøkosystemet støtter insekter, krepsdyr og fiskebestander, i tillegg til veksten av terrestriske trær, flora og fauna. Med kontinuerlig restaureringsarbeid merker vi en sakte økning i fiske- og krabbebestanden. 

 

4. Økt fiskebestand støtter levebrød 

I tillegg til å begrense effekten fra global oppvarming, skaper den økte fiskebestanden bærekraftig levebrød for lokalsamfunnene. Prosjektet bidrar også til å utdanne lokalbefolkningen om miljøvern. Det viktigste er at restaureringsarbeidet hovedsakelig gjøres av kvinner, som tjener til livets opphold på mangrovehager og salg av frøplanter.  

 

Vi er ekstremt stolte av arbeidet som har blitt gjort av våre partnere på disse prosjektene, og håper å se disse skogene blomstre i årene som kommer. I år vil vi ha en spennende kunngjøring om et nytt prosjekt vi skal støtte. Følg med for å finne ut mer! 

 

Colombia 

I 2022 inngikk vi samarbeid med The Sacred Forest Foundation. Siden da har refillkjøpene dine hjulpet det innfødte Arhuaco-samfunnet i Sierra Nevada i de Santa Marta Colombia å konservere forfedrenes områder. Arhuacoene har beskyttet disse regnskogene i århunder, men på grunn av aktiviteter som tømmerhogst og gruvedrift, har store områder nå blitt avskoget. Det er derfor vi sponser deres innsats for å plante skog og kjøpe tilbake og beskytte landområdene deres for generasjoner fremover.  

 

Følg med for mer informasjon om dette prosjektet i året som kommer! 

 

 

Jessy Deans

Jessy Deans

Jessy Deans er en skribent med lidenskap for tankevekkende historier, reiser og alt med hvit sjokolade. Med bakgrunn fra den fartsfylte TV-bransjen, har hun lært viktigheten av å ta vare på seg selv og nedetid, og mener at det aldri kan bli nok mange levende lys. Hun er lidenskapelig og engasjert i sin livslange søken etter det perfekte måltidet, og lever etter doktrinen om at «hvis du ikke kan elske deg selv, hvordan kan du elske andre» (Ru Paul).