Lær om den leende legenden: 16 fakta om a Buddha

Som en positiv mann full av glede og med et berømt smil, gjorde Buddha mye som inspirerte hele verden. Å lære mer om ham og positiviteten hans kan til og med tilføre ditt eget liv litt ekstra glede. Les videre og lær 16 fakta du trolig ikke kjente fra før.

 

1. Buddha trodde at du har kraften til å styre ditt eget liv.

Buddha trodde sterkt på at all kunne bli den de ønsket å være. Ingen ting er utilgivelig i buddhismen. Du har alltid muligheten til å forbedre deg så lenge du klarer å se når du trår feil.

Ingen andre enn oss selv kan redde oss. Ingen kan og ingen bør. Vi må gå veien selv.

Buddha

2. Buddha mente disse syv elementene ledet til større innsikt

Buddha lagde syv punkter – kalt satta bojjhanga på pali ogsapta bodhyanga på sanskrit – som leder til større innsikt. Buddha refererte til disse syv kvalitetene mange ganger i Pali Tipitika.

 1. Mindfulness
 2. Undersøke
 3. Energi
 4. Lykke
 5. Stillhet
 6. Konsentrasjon
 7. Sinnsro

 

3. Buddha oppmuntret mennesker til å leve i øyeblikket

Veien til lykke begynner når man innser at å få det vi ønsker oss ikke gjør oss lykkelige, eller i det minste ikke lykkelige i lang tid. Det er hva vi gjør – ikke hva vi får – som øker lykken. Når vi innser dette kan vi la begjæret fare og finne lykke. Forskere som studerte hjernene til buddhistmunker fant bevis for at meditasjon faktisk endret hjernebølgene på en måte som gav økt lykkefølelse og motstandskraft. Lykkens hemmelighet er enkel – å ønske deg det du har og ikke det du ikke har.

Ikke dvel ved fortiden, ikke drøm om fremtiden, konsentrer tankene om øyeblikket her og nå.

Buddha

4. Buddha vokste opp som en prins kalt Siddartha Gautama

Visste du at Buddha ble født som en rik prins kalt Siddartha Gautama? Han sa farvel til formue og arv etter at han hadde sett all fattigdommen og sykdommen utenfor veggene på palasset han vokste opp i i Nepal. Han forandret navn til Buddha – som betyr “den oppvåknede”.

 

5. Buddha underviste for at det skulle bli mindre ignoranse, hat og sinne.

Buddha lærte menneskene at ignoranse, hat og sinne ikke har noen plass i livet. Buddhismen er ikke en fryktbasert religion eller ideologi. I stedet brukes fornuft og logikk for å få tilhengere.

 

6. Buddha oppmuntret andre til å tenke fritt og dypt

Buddha utfordret mennesker til å sette spørsmål ved alt mulig de hørte og selv bestemme hva de ville tro på ut fra sunn fornuft.

 

7. Buddha ble kalt den store legen

Buddha identifiserte årsaker til menneskelig lidelse og fant måter å fjene det på. Dette gav ham tilnavnet “Den store legen”.

 

8. Buddha lærte at djevelen er vårt eget ego

I Buddhismen finnes ikke djevelen. Den sier at årsaken til de fleste lidelser er vårt eget ego, eller konseptet at vi der separert fra verden. Himmel eller helvete er ulike sinnstilstander.

 

9. Buddha skapte de fire edle sannheter om buddhismen

Etter å ha sittet 49 dager under et tre – oppdaget Buddha de fire noble sannheter. De er:

 1. Eksistens er lidelse
 2. Årsaken til lidelse er begjær og
 3. Det finnes en tilstand hvor lidelse ikke eksisterer – Nirvana – den ultimate velsignelsen
 4. Nirvana består av åtte trinn kalt den åttedelte veien.

 

10. Buddha underviste om den åttedelte veien til Nirvana

Buddha trodde at den åttedelte veien leder til den ultimate velsignelsen (Nirvana). Veien består av rett syn, intensjon, tale, handling, levevis, bestrebelse, oppmerksomhet og konsentrasjon.

 

11. Buddha oppmuntret andre til å oppfylle sitt menneskelige potensial for godhet og lykke.

Mange buddhister tror på gjenfødelse og reinkarnasjon. Det ultimate målet for buddhismen er å stoppe gjenfødelse og lidelse. Ifølge trossystemet deres, ser buddhistene på gjenfødelsen og lidelsen stanser når menneskene oppfyller sitt menneskelige potensial for godhet og lykke.

 

12. Buddha og legenden om tannen

En legende forteller at da Buddha ble krematert, var en enkelt tann igjen. A legend says that when Buddha was cremated, a single tooth remained. Den som hadde tannen i besittelse var dne sanne lederen av buddhismen. Tannen oppbevares nå i et tempel i Sri Lanka.

 

13. Den ekte Buddha hadde ikke en stor mage

Buddha ier protrettert annerledes enn han så ut i virkeligheten. For eksempel var han ikke så lubben som han blir fremstilt i bilder og statuer. Den store magen hans er et symbol på lykke i Østen. Men faktuk fastet Buddha jevnlig og brukte det meste av tiden på å vandre rundt og spre sin egen filosofi.

 

14. Buddha ville aldri definert seg selv som buddhist would never define himself as a Buddhist

Begrepet ‘buddhist’ ble skapt av en vestlig lærer, og buddhistene refererer ikke til seg selv som buddhister. De kaller seg enten dharma – som betyr lov – eller Buddha-sasana – som betyr læren om Buddha.

 

15. Buddhas siste ord før han døde var..

Buddhas reise endte i en liten indisk landsby kalt Kushinagar. En av hans trofaste disipler ba han om å holde ut litt lenger så han kunne dø pået berømt sted med msnge mennesker til å ære ham i begravelsen. Budda svarte med ordene: “et lite sted passer bra”. Han døde gammel av år, og hans site ord var:

Buddha ble kremert i Kushinagar; relikviene ble plassert i monumenter eller stupas.

Alle skapte ting må passere, streve videre, flittig

Buddha

16. Buddha mente at alle mennesker fortjener lykke

Buddha viste alle verdens skapninger velvilje og forståelse. Han trodde at hver enkelt hadde samme rett til lykke – fra insekter til mennesker. Og det faktum at både kvinner og menn fikk lov til å delta i klosterlivet, var svært spesielt for den tiden han levde i.